szerénység szinonimái

főnév
 • egyszerűség, modestia (idegen), mértékletesség, tartózkodás, szemérmesség, illendőség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szegez, szögez

ige
 • szegel, rögzít
 • tűz
 • irányít, irányoz, rászegez
 • rátámad, nekitámad

kell

ige
 • muszáj, szükséges, szükségszerű, nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, szüksége van (valamire)
 • kívánatos
 • tartozik (megtenni), köteles, kénytelen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szerénység szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szed

ige
 • tép, szedeget, gyűjt, betakarít
 • dézsmál
 • kivesz, merít
 • begyűjt, összegyűjt
 • toboroz (régies)
 • (bizalmas): szerez, kerít, szert tesz, magáévá tesz
 • (ruhát): felvesz, felölt
 • (betűsort): kiszed, összeállít
 • legépel
 • (gyógyszert): bevesz
 • (szedi magát): szedelőzködik, készül, készülődik, indulóban van

sajtol

ige
 • présel, nyom, nyomtat, facsar, csavar, sutul (tájnyelvi)
 • tapos
 • (választékos): gyötör, kínoz, nyomorgat
 • alakít, formál

romantika

főnév
 • romanticizmus
 • kalandvágy, regényesség, érzelmesség, álmodozás, rajongás

proletariátus

főnév
 • munkásosztály

szemkápráztató

melléknév
 • villámgyors
 • szép, pompás, káprázatos, sziporkázó, ragyogó, tündöklő

szuszakol

ige
 • gyömöszöl, tömköd, zsúfol

pállik

ige
 • kisebbedik
 • fülled, erjed, dohosodik, rothad

összeránt

ige
 • összehúz, összevon, összekap
 • (szemöldököt): összeráncol, összevon

megfenyeget

ige
 • fenyegetődzik, ráijeszt, ráförmed, rámordul, ráröffen (tájnyelvi), ráripakodik, ráordít, rákiabál, rárivall (választékos), rátámad

passzent

melléknév
 • pontos, megfelelő
 • szoros, testhez simuló, feszes, passzentos, passzos (bizalmas)

takaratlan

melléknév
 • leplezetlen, kendőzetlen, álcázatlan, nyílt, egyenes

teljesség

főnév
 • épség, sértetlenség, csorbítatlanság, összesség, hiánytalanság, totalitás (idegen), tökéletesség

határozószó

főnév
 • adverbium (idegen)

világ

főnév
 • világmindenség, világegyetem, univerzum, kozmosz, makrokozmosz, éggömb (szaknyelvi), mindenség
 • valóság
 • Föld, földkerekség, glóbusz (régies), természet, környezet, miliő, atmoszféra
 • emberiség
 • nyilvánosság
 • társadalom
 • lelkivilág, mikrokozmosz
 • lét, élet
 • (tájnyelvi): világosság, fény
 • lámpa, lámpi (tájnyelvi), mécses, gyertya

uras

melléknév
 • úrias, előkelő

szerető I.

melléknév
 • szeretetteljes, gyengéd, kedves, szívélyes, nyájas, szerelmetes (régies)

szarvasbogár

főnév
 • csajkó (tájnyelvi), darubogár (tájnyelvi), istentehene (tájnyelvi)

szólít

ige
 • magához kér, magához kéret
 • szólongat
 • hív, nevez, titulál, címez, tisztel
 • (régies): szól

ugyanis

kötőszó
 • tudniillik, hiszen, mert, merthogy
 • amennyiben

szétver

ige
 • összezúz, szétzúz, széjjelzúz, összetör, széttör, tönkretesz, elpusztít
 • szétüt
 • széjjelver, szétkerget, széjjelkerget, szétzavar, széjjelzavar, szétugraszt, széjjelugraszt, szétszór, széjjelszór, tönkrever, lever, megsemmisít

sáv

főnév
 • csík, vonal, stráf (bizalmas), szalag, pászta (tájnyelvi), pászma
 • zóna, övezet, szakasz, vidék, terület, térség
 • hullámsáv, frekvenciasáv

szőr

főnév
 • szőrzet
 • prém, bunda, szőrme

univerzum

főnév
 • világegyetem, világmindenség, világ, mindenség, kozmosz