réteg szinonimái

főnév
 • szint, sztrátum (szaknyelvi)
 • csoport, kör, régió (régies), rend, osztály

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

értékes

melléknév
 • sokat érő, nagy értékű, patinás, becses, nagybecsű, drága, drágalátos (régies), felbecsülhetetlen, megfizethetetlen, fejedelmi (ajándék), preciózus (régies), fényűző
 • tartalmas, kiváló, kitűnő, nagyszerű, színvonalas, nívós (bizalmas), rangos, komoly, fajsúlyos, örökbecsű (választékos)(tájnyelvi)
 • (régies): vagyonos, birtokos, jószágos

levisz

ige
 • lecipel, lehord, lehurcol, lehordoz
 • (út, lépcső): levezet, lemegy
 • eltávolít, lemos, letisztít, eltüntet
 • lehorzsol (bőrt)
 • (lázat): csökkent, lehúz, mérsékel, megszüntet
 • lesodor, lemos, lefúj
 • leszakít, letép, elvisz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a réteg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rátapos

ige
 • rálép, eltapos, rátipor (választékos), megtapod (tájnyelvi), ráhág
 • bántalmaz, megaláz, lealáz, meggyaláz

pátosz

főnév
 • hév, szenvedély, lelkesedés, lendület
 • ünnepélyesség, emelkedettség, méltóság, fenség, koturnus (idegen)
 • szónokiasság, retorika, dagály, dagályosság, fellengzősség

papírkosár

főnév
 • szemétláda, szemeteskosár, szemétkosár, szemetes (bizalmas), szecskaláda (tájnyelvi)

oldalszárny

főnév
 • oldalépület, mellékszárny, ála (idegen), épületszárny

rendezetlen

melléknév
 • áttekinthetetlen, kusza, zilált, kaotikus, rendszertelen, anarchisztikus (idegen), zűrzavaros, zavaros, eldöntetlen, fejetlen, problematikus
 • rendetlen, ápolatlan, gondozatlan, slendrián
 • elintézetlen, megoldatlan, tisztázatlan
 • kifizetetlen, kiegyenlítetlen, hátralékos, hátralévő

semlegesség

főnév
 • neutralitás (idegen), pártatlanság, elfogulatlanság, részrehajlatlanság, tárgyilagosság, objektivitás
 • közömbösség, közönyösség

művész

főnév
 • művészember, alkotó
 • bohém
 • mester, virtuóz

mozivászon

főnév
 • vetítővászon, filmvászon, lepedő (bizalmas)

kukoricafosztás

főnév
 • kukoricahántás, tengerihántás (tájnyelvi)

nekifekszik

ige
 • nekidől, nekidűl (tájnyelvi), nekitámaszkodik, nekiveti a hátát (valaminek), rádől
 • nekikezd, nekilát, nekifog, munkához lát, nekiesik, nekiveselkedik, belevág, hozzáfog, belekezd, rákapcsol, ráadja magát (valamire), nekidurálja magát (bizalmas), nekigyürkőzik, nekifohászkodik

síp

főnév
 • fisztula (szaknyelvi), tilinkó (tájnyelvi), furulya, fütyülő (bizalmas), csirip (tájnyelvi), fütyürűtyű (tájnyelvi)

szállóige

főnév
 • mondás, aforizma, példabeszéd, szólásmondás, szójárás, aranymondás, aranyköpés (bizalmas), vezérige, velős mondás, életelv, elmésség
 • mottó, jelmondat, közmondás

fogyatkozás

főnév
 • kevesbedés, veszteség, sorvadás
 • szűkölködés, nélkülözés, szegénység
 • hiba, hiány, kár, tökéletlenség, káló (szaknyelvi), defektus (régies), csorba, sérülés
 • betegség, hanyatlás, gyengülés, apadás, gyengeség, elerőtlenedés
 • (holdé): sötétülés, halványulás, fogyás

tömérdek, temérdek I.

számnév
 • sok, rengeteg, töméntelen, végtelen, végtelenmiriád (régies), milliomezer (tájnyelvi), számos, számtalan, megszámlálhatatlan, tenger, tengernyi Sz: se szeri, se száma

takarék

főnév
 • (bizalmas): takarékpénztár, bank
 • kis láng, takarékláng
 • (régies): boríték

rettenet

főnév
 • rémület, ijedtség, ijedelem, félelem
 • irtózat, rémség, iszonyat, iszonyúság (választékos), borzalom, szörnyűség

rántott

melléknév
 • panírozott, bundázott

sáfárkodik

ige
 • gazdálkodik, gondját viseli (valaminek), gondoskodik (valamiről), törődik (valamivel)

szükségszerű

melléknév
 • szükséges, bekövetkező, elkerülhetetlen, kétségtelen, okvetlen, óhatatlan, biztos

robbanékony

melléknév
 • explozív, explozíbilis (idegen)
 • lobbanékony, hirtelen, hirtelen haragú, heves, indulatos, vehemes, hörcsögtermészetű, szangvinikus (szaknyelvi)

penna

főnév
 • toll, írótoll, lúdtoll
 • tollhegy

satnya

melléknév
 • visszamaradt, csökött (tájnyelvi), fejletlen, csenevész, vakarcs, sovány, vézna, beteges, nyiszlett, gebe (szleng), nyápic, csanyiga (tájnyelvi)
 • silány
 • elkorcsosult, elfajzott, degenerált

tájban

névutó
 • táján, tájt, körül
 • környékén, felé