rátarti szinonimái

melléknév
 • öntelt, önhitt, magahitt (régies), elbizakodott, beképzelt, felfuvalkodott, hetyke, begyes (tájnyelvi), büszke, fölényes, peckes, kevély, dölyfös, gőgös, pökhendi, fennhéjázó, önérzetes, magabízó (választékos), rátartós (régies), kivagyi (tájnyelvi), gangos (tájnyelvi), kackiás (tájnyelvi), nyakavági (tájnyelvi), tollaskalapos (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beszélget

ige
 • társalog, társalkodik, tárgyal, eszmecserét folytat, szót vált, diskurál, diskurzust folytat, dumál (szleng), dumcsizik (bizalmas), cseveg, fecseg, cseverészik, fecserészik, tereferél, trécsel (bizalmas), traccsol (bizalmas), trafikál (régies), kaszinózik (bizalmas), konverzál (régies), tislizik (régies, bizalmas), pletykál, pletyóz (szleng)

fejében

névutó
 • ellenében, helyében, viszonzásul, ellenértékként, ellenértékül
 • (régies): gyanánt, nevében (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rátarti szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

puliszka

főnév
 • kukoricakása, málé, mamaliga (tájnyelvi), polenta (tájnyelvi), tokány (tájnyelvi)

pajta

főnév
 • szín, fészer, kocsiszín, szárnyék (régies), hodály, csűr
 • istálló, akol (régies), ól (régies)

összegyűr

ige
 • ráncol, összeráncol, eldörzsöl (tájnyelvi), rücsköl (tájnyelvi)

nyitás

főnév
 • kitárás, kitátás
 • nyílás, feslés

rajongás

főnév
 • lelkesedés, hév, hevület, áhítat (választékos), imádat, szeretet, szerelem, elragadtatás, lángolás, csodálat, bámulat, hódolat, odaadás, magasztalás, dicsőítés, bálványozás, egzaltáció (régies), eksztázis

rovatvezető

főnév
 • szerkesztő
 • műsorvezető

móló

főnév
 • hullámtörő, kikötőgát, védőgát, cölöpgát, kőgát
 • kikötő, dokk, rakpart, kikötőhely

mikulás

főnév
 • télapó, miku (bizalmas), miki (bizalmas)

kőszirt

főnév
 • szirt, kőszikla, szikla, kőszál

muzikális

melléknév
 • zenekedvelő, zeneértő
 • jó hallású, jó fülű (bizalmas), vájtfülű (tréfás)

sajtóközlemény

főnév
 • közlemény, újságcikk, újsághír
 • kommüniké (szaknyelvi)

stádium

főnév
 • állapot, szakasz, helyzet, fokozat, fázis, etap, periódus, időszak

fényes

melléknév
 • tükörfényes, fénylő, világító, ragyogó, csillogó, csillámló, szikrázó, sziporkázó, tündöklő, vakító, égő (tekintet), parázs (választékos), fényteli (régies), fényteljes (régies), sugárzó, luminózus (régies) Sz: fényes, mint a nap
 • kifényesedett, tükrös (tájnyelvi), fényezett
 • kivilágított, fényben úszó, fényárban úszó, fényben fürdő
 • pompás, díszes, pazar, fényűző, luxuriózus (régies), káprázatos, kápráztató
 • kiváló, kitűnő, jeles, briliáns, remek, felséges, láttatos (régies)

textil

főnév
 • textília, textiláru, kelme, szövet, anyag, materia (régies)

szónokol

ige
 • beszédet mond, beszél, beszédet tart, előad
 • (pejoratív): perorál (idegen), deklamál (idegen), papol, dikciózik (idegen), szaval, szpícsel (szleng), szószol (szleng)

ráugrik

ige
 • ráveti magát, rávetődik

provincializmus

főnév
 • vidékiesség, lokálpatriotizmus
 • korlátoltság, elmaradottság, szűklátókörűség
 • (szaknyelvi): tájszó, tájnyelvi sajátság

rezsó

főnév
 • főző, főzőlap, melegítő
 • villanyfőző, villanymelegítő
 • gázrezsó, gáztűzhely

szíves I.

melléknév
 • szívélyes, barátságos, baráti, jóindulatú, jóakaratú, nyájas, kedves, kegyes (régies), kordiális (régies)
 • vendégszerető, vendégmarasztaló, társaságkedvelő
 • udvarias, előzékeny, szolgálatkész, segítőkész, készséges, figyelmes
 • (régies): bátor, vitéz, lelkes

reklamál

ige
 • tiltakozik, panaszkodik, panaszt tesz, panaszol, lamentál (bizalmas)
 • visszakövetel
 • sürget, szorgalmaz, siettet, megsürget
 • hiányol, kifogásol

papagáj

főnév
 • kajdács (régies), lóri (bizalmas)

rokka

főnév
 • guzsaly (tájnyelvi), pergő (tájnyelvi)

szólít

ige
 • magához kér, magához kéret
 • szólongat
 • hív, nevez, titulál, címez, tisztel
 • (régies): szól