pasztőröz szinonimái

ige
 • pasztörizál (idegen), csírátlanít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiskocsma

főnév
 • étkezde, kifőzés, kifőzde, zöldvendéglő, csehó (szleng), lebuj (szleng)

ráillik

ige
 • megfelel, passzol (bizalmas), rápászol (régies)
 • találó, alkalmas, odaillő, helyénvaló, odavaló, frappáns
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pasztőröz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pacák

főnév
 • ember, férfi, személy, alak, illető, fazon (szleng), fickó, pasas (bizalmas), pasi (bizalmas), ipse (bizalmas), pofa (szleng), fej (bizalmas), ürge (szleng), krapek (szleng), hapsi (bizalmas), tag (bizalmas), pali (szleng), manus (szleng), muksó (szleng), csávó (szleng), szivar (bizalmas), pók (szleng)

nyomdahiba

főnév
 • sajtóhiba, nyomáshiba
 • elírás

normatív

melléknév
 • irányadó, előírásos, standard, szabályzó, mérvadó, mértékadó, vezérfonalul szolgáló, előíró, meghatározó

mindenünnen

határozószó
 • mindenhonnan, mindenfelől

páratlan

melléknév
 • párját ritkító, egyedülálló, egyedüli, rendkívüli, hasonlíthatatlan, utánozhatatlan, példátlan, példa nélkül álló, jeles, kitűnő, hallatlan, utolérhetetlen, különleges, kivételes, ritka Sz: nincs mása széles e világon; hetedhét országban nincs párja; nincs párja még a szőgyi nádasban sem; olyan nincs a rézig

pozitív

melléknév
 • valóságos, tényleges, adatszerű, konkrét, tárgyi, valódi, kézzelfogható
 • helyes, jó, értékes, előrevivő, előremutató
 • igenlő, megerősítő, igazoló, helybenhagyó, támogató

megkér

ige
 • felkér, kérlel, megkeres, könyörög, rimánkodik, esedezik, kunyerál, rekvirál (régies), instál (régies)
 • felszólít, követel
 • feleségül kér, nőül kér
 • elkér, visszakér, visszakövetel, visszaigényel (választékos)(valamiről)
 • megigényel, megkérvényez, megpályáz, kérelmez, folyamodik, meginstál (régies), felkér (tájnyelvi)

megfoltoz

ige
 • toldoz, kijavít, rendbe hoz, reparál, befold (tájnyelvi), megfoldoz (tájnyelvi), befoldoz (tájnyelvi), megtákol (tájnyelvi)

kikölt

ige
 • kotlik, kotol (tájnyelvi)

megró

ige
 • megfedd, megdorgál, megszid, megpirongat, korhol, megreguláz, rendreutasít, szemére vet Sz: leszedi a keresztvizet (valakiről); megmossa a fejét
 • megint, megrovásban részesít, megfenyít

protestál

ige
 • tiltakozik, óvást emel, ellenvet, ellenvetést tesz, kifogásol, reklamál, ellentmond, ellenkezik

rendezetlen

melléknév
 • áttekinthetetlen, kusza, zilált, kaotikus, rendszertelen, anarchisztikus (idegen), zűrzavaros, zavaros, eldöntetlen, fejetlen, problematikus
 • rendetlen, ápolatlan, gondozatlan, slendrián
 • elintézetlen, megoldatlan, tisztázatlan
 • kifizetetlen, kiegyenlítetlen, hátralékos, hátralévő

évente

határozószó
 • évenként, esztendőnként

szörnyszülött

főnév
 • torzszülött, korcs, szörnyszülemény

sürög-forog

ige
 • forgolódik, jár-kel, sürgölődik, tesz-vesz, tevékenykedik, nyüzsög, tüsténkedik, buzgólkodik, munkálkodik, szorgoskodik, serít (tájnyelvi), sertepertél (bizalmas), söntörködik (tájnyelvi), kustorog (tájnyelvi), gyüszmékedik (tájnyelvi), sürr-forr (tájnyelvi) Sz: szaladgál, mint pók a falon (bizalmas)

patetikus

melléknév
 • ünnepélyes, emelkedett, fenséges, fennkölt, szárnyaló, magasztos, méltóságteljes
 • dagályos, fellengzős, szenvelgő, sallangos, cikornyás
 • hatásvadász, teátrális, színpadias
 • lángoló, heves, szenvedélyes

összezúz

ige
 • összetör, széttör, pozdorjává tör, ízzé-porrá tör, összeroppant, összemorzsol, összeroncsol, szétroncsol, összecsomaszol (tájnyelvi)
 • megsemmisít, tönkretesz, tönkrezúz, felmorzsol

pláne III.

főnév
 • érdekesség, különösség, poén, kunszt (bizalmas)

stopperóra

főnév
 • stopper (bizalmas), versenyóra, tartammérő (szaknyelvi)

pénzesutalvány

főnév
 • utalvány, csekk, csekklap, bankutalvány, fizetési utalvány

nyűglődik

ige
 • nyűgösködik, nyafog
 • bajlódik, vesződik, kínlódik

pontos

melléknév
 • precíz
 • pedáns, akkurátus (régies), gondos, alapos, aprólékos, lelkiismeretes, egzakt, minuciózus (idegen), passz (tájnyelvi)
 • szabályos, helyes, szabatos, hű, tökéletes, odavágó, hiteles, korrekt, mérvadó, mértékadó, szabályszerű, normális, előírásos, hibátlan, torzításmentes, valósághű

süldő I.

melléknév
 • serdülő, kamasz, siheder
 • bakfis, csitri (bizalmas)
 • fiatal, kezdő, tapasztalatlan