pénzesutalvány szinonimái

főnév
 • utalvány, csekk, csekklap, bankutalvány, fizetési utalvány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ezelőtt

határozószó
 • azelőtt, régebben, korábban, előbb, egykor, hajdan, hajdanában, valamikor, eddig, régen
 • az imént, ezt megelőzően, nemrégen

érdektelenség

főnév
 • közöny, közömbösség, részvétlenség, tompultság, fásultság, nemtörődömség, cinizmus, apátia
 • semlegesség, neutralitás (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pénzesutalvány szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

papírkosár

főnév
 • szemétláda, szemeteskosár, szemétkosár, szemetes (bizalmas), szecskaláda (tájnyelvi)

oda

határozószó
 • arra, amoda
 • afelé
 • (tájnyelvi): ott

nyelvjárás

főnév
 • tájnyelv, tájszólás, dialektus
 • nyelvhasználat, beszédmodor

moll

melléknév
 • mineur (szaknyelvi), minore (szaknyelvi)
 • lágy, finom

pasztőröz

ige
 • pasztörizál (idegen), csírátlanít

prospektus

főnév
 • ismertető, tájékoztató, katalógus, árjegyzék, szórólap, brosúra, reklámcédula, reklámfüzet

megneszel

ige
 • (tájnyelvi): megérez, meghall, észrevesz, kifürkész, kimatat (tájnyelvi), kiszagol (bizalmas), megszimatol, megsejt, megorront, megnesszent (tájnyelvi)
 • megtud, ráérez, rájön

megindul

ige
 • elindul, elkezdődik, megkezdődik, beindul, működni kezd
 • megmozdul
 • (eső) elered, (vihar) kitör
 • (jég) zajlik
 • meghatódik, megrendül, megilletődik, elérzékenyedik, elérzékenyül, meglágyul, részvétre gerjed, szívére veszt (régies)

kinyilatkoztat

ige
 • kijelent, kimond, állít, kinyilvánít, tudomására hoz, tudtára ad, kihirdet, nyilvánossá tesz, közhírré tesz, feltár, felfed, revelál (idegen)
 • ítél, előáll (valamivel), bejelent, deklarál, enunciál (idegen)

megtalálható

melléknév
 • felfedezhető, fellelhető, felderíthető, látható

rablás

főnév
 • fosztogatás, lopás, tolvajlás, zsákmányolás, eltulajdonítás, kifosztás, zabrálás (szleng), kalózkodás (régies), prédálás (régies), zsiványság (régies), útonállás (régies), furtum (régies), banditizmus, huliganizmus (idegen), markecolás (szleng), meló (szleng), rabi (szleng)
 • (szaknyelvi): csere (kártyában)

réteg

főnév
 • szint, sztrátum (szaknyelvi)
 • csoport, kör, régió (régies), rend, osztály

fáj

ige
 • sajog, nyilallik, zsibog, csikar, ég, mar, szúr, hasogat, csíp, zsiborog (tájnyelvi), sérzik (tájnyelvi), bílik (tájnyelvi), bozsorog (tájnyelvi)
 • kínoz, gyötör, bánt, aggaszt, nyugtalanít, rosszulesik

születés

főnév
 • világrajövetel
 • gyermekáldás (választékos)
 • kezdet, eredet, származás, gyökér, forrás
 • keletkezés, létrejött, kialakulás

szakértő II.

főnév
 • szaktanácsadó, szakember, szaktekintély, specialista, mester

pénzsóvár

melléknév
 • pénzéhes, kapzsi, sóvár, mohó, észér (tájnyelvi), nyereségvágyó, nyereséghajhászó, haszonleső, nyerészkedő, bírvágyó (régies), pénzimádó

panasz

főnév
 • (szaknyelvi): tünet, szimptóma (szaknyelvi)
 • sérelem, hasfájás (szleng)
 • panaszkodás, kesergés, panaszolkodás (régies), sirám, siralom, jeremiád (szaknyelvi), jajkiáltás (választékos), lamentáció (régies), lamentálás (bizalmas), sopánkodás, nyavalygás, siránkozás, óbégatás (pejoratív), nyafogás, zsémbelődés
 • panasztétel, reklamáció
 • bejelentés, feljelentés, panaszirat, kereset, vád
 • kifogás, óvás, felszólalás, tiltakozás, fellebbezés, apelláta (idegen)

porhintés

főnév
 • félrevezetés, szemfényvesztés, becsapás, blöff (bizalmas), átverés (bizalmas), átejtés (bizalmas), átvágás, ámítás, hitegetés, megtévesztés

svábbogár

főnév
 • sváb, csótány (tájnyelvi), bűzbogár (választékos), ruszni (tájnyelvi), göbecs (tájnyelvi), csótánybogár (tájnyelvi), csótányné (tájnyelvi)

pikkely

főnév
 • halpénz (tájnyelvi), halpikkely, lemez

ódivatú

melléknév
 • divatjamúlt, ómódi, ódon, avult, régimódi, régies, hajdani, régi vágású, azelőtti, idejétmúlt, elavult, elévült, túlhaladott, ósdi, avítt, maradi, özönvíz előtti, kivénhedt

precíz

melléknév
 • pontos, alapos, pedáns, aprólékos, finom, helyes, korrekt, kifogástalan, mérethű, tökéletes, félreérthetetlen
 • rendszerető, gondos, lelkiismeretes, akkurátus (bizalmas)

szakácsművészet

főnév
 • konyhaművészet, ínyesmesterség, szakácsság, gasztronómia (választékos), kulinária (régies)