porhintés szinonimái

főnév
 • félrevezetés, szemfényvesztés, becsapás, blöff (bizalmas), átverés (bizalmas), átejtés (bizalmas), átvágás, ámítás, hitegetés, megtévesztés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szórend

főnév
 • sorrend, mondatszerkesztés, mondatfűzés, szórakás (régies)

tudós I.

melléknév
 • szakavatott, művelt, szakértő, bölcs
 • megfontolt, érett, okos, tudor (régies)
 • tudományos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a porhintés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

perfekt

melléknév
 • tökéletes, kifogástalan
 • befejezett, teljes

osztályfőnök

főnév
 • (régies): osztályvezető
 • osztálytanító, tyúkanyó (tréfás), lélekidomár (tréfás), oszi (bizalmas), ofő (szleng), ufó (szleng), törzsfőnök (szleng)

oldalas

főnév
 • sertésborda, sertésoldalas

nagyhírű

melléknév
 • híres, hírneves, neves, nevezetes, nagynevű, ismert, közismert, ünnepelt, koszorús (választékos), népszerű, menő (szleng)
 • kiváló, jelentős, tekintélyes, elismert, illusztris (választékos), prominens (választékos)

pláne III.

főnév
 • érdekesség, különösség, poén, kunszt (bizalmas)

rátámad

ige
 • ráront, rárohan, rátör, rázúdul, ráveti magát, nekiront, nekitámad, nekiesik, nekiáll, rajtaüt, belegyalogol (szleng)
 • ráförmed, ráripakodik, rárivall, ráreccsent (bizalmas), ledorongol (bizalmas), letaglóz, lehord (bizalmas), nekiugrik, a torkának ugrik, brüszkíroz (idegen), ráröffen (tájnyelvi), rádördül
 • megszid, összeszid, leszid

megvet

ige
 • ágyat vet, megágyaz, megágyal (tájnyelvi), megvackol (tájnyelvi)
 • megalapoz, megteremt (feltételt)
 • megtámaszt, nekitámaszt, megfeszít, nekifeszít, kitámaszt
 • lenéz, lebecsül, semmibe vesz, kevésre becsül, lekicsinyel, lefitymál, leszól, leköp (durva), becsmérel, fumigál

megszelídít

ige
 • megnevel, kezessé tesz, betör, háziasít, domesztikál, idomít, kitanít, megjuhászít (tájnyelvi)
 • megfékez, megzaboláz, lecsillapít
 • enyhít, csökkent, mérsékel, gyengít

kivitel

főnév
 • árukivitel, kiszállítás, export
 • kivitelezés, megvalósítás, véghezvitel, teljesítés, végrehajtás
 • kiállítás, forma, kidolgozás, tálalás (bizalmas), külalak, külcsín

mérgelődik

ige
 • dühöng, bosszankodik, haragszik, dúl-fúl, pukkadozik (bizalmas), haragoskodik, neheztel, torzsalkodik, haragra lobban, füstölög, dühbe gurul, zsörtölődik, acsarkodik, dühösködik, háborog, tajtékzik, toporzékol, tüszköl Sz: fújja a hályogkövet; aligha meg nem eszi a méreg; dúl-fúl magában, mint a vadkan; forr a méreg (valakiben); pöszög, mint a kása; kígyókövet fúj

reklámoz

ige
 • hirdet, népszerűsít, propagál, híresztel
 • túldicsér, feldicsér
 • túlhangsúlyoz, túlértékel

sáfárkodik

ige
 • gazdálkodik, gondját viseli (valaminek), gondoskodik (valamiről), törődik (valamivel)

felel

ige
 • válaszol, választ ad, visszaszól (bizalmas), visszaír, visszaüzen, visszavág, viszonoz, megfelel, felesel, replikázik
 • jelentkezik
 • beszámol, kollokvál, számot ad, elmond, kifejt
 • megokol, megmagyaráz
 • jótáll, helytáll, szavatol, kezeskedik, felelősséget vállal, garantál
 • bűnhődik, szenved (valamiért), lakol, szorul (bizalmas)(valamit)(valamit)

társadalmi

melléknév
 • szociális, közösségi
 • (régies): társas

szembesít

ige
 • szembeállít, konfrontál (idegen)

porond

főnév
 • aréna, manézs (idegen), küzdhomok (régies), szorító
 • sík, mező, harcmező, csatatér, küzdőtér, vívótér
 • (régies): föveny, zátony, homok, kavics, sóder, csorva (tájnyelvi)

pénzromlás

főnév
 • infláció (szaknyelvi), devalválódás (szaknyelvi), devalváció (szaknyelvi), értékvesztés, leértékelődés, pénzhígulás(szaknyelvi)

rádöbben

ige
 • ráeszmél, rájön, fölismer, ráébred, észrevesz, meglát, tudatára ébred

szegény II.

főnév
 • szegényember

présház

főnév
 • tanya, borház, kolna (tájnyelvi), hiskó (tájnyelvi)

öltöny

főnév
 • férfiruha
 • férfiöltöny
 • ruha, felruha (régies), köntös, felöltő, ancúg (bizalmas), ruházat, viselet, öltözet, öltözék, salni (szleng), kultúröltözet (szleng)

rákényszerül

ige
 • rászorul, ráfanyalodik, ráviszi a szükség, beletörődik, meghódol, meghunyászkodik, beadja a derekát, megadja magát

szélsőség

főnév
 • véglet, végletesség, szertelenség, túlzás, extremitás (idegen)