nyelvtudomány szinonimái

főnév
 • nyelvészet, lingvisztika (szaknyelvi), glottológia (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elmenetel

főnév
 • elmenés, elvonulás, távozás, elutazás

talpalávaló

főnév
 • táncmuzsika, zene, táncugrató (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyelvtudomány szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nekivadul

ige
 • nekiszilajodik, belelovalja magát, bevadul (szleng), beindul (szleng)

meló

főnév
 • (szleng): munka, teendő, tennivaló, gálya (szleng), fáradság, vesződség, robot (pejoratív), gürcölés, gürizés (szleng), strapa (bizalmas), melódia (szleng)

megtáviratoz

ige
 • megsürgönyöz, megtelegrafál (régies), megüzen

matróz

főnév
 • hajós, hajóslegény, tengerész, tengeri medve (bizalmas)

nóta2

főnév
 • (régies): vétség, hibázás
 • pör

osztalék

főnév
 • részesedés, nyereségrészesedés, jutalék, prémium, riszt (szleng), kvóta (szaknyelvi), dividenda (idegen), provízió (szaknyelvi), zsibaj (szleng)

legott

határozószó
 • (régies): legottan (régies), azonnal, azon nyomban, rögtön, rögvest, hamar, tüstént, mindjárt, máris, nyomban, haladéktalanul, menten, egyszerre, íziben (tájnyelvi), azonhamar (régies), azonhelyt (régies), azon hevenyében (régies)

láttamoz

ige
 • aláír, kézjegyével ellát, szignál (bizalmas), ellenjegyez
 • hitelesít, jóváhagy, vidimál (régies), coramizál (régies)

játékos I.

melléknév
 • szertelen, csintalan, rakoncátlan, eleven, virgonc, ugribugri, bohó, huncut, mókás, tréfás, pajkos
 • könnyed, derűs, játszi, vidám
 • (régies): cinkos, álnok, alakos, szemfényvesztő

lepipál

ige
 • felülmúl, lefőz (bizalmas), túlszárnyal, túltesz (valakin), megelőz, föléje kerekedik (valakinek), meghalad, kitűnik (vkik közül), legyőz, megszégyenít
 • zsebre tesz, héjaz (tájnyelvi)
 • leköröz (bizalmas), leradíroz (szleng), magasan ver (szleng), kenterbe ver (szleng)

önfenntartás

főnév
 • létfenntartás, megélhetés, életlehetőség, kenyérkereset, kenyér, élet, szubszisztencia (idegen)

papírzacskó

főnév
 • zacskó, tasak, stanicli (bizalmas), stanecli (bizalmas)

elfektet

ige
 • (iratot): félretesz, elodáz, halogat

sok-sok

számnév
 • sok, rengeteg, töméntelen, temérdek, se szeri, se száma

rángatódzik

ige
 • ráng, vonaglik, vergődik, dobálja magát, rángolódik (tájnyelvi)

nyerges II.

főnév
 • hátasló
 • nyereggyártó, szíjgyártó

négyzet

főnév
 • négyszög, kvadrát (szaknyelvi)
 • második hatvány

oldalszakáll

főnév
 • pofaszakáll, barkó, pakombart (régies), pajesz, császárszakáll, kotlett (régies)

rágógumi

főnév
 • rágó (bizalmas), csaminyami (bizalmas), gumó (bizalmas), rágcsi (bizalmas)

nyughatatlan

melléknév
 • nyugtalan, izgatott, maradhatatlan (tájnyelvi), bohém, vándor, békétlen, változékony, csavajda (tájnyelvi), izgő-mozgó, gyüszmész (tájnyelvi), fitringes (tájnyelvi), váslott (tájnyelvi), eleven, mozgékony, sürgölődő
 • izgága, rakoncátlan, megzabolázhatatlan, elégedetlen, férhetetlen (régies), ideges, nyüzsgölődő (tájnyelvi), zaklatott, izgékony, higany (tréfás) Sz: nem fér a bőrébe
 • (régies): hánykódó, hánykolódó

mentség

főnév
 • kifogás, ürügy, kibúvó, igazolás, alibi, mentegetőzés, védekezés, exkuzálás
 • kiút, kiskapu (bizalmas)
 • (régies): megmenekülés, szalmaszál, menedék

ordítozik

ige
 • kiáltozik, lármázik, hangoskodik, ricsajozik, ordibál, üvöltözik
 • veszekedik, perlekedik

rámered

ige
 • rábámul, rámereszti szemét, ránéz