svábbogár szinonimái

főnév
 • sváb, csótány (tájnyelvi), bűzbogár (választékos), ruszni (tájnyelvi), göbecs (tájnyelvi), csótánybogár (tájnyelvi), csótányné (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vándorkereskedő

főnév
 • házaló, kupec (régies), vásározó, birbicses (tájnyelvi), kucséber (tájnyelvi)

bajusz

főnév
 • szőr, pihe, legénytoll (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): kacs, inda
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a svábbogár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sok

számnév
 • számos, nagyszámú, szépszámú, rengeteg, számtalan, megszámlálhatatlan, tengernyi, temérdek, tömérdek, töméntelen, egy halom, egy csomó (bizalmas), egy sereg (bizalmas), egy rakás (bizalmas), egy regiment (tréfás), egy vagon (szleng) Sz: annyi, mint télen a hidegvette légy; annyi, mint a pondró; annyi, mint a bűn; annyi, mint a Mátra szele; annyi, mint a dohánymag; annyi, mint a pelyva; annyi, mint a nyű; annyi, mint csillag az égen; annyi, mint a hajam szála; annyi van, mint a dög; annyi, mint az őszi ökörnyál; annyi, mint a tenger; annyi, mint nyárban a napfény; annyi, mint a szúnyog a nádasban őszkor; annyi, mint a német; annyi, mint őszkor a fecske; annyi, mint őszkor a hulló levél; annyi, mint az öreg tenger fövénye; annyi, mint a sáska; annyi, mint a sajtkukac; annyi, mint a seregély; annyi, mint a polyva; Dunát lehetne vele rekeszteni; nem tudom, öt-e vagy hat, de több száznál; se szeri, se száma; se nem egy, se nem kettő; száma sincs; számtalan, mint a por; torkig elég; untig elég
 • bő, bőséges, elegendő, gazdag, dús, busás
 • drága, költséges, pénzigényes

rebben

ige
 • (madár): reppen, repül, röpül, felreppen, felröppen
 • mozdul, rezzen, megremeg

ragaszkodik

ige
 • (tájnyelvi): kapaszkodik, fogódzkodik, fogózkodik, fogózik (tájnyelvi), fogódzik (tájnyelvi), akaszkodik
 • vonzódik, odahúz, rokonszenvez (valakivel), szeret, kedvel, kötődik (valakihez), csüng (választékos), csügg (valakin), szível, csatlódik (régies), részelkezik (régies), tapad (régies), komál (szleng), bír
 • kitart, megmarad, folytat, nem tágít, szilárd, hű, állhatatos, keresztülvisz, véghezvisz, inszisztál (idegen), nem enged a negyvennyolcból

pátriárka

főnév
 • ősatya
 • aggastyán, vénember, öregember, matuzsálem (idegen)

stopperóra

főnév
 • stopper (bizalmas), versenyóra, tartammérő (szaknyelvi)

szendereg

ige
 • bóbiskol, szundít, alukál (bizalmas), alszik, szundikál, szunnyadozik, szunnyad, szunyókál, félálomban van, csucsul (tájnyelvi), gyökint (tájnyelvi)

országjárás

főnév
 • természetjárás, turisztika, turizmus
 • kirándulás, túrázás

okvetlenül

határozószó
 • bizonyosan, mindenképp, mindenáron, mindenképpen, feltétlenül, mindenesetre, okvetlen, elkerülhetetlenül, szükségképpen, minden bizonnyal, nyilván, hogyne, persze, kétségtelenül, elmaradhatatlanul, múlhatatlanul, elengedhetetlenül, akarva, nem akarva, természetesen, ha törik, ha szakad

lövész

főnév
 • lövér (régies), gyalogos (régies), puskás, muskétás (régies), nyúl (tréfás)
 • céllövő, sportlövő

ördög

főnév
 • sátán, gonosz, devla (idegen), diabolus (idegen), beliál (idegen), Belzebub, sátánfajzat, Lucifer, Mefisztó, drómó (tájnyelvi), démon, kísértő, kígyó, krampusz (bizalmas), fene (régies), sötétség szelleme; kecskelábú, kalánfülű angyal

szervezkedés

főnév
 • szövetkezés, szövetség, társulás, társulat, organizáció (idegen)
 • konspiráció (idegen), mozgolódás

szükségszerű

melléknév
 • szükséges, bekövetkező, elkerülhetetlen, kétségtelen, okvetlen, óhatatlan, biztos

gyönyörködik

ige
 • élvez, csodál, bámul, betelik (valamivel), nem tud betelni vele, tetszeleg, hizlalja a szemét, legelteti a szemét (valakin, valamin), gusztál (régies), örömét leli

válogatós

melléknév
 • kényeskedő, finnyás (pejoratív), kényes, elpuhult, bélebűzhödt (tájnyelvi), pincos (tájnyelvi), poszomántos (tájnyelvi)
 • igényes, nagyigényű, kifinomult
 • követelődző, rátarti, szőröző (bizalmas), szőrszálhasogató

továbbít

ige
 • továbbad, átad, odaad, passzol (bizalmas), továbbpasszol (bizalmas)
 • elküld, közvetít, kézbesít, expediál (szaknyelvi)
 • (árut): szállít, fuvaroz

szabadegyetem

főnév
 • akadémia (régies), előadás-sorozat

sivatag I.

főnév
 • pusztaság, puszta
 • (tájnyelvi): futóhomok, sívó homok (tájnyelvi)
 • kietlenség, elhagyottság

szegény II.

főnév
 • szegényember

tol

ige
 • taszít, lök, nyom, csúsztat, háránt (tájnyelvi), tomít (tájnyelvi)
 • (valakire): hárít, áthárít, fog, ráfog
 • halaszt, halogat, elodáz

szakszerűtlen

melléknév
 • dilettáns, kontár, elfuserált (bizalmas), amatőr, műkedvelő, avatatlan, laikus

relé

főnév
 • jelfogó
 • reléállomás
 • (régies): postakocsi

szembesít

ige
 • szembeállít, konfrontál (idegen)

torzsa

főnév
 • csutka, csutak, torzs (régies), csuma, kocsány, magtok, magház, tus (tájnyelvi), tuskó, csuga (tájnyelvi), csupka (tájnyelvi)