rablás szinonimái

főnév
 • fosztogatás, lopás, tolvajlás, zsákmányolás, eltulajdonítás, kifosztás, zabrálás (szleng), kalózkodás (régies), prédálás (régies), zsiványság (régies), útonállás (régies), furtum (régies), banditizmus, huliganizmus (idegen), markecolás (szleng), meló (szleng), rabi (szleng)
 • (szaknyelvi): csere (kártyában)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

máskülönben

határozószó
 • (régies): másként, másképp, másképpen, máshogy
 • különben, egyébként, egyébiránt, másfelől

igénylés

főnév
 • követelés, kérelmezés, kérvény, kérelem, folyamodvány
 • megrendelés(valamiről)(valamitől)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rablás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

portás

főnév
 • kapus, kapuőr, ajtónálló, őrkutya (szleng), portatündér (szleng)
 • házfelügyelő, házmester
 • (szleng): kidobólegény

összeesküvő

főnév
 • konspirátor (idegen), konspiráló (idegen), pártütő, pártos (régies)

önérzetes

melléknév
 • öntudatos, büszke
 • délceg (régies), rátarti, bögyös (tájnyelvi), kecefice (tájnyelvi), gangos (tájnyelvi), kackiás (tájnyelvi)

nevetség

főnév
 • kinevetés, csúfság, szégyen, közröhej (pejoratív), fölsülés, blama (bizalmas), gúny

protestál

ige
 • tiltakozik, óvást emel, ellenvet, ellenvetést tesz, kifogásol, reklamál, ellentmond, ellenkezik

retúrjegy

főnév
 • retúr (bizalmas), menettérti jegy

méteráru

főnév
 • rövidáru, rőfösáru, kelme

menetel I.

ige
 • masíroz, vonul, gyalogol, marsol (tájnyelvi), masírol (tájnyelvi), kutyagol (bizalmas), baktat

koromfekete

melléknév
 • szénfekete, szurokfekete, éjfekete, ébenfekete, hollófekete, koromsötét, vaksötét, szuroksötét, éjsötét

molnár

főnév
 • malmos (régies), molinár (régies), őrlő (régies)

rohammunka

főnév
 • tűzoltómunka (bizalmas), hajrá

síp

főnév
 • fisztula (szaknyelvi), tilinkó (tájnyelvi), furulya, fütyülő (bizalmas), csirip (tájnyelvi), fütyürűtyű (tájnyelvi)

félrelök

ige
 • ellök, eltaszít, eltol, félretol
 • félretesz, félredob, eldob, elvet, félrevet, kiselejtez, kiszuperál (bizalmas), megszabadul
 • elküld, elbocsát, kirúg (bizalmas), elhanyagol, cserbenhagy, otthagy, elárul, sorsára hagy
 • kifúr (valakit valahonnan) (bizalmas), kigolyóz (szleng), eltávolít

tenor

főnév
 • tenorista
 • hanghordozás, hangvétel, modor, hangnem, tónus
 • célzat, szándék

szigorló

főnév
 • (orvos): doktorjelölt
 • medikus, medika
 • ügyvédbojtár, ügyvédjelölt, joggyakornok

rabszolga

főnév
 • helóta
 • jogfosztott, szolga, robotos, kuli (idegen)
 • hódoló, rajongó, tisztelő, kiszolgáló, talpnyaló, híve (valakinek)

pont

főnév
 • punktum (régies)
 • folt, petty, pötty, pecsét
 • hely, helység, térség
 • időpont, pillanat
 • mozzanat
 • szakasz, fejezet, paragrafus, klauzula (szaknyelvi), cikkely
 • poén (szaknyelvi), pontérték
 • mérték, fok
 • (régies): szempont, tekintet
 • (hsz-szerűen): pontosan, éppen

reklámoz

ige
 • hirdet, népszerűsít, propagál, híresztel
 • túldicsér, feldicsér
 • túlhangsúlyoz, túlértékel

szervezkedés

főnév
 • szövetkezés, szövetség, társulás, társulat, organizáció (idegen)
 • konspiráció (idegen), mozgolódás

rajtaveszt

ige
 • belebukik, felsül, megjárja, pórul jár, kudarcot vall, rajtaveszít, megszív (bizalmas), beletörik (régies), beleveszt (régies), bebukik (tájnyelvi), leég (bizalmas), befürdik (szleng), lebőg (szleng)

összeragad

ige
 • összetapad, egyberagad
 • megcsomósodik, összeáll

rentábilis

melléknév
 • (szaknyelvi): jövedelmező, gazdaságos, kifizetődő, előnyös, hasznos, hasznot hajtó, gyümölcsöző, megtérülő

szétvet

ige
 • robbant, felrobbant, levegőbe repít, szétszaggat, széjjelszaggat
 • széttár, kitár