megtalálható szinonimái

melléknév
 • felfedezhető, fellelhető, felderíthető, látható

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

analógia

főnév
 • hasonlóság, hasonlatosság, hasonneműség, egyezés, rokonság, megfelelés, párhuzam

kaszinó

főnév
 • kör, társaskör, klub
 • játékkaszinó
 • (tájnyelvi): filagória (idegen), házikó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megtalálható szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

meglakol

ige
 • bűnhődik, megbűnhődik, megfizet, megkeserül, megszenved, vezekel, megadózik (tájnyelvi), büntetést szenved Sz: átesik a küszöbön; csizmadiát fog; ebet fog; el nem viszi szárazon; megadja az árát; elesett a lúd a jégen; elfújja az ebek dalát; kihúzza a gyufát (szleng); kiviszi a lúgját; kutyát fog; majd elfújja az ebek dalát; megadja a bablé árát; megadja a kos árát; megadja a dézsmát; megcsípte a dér az orrát; megégett vele; megette a szappant; megfizeti a bak árát; megissza a levét; megüti a körmét; megüti a bokáját; ördögöt fog; róka bőrével fizet; tűz nélkül megégett(valamit)

libikóka

főnév
 • mérleghinta, hinta, himba (tájnyelvi)

lepel

főnév
 • lepedő, takaró, bevonat, burkolat
 • (halotti): szemfedő, szemfedél
 • álarc, álruha

közlekedik

ige
 • jár, megy, gyalogol, halad
 • (szaknyelvi): folyik, áramlik
 • (régies): összeköttetésben van, érintkezik

megró

ige
 • megfedd, megdorgál, megszid, megpirongat, korhol, megreguláz, rendreutasít, szemére vet Sz: leszedi a keresztvizet (valakiről); megmossa a fejét
 • megint, megrovásban részesít, megfenyít

mindennapi

melléknév
 • naponkénti, mindennapos
 • banális, köznapi, szimpla (bizalmas), hétköznapias, lapos, szokott, szokásos, közönséges, prózai, profán (idegen), konvencionális, vulgáris, ordináré, általános, szokványos, megszokott, hétköznapi, átlag, tucat, semmitmondó, elkoptatott, közhelyszerű, elcsépelt, kicsinyes, átlagos, sablonos, elnyűtt, triviális

zöld II.

főnév
 • természet, erdő, mező, liget
 • gyep, fű
 • környezetbarát, környezetvédő
 • ostobaság, sületlenség, zöldség (bizalmas)
 • zöldségféle, saláta, zöldfőzelék

kiszakít

ige
 • elszakít, kilyukaszt, kihasít
 • kitép, kivág, kiszaggat, kimetsz, kimetél, kiszed, kiránt, kihúz, kiráncigál, kiszakajt (tájnyelvi), kiszel (tájnyelvi)
 • elkülönít, különválaszt, kiragad, kiemel

kinyújtózik

ige
 • kiegyenesedik
 • (régies): terped, terpeszkedik
 • (tájnyelvi): megdöglik (durva), elpusztul, felfordul (durva), elhull

határozószó

főnév
 • adverbium (idegen)

koca

főnév
 • anyadisznó, emse, göbe (tájnyelvi)

molnár

főnév
 • malmos (régies), molinár (régies), őrlő (régies)

nekifekszik

ige
 • nekidől, nekidűl (tájnyelvi), nekitámaszkodik, nekiveti a hátát (valaminek), rádől
 • nekikezd, nekilát, nekifog, munkához lát, nekiesik, nekiveselkedik, belevág, hozzáfog, belekezd, rákapcsol, ráadja magát (valamire), nekidurálja magát (bizalmas), nekigyürkőzik, nekifohászkodik

csendül

ige
 • kondul, szól, hangzik, cseng, peng, csilingel, kolompol, kong, zeng, zendül

pörkölt

melléknév
 • megpörkölődött
 • pirított
 • paprikás

őszintén

határozószó
 • igazán, szívből, kereken, kertelés nélkül, egyszerűen, egyenesen, nyíltan, magyarán, áperte (régies), feketén-fehéren, kerek perec

megtapint

ige
 • érint, megfog, hozzányúl, megérint, illet (választékos), megtapaszt (tájnyelvi)

megkeserül

ige
 • megfizet, meglakol, megszenved, megbán, megsínylik (választékos), megbűnhődik, kárát látja (valaminek)

mérgelődik

ige
 • dühöng, bosszankodik, haragszik, dúl-fúl, pukkadozik (bizalmas), haragoskodik, neheztel, torzsalkodik, haragra lobban, füstölög, dühbe gurul, zsörtölődik, acsarkodik, dühösködik, háborog, tajtékzik, toporzékol, tüszköl Sz: fújja a hályogkövet; aligha meg nem eszi a méreg; dúl-fúl magában, mint a vadkan; forr a méreg (valakiben); pöszög, mint a kása; kígyókövet fúj

ördög

főnév
 • sátán, gonosz, devla (idegen), diabolus (idegen), beliál (idegen), Belzebub, sátánfajzat, Lucifer, Mefisztó, drómó (tájnyelvi), démon, kísértő, kígyó, krampusz (bizalmas), fene (régies), sötétség szelleme; kecskelábú, kalánfülű angyal

megvesztegethetetlen

melléknév
 • tántoríthatatlan, becsületes, feddhetetlen, megközelíthetetlen, sziklaszilárd, megvásárolhatatlan

lottó

főnév
 • sorsjáték, szerencsejáték, számsorsjáték (régies), lutri (régies), lottéria (régies)

mez

főnév
 • dressz, trikó, sporting
 • jelmez, öltözék, öltözet, kosztüm, ruházat, ornátus (szaknyelvi), viselet, öltöny, uniformis, mundér, csuha, reverenda

örvendetes

melléknév
 • boldogító, kellemes, örömteljes, szerencsés, szívderítő, örvendeztető, vigasztaló (régies), jóleső, örömteli, vidám