megtáviratoz szinonimái

ige
 • megsürgönyöz, megtelegrafál (régies), megüzen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lecsapol

ige
 • elfolyat, leereszt, kiszív, kiereszt
 • levezet, elvezet, kiszárít, víztelenít

mormog

ige
 • (medve): dörmög, brummog, mörmöl (tájnyelvi), mammog (tájnyelvi)
 • (ember): dünnyög, motyog, pusmog, böstörög (tájnyelvi), dummog (tájnyelvi), mormojál (tájnyelvi), nyömmögél, somrog (tájnyelvi), zsennyeg (tájnyelvi), a szakállába morog, a bajsza alatt beszél
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megtáviratoz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

meglepődik

ige
 • elcsodálkozik, meghökken, megdöbben, ledöbben (bizalmas), elképed, megütközik, megütődik (régies), elámul, álmélkodik, elbámul, hüledezik, elhűl (bizalmas), nagyot néz, fennakad, frappírozva van (régies), meghőköl (tájnyelvi), meglebben (tájnyelvi), meglepetődik (tájnyelvi) Sz: földbe gyökerezik a lába; szeme-szája eláll a csodálkozástól; egyik ámulatból a másikba esik; leesik az álla; eláll a lélegzete; tátva marad a szája; sóbálvánnyá válik

lila II.

főnév
 • ötszázforintos, ötszázas (bizalmas), ötös, öt kiló (szleng), ady (szleng), költőpénz (tréfás)

lerajzol

ige
 • leskiccel, megörökít
 • ábrázol, bemutat, leír, lefest, ecsetel, elbeszél, vázol, felvázol, körvonalaz, megörökít, kiplajbászol (tájnyelvi)

közöny

főnév
 • nemtörődömség, közömbösség, érdektelenség, egykedvűség, közönyösség, flegma, érzéketlenség, apátia, tompultság, fásultság, szenvtelenség, részvétlenség, indifferencia (idegen), impasszibilitás (idegen), letargia, indolencia (idegen), tespedtség, nembánomság (tájnyelvi)

megrövidít

ige
 • megkurtít, lerövidít, csorbít, levág (szleng), felhajt (szoknyát), megnyirbál
 • meghúz, kivonatol (szöveget)
 • megkárosít, megkisebbít (tájnyelvi), becsap, rászed, palira vesz (szleng), átver (bizalmas), átcsesz (szleng), átráz (bizalmas)
 • csökkent, korlátoz, redukál, megfoszt (jogtól)

minél

kötőszó
 • mennél, mentül (régies)

zörgés

főnév
 • zörej, neszezés, csörömpölés, csörgés, zakatolás, csattanás, kattogás, lárma, zaj

kiszól

ige
 • kikiált, kikiabál, kiüvölt, kiordít
 • (tájnyelvi): kimond, elmond, megmond
 • (tájnyelvi): kihirdet, bejelent, közöl

kiömlik

ige
 • kifolyik, kihull, kidől, kiborul, kicsordul, kibugyog, kibuggyan, kicsurog, kibugyborékol, kilöttyen, kiloccsan, kicsöpög, kiszivárog, kitör, kiárad, kilövell, kiöklik (tájnyelvi), elomlik (tájnyelvi), kiguvad (tájnyelvi)
 • (tömeg): kitódul, kiáramlik, kiözönlik, kizúdul

hatékony

melléknév
 • hatásos, hathatós, eredményes, hasznos, célravezető, efficiens (szaknyelvi), gyümölcsöző

kocsis

főnév
 • hajtó, fogatos, fuvaros, szekeres

mongol

melléknév, főnév
 • tatár (régies), kutyafejű (régies)

nekivadul

ige
 • nekiszilajodik, belelovalja magát, bevadul (szleng), beindul (szleng)

cseppen, csöppen

ige
 • leesik, aláhull, csurran, csippen (tájnyelvi)
 • (valaki valahova): jut, kerül, érkezik

prédikál

ige
 • szentbeszédet mond, igét hirdet
 • (bizalmas): szónokol, beszél, papol, lelkére köt, lelkére beszél, korhol, dorgál, prézsmitál (régies)

összecsapás

főnév
 • hevenyészés, rögtönzés, tákolás (bizalmas), rittyentés (bizalmas)
 • konfliktus, küzdelem, harc, ütközet, csata, csetepaté (bizalmas), összetűzés, haddelhadd (bizalmas)
 • párviadal, mérkőzés, csatározás, asszó (szaknyelvi), csörte, meccs, tusa, menet

megterhelés

főnév
 • teher, tehertétel, súly
 • jelzálog
 • stressz, megpróbáltatás

megkopaszt

ige
 • letollaz, lecsupaszít, lekopoz (tájnyelvi), megkoppoz (tájnyelvi), megköpeszt (tájnyelvi), megtép (régies), megmelleszt (tájnyelvi), megtisztít, megpucol (bizalmas)
 • lenyír, levág, megnyír, lekopaszt
 • (bizalmas): kifoszt, kiforgat, megrövidít, megrabol, meglop, kizsebel, kisemmiz, kizsigerel (választékos), kipucol (szleng), kirabol, kirámol, kipakol (szleng)

mérlegelés

főnév
 • latolgatás, fontolgatás, töprengés, okoskodás, meggondolás, körültekintés, konszideráció (idegen), tépelődés, gondolkodás, elmélkedés, elbírálás, rágódás
 • megmérés, mázsálás
 • felbecsülés, taksálás, becslés, kalkulálás, számvetés

öregít

ige
 • vénít, korosít

megviselt

melléknév
 • kopott, lestrapált, ütött-kopott, tépett, elnyűtt, viseltes, rozoga, rozzant, időrongált (régies)
 • kimerült, fáradt, hullafáradt (bizalmas), elcsigázott, legyengült, elgyengült, elgyötört, elkínzott, viharvert, törődött, megtört, nyúzott, gyűrött (arc), zilált, legyalázódott (tájnyelvi)

lőfegyver

főnév
 • tűzfegyver, pisztoly, revolver, stukker (szleng), ágyú (szleng), darázs (szleng)

mezőváros

főnév
 • argárváros, oppidum (idegen)

ősz2

főnév
 • lombhullás, lombhullatás, indián nyár, vénasszonyok nyara, aranyősz