megindul szinonimái

ige
 • elindul, elkezdődik, megkezdődik, beindul, működni kezd
 • megmozdul
 • (eső) elered, (vihar) kitör
 • (jég) zajlik
 • meghatódik, megrendül, megilletődik, elérzékenyedik, elérzékenyül, meglágyul, részvétre gerjed, szívére veszt (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elasztikus

melléknév
 • rugalmas, ruganyos, rugékony, nyúlékony, kihúzható, tágítható

befed

ige
 • betakar, letakar, beborít, elfed, lefed, beterít, beburkol, befedez (régies)
 • belep, ellep, benő, elborít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megindul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megbízott I.

melléknév
 • ügyvivő, ügyvezető, kinevezett, meghatalmazott, felhatalmazott, bizományos (régies), illetékes, jogosult

legyező

főnév
 • légkavaró, szellőző, ogi (idegen), facher (idegen)
 • (szleng): fül, lapát (szleng), kagyló (szleng), vitorla (szleng), takaró (szleng)

latrina

főnév
 • illemhely, árnyékszék (régies), budi, pityöre (tájnyelvi), pütyöre (tájnyelvi)
 • emésztőgödör

korpa

főnév
 • hámpikkely, koszmó, pörk, fejvar (régies), hompora (tájnyelvi)

megfoltoz

ige
 • toldoz, kijavít, rendbe hoz, reparál, befold (tájnyelvi), megfoldoz (tájnyelvi), befoldoz (tájnyelvi), megtákol (tájnyelvi)

megy

ige
 • halad, tart, igyekszik, gyalogol, kutyagol (bizalmas), sétál, ballag, cammog, bandukol, baktat, lépdel, lépked, lépeget, talpal, mendegél, meneget (tájnyelvi), vonul, totyog, tipeg
 • siet, fárad, zarándokol, eregel (tájnyelvi)
 • távozik, távolodik, elmegy, odébbáll, elszállingózik
 • jut, érkezik, kerül, hatol
 • (idő): múlik, telik, halad
 • (gép, szerkezet): jár, működik, dolgozik
 • közlekedik, üzemel
 • végbemegy, történik, folyik
 • műsoron van, játsszák, adják
 • (valamihez): illik, passzol (bizalmas)
 • (áru): fogy, veszik
 • kelendő
 • (tájnyelvi): felszaporodik (mennyiség)

visszaenged

ige
 • visszabocsát, visszaereszt
 • visszaad, átenged

kigúnyol

ige
 • kicsúfol, nevetségessé tesz, gúnyt űz (valakiből), csúfot űz, bolondot csinál (vikből), kifiguráz, kipellengérez, pellengérre állít, csúffá tesz, parodizál, karikíroz, persziflál (idegen), szatirizál (régies), majmot csinál (valakiből), csúfolódik, kinevet, élcelődik, diffamál (idegen), lecsúfol (tájnyelvi)

kibír

ige
 • kiáll, túlél, tűr, eltűr, szupportál (régies), tolerál, átvészel, átesik, kivisel (tájnyelvi)
 • kihúzza (valameddig)
 • elvisel

hajókirándulás

főnév
 • vízitúra, vízi séta, hajókázás, hajóutazás, hajóút

kinyújtózik

ige
 • kiegyenesedik
 • (régies): terped, terpeszkedik
 • (tájnyelvi): megdöglik (durva), elpusztul, felfordul (durva), elhull

menetel I.

ige
 • masíroz, vonul, gyalogol, marsol (tájnyelvi), masírol (tájnyelvi), kutyagol (bizalmas), baktat

mozivászon

főnév
 • vetítővászon, filmvászon, lepedő (bizalmas)

cégtábla

főnév
 • cégér, címtábla, címer, jelvény, sild (régies)

pereg

ige
 • hull, gyöngyözik, pergedez, hulladoz
 • (dob) szól
 • pörög, forog
 • (idő): múlik, folyik, halad, szalad

ópium

főnév
 • kábítószer, altatószer, mákony, áfium (régies), búfeledtető (régies)

megismer

ige
 • elsajátít, kiismer, kitapasztal, megtapasztal, kitanul, ráébred, felfog, kiderít, megért, belekóstol (választékos), megtapogat (tréfás), kitud (tájnyelvi)
 • megismerkedik, ismeretséget köt (valakivel)
 • felismer, észrevesz, felfedez, megpillant, kiszúr (bizalmas), elismer (tájnyelvi)
 • ráismer, azonosít, identifikál
 • (régies): együtt hál (valakivel)

megannyi

névmás
 • (választékos): ugyanannyi
 • számtalan, számos, sok, rengeteg, megszámlálhatatlan
 • az összes

megszelídít

ige
 • megnevel, kezessé tesz, betör, háziasít, domesztikál, idomít, kitanít, megjuhászít (tájnyelvi)
 • megfékez, megzaboláz, lecsillapít
 • enyhít, csökkent, mérsékel, gyengít

okvetlenül

határozószó
 • bizonyosan, mindenképp, mindenáron, mindenképpen, feltétlenül, mindenesetre, okvetlen, elkerülhetetlenül, szükségképpen, minden bizonnyal, nyilván, hogyne, persze, kétségtelenül, elmaradhatatlanul, múlhatatlanul, elengedhetetlenül, akarva, nem akarva, természetesen, ha törik, ha szakad

meglevő

melléknév
 • létező, valóságos, fennálló, tényleges, valódi, hiteles, való, igazi
 • mostani, mai, adott, konkrét

lel

ige
 • talál, ráakad, rábukkan, fölfedez, rátalál, kitud (tájnyelvi)
 • (régies): gyötör, kínoz (betegség)

megtorol

ige
 • megbosszul, bosszút áll, revansot vesz, elégtételt vesz, tromfol, megfizet, meglakoltat, megbüntet, visszavág, törleszt, visszaüt, viszonoz

omladozik

ige
 • töredezik, málladozik, mállik, porlik, morzsolódik, pusztul, düledezik, roskad, rogyadozik, tönkremegy