provizórius, provizó szinonimái

melléknév
 • ideiglenes, átmeneti

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elpocsékol

ige
 • eltékozol, elveszteget, elherdál, elpazarol, elfecsérel, elprédál, elszór, elkótyavetyél, nyakára hág, elver, elabánol (tájnyelvi), elfecsel (tájnyelvi)

lélekbúvár

főnév
 • pszichológus, pszichiáter, lélektanász (régies), lélekismerő (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a provizórius, provizó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pocsolya

főnév
 • dagonya, tocsogó (tájnyelvi), tócsa, kátyú, posvány, latyak, morotvány (régies), pocséta (régies), pocsalék (tájnyelvi)
 • esővíz
 • fertő (régies), szenny, züllöttség, romlottság, undokság, posvány, kloáka (pejoratív)

őrizkedik

ige
 • (valamitől): óvakodik, körültekint, elkerül, kerül, mellőz, menekül
 • tartózkodik, távol tartja magát, megtartóztatja magát

osztatlan

melléknév
 • csonkítatlan, csorbítatlan, hiánytalan, egy, egész, egységes, tagolatlan, ép, érintetlen, teljes, tökéletes
 • általános, egyhangú, egynemű

némajáték

főnév
 • pantomim

pörget

ige
 • forgat, pödör, csavar, teker, percít, perget, megforgat, megperdít, centrifugál (idegen)
 • (filmet) vetít

rendszer

főnév
 • elmélet, tan, szisztéma, doktrína (szaknyelvi)
 • berendezkedés, forma, rezsim, kormányzat
 • felépítés, szervezet, organizáció (idegen), struktúra, hálózat, mechanizmus, organizmus (idegen)
 • rendszeresség, szabályosság

meredt

melléknév
 • megmerevedett, dermedt, merev, mozdulatlan, elgémberedett, kemény, feszes, megingathatatlan
 • (szem): kidülledt, kitágult, kinyílt

mélabús

melléknév
 • borongós, borús, melankolikus, búskomor, édesbús (választékos), keserédes, szomorú, vigasztalan, örömtelen, elégikus, levert, kedvetlen, életunt, lehangolt, csüggedt, deprimált, kedveszegett, búvalbélelt, letargikus, pesszimista

konstrukció

főnév
 • szerkezet, felépítés, berendezés, összeállítás, struktúra, gépezet, mechanizmus
 • szerkesztés, megszerkesztés, tervezés, megtervezés, elrendezés, organizáció (idegen)
 • terv, tervezet, elgondolás, elképzelés

minél

kötőszó
 • mennél, mentül (régies)

revolverez

ige
 • (bizalmas): zsarol, fenyeget, sakkban tart

senki II.

főnév
 • nulla (bizalmas), zéró (bizalmas), zérus (bizalmas), senkiházi, szarházi (durva), nímand (bizalmas)
 • (régies): katonai felderítő

fellélegzik, fölléle

ige
 • felsóhajt, megkönnyebbül
 • levegőhöz jut

tékozol

ige
 • pazarol, fecsérel, költekezik, költözködik (tájnyelvi), szórja a pénzt, pocsékol, elvesztegeti a pénzét, veszteget, prédál (régies), elherdál, elver, szór, szétszór, díbol (tájnyelvi), dőzsöl (tájnyelvi), koszpitol (tájnyelvi) Sz: nyakára hág a pénznek; nagyúri módon él; nagy lábon él

szerv

főnév
 • orgánum (idegen), életműszer (régies)
 • közület, hatóság, intézmény, apparátus
 • (szleng): rendőr, hekus (szleng)

pszichikai

melléknév
 • lelki, lélektani

pityke

főnév
 • fémgomb, rézgomb, sárgaréz gomb

ráugrik

ige
 • ráveti magát, rávetődik

szentmise

főnév
 • mise, szentmiseáldozat

rabság

főnév
 • fogság, börtön, őrizet, raboskodás, börtönbüntetés, rablánc, szabadságvesztés, elzárás, fogvatartás
 • elnyomás, leigázottság, sanyargatás, szolgaság, iga, szolgasors, járom, béklyó (választékos), rabiga (választékos)

összecsap

ige
 • (tenyeret): tapsol, csattogtat, összever
 • összeszed, összerak
 • összevág, elhamarkodik, elhirtelenkedik, összeüt, elnagyol, hevenyész, összefércel, elnagyjáz (tájnyelvi), halámol (tájnyelvi), senderít (tájnyelvi), összetákol, rögtönöz, elkapkod, összegór (tájnyelvi), összehány, összerúg, elsiet, rittyent (tájnyelvi)
 • egymásnak ront, összeugrik, összemegy, megütközik, megküzd
 • (régies): szövetkezik, összeáll

rekamié

főnév
 • kanapé, fotelágy, dívány, heverő, pamlag, szófa (régies)

szerető I.

melléknév
 • szeretetteljes, gyengéd, kedves, szívélyes, nyájas, szerelmetes (régies)