láttamoz szinonimái

ige
 • aláír, kézjegyével ellát, szignál (bizalmas), ellenjegyez
 • hitelesít, jóváhagy, vidimál (régies), coramizál (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

köteles1

melléknév
 • kötelező, megállapított, előírt, obligát (idegen), obligatórius (régies)
 • lekötelezett (régies)

káplár

főnév
 • tizedes, altiszt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a láttamoz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kulturális

melléknév
 • művelődési, műveltségi, szellemi

kitapos

ige
 • (utat): kijár, kitapod (tájnyelvi), kitapicskál (tájnyelvi), kirocskál (tájnyelvi), kitapacíroz (tájnyelvi)
 • elnyű, elkoptat, kitágít, kicsámpáz, félretapos
 • kinyomkod, kicsavar, kifacsar, kisajtol, kitipor (tájnyelvi)
 • megszerez, kijár, elér, kikönyököl, kierőszakol, kikényszerít

kiömlik

ige
 • kifolyik, kihull, kidől, kiborul, kicsordul, kibugyog, kibuggyan, kicsurog, kibugyborékol, kilöttyen, kiloccsan, kicsöpög, kiszivárog, kitör, kiárad, kilövell, kiöklik (tájnyelvi), elomlik (tájnyelvi), kiguvad (tájnyelvi)
 • (tömeg): kitódul, kiáramlik, kiözönlik, kizúdul

kelkáposzta

főnév
 • kel, olaszkáposzta (tájnyelvi), plutyka (tájnyelvi), édeskáposzta (tájnyelvi)

lakatlan

melléknév
 • néptelen, kietlen, puszta, elhagyott, elhagyatott, üres, kopár, sivár, elárvult, magányos, kihalt, gazdátlan, uratlan (régies), bitang (tájnyelvi)

levelez

ige
 • levelet vált, írásol (tájnyelvi), korrespondeál (régies)
 • (régies): lapoz, hajt

turnus

főnév
 • időszak, szakasz
 • ciklus
 • műszak
 • váltás

írisz2

főnév
 • szivárvány
 • szivárványhártya (szaknyelvi)
 • (régies): fényrekesz

indignáció

főnév
 • méltatlankodás, felháborodás, megbotránkozás
 • neheztelés, bosszankodás, harag, méreg, bosszúság

fésületlen

melléknév
 • kócos, borzas, boglyas, gubancos, kuszált, bozontos, zilált, torzonborz, csapzott, bócéros (tájnyelvi), tollaboglyas (tájnyelvi)
 • hanyag, összetákolt, trehány, összecsapott, felületes

javában

határozószó
 • nagymértékben
 • nagyban, erősen, ugyancsak, istenigazában, jócskán

lomtár

főnév
 • kamra, szerszámkamra, kamara (tájnyelvi), sufni (bizalmas), fülke, kacattár (bizalmas), cajgram (tájnyelvi), csetres (tájnyelvi), limbus (idegen), rumpelkammer (idegen)
 • (szleng): szertár, romtár (szleng)

megbolondít

ige
 • megőrjít, elszédít (bizalmas), elkábít, örületbe kerget, elveszi az eszét, meghibbant, megvadít

bárd1

főnév
 • szekerce, fejsze, balta, fokos, topor (régies), pallos, tagló (régies), nyaktiló (régies), tomahawk (idegen), balaska (tájnyelvi), székács (tájnyelvi), hasogató (tájnyelvi)

nyír1

ige
 • vág, metsz, nyes, sarabol, kurtít, rövidít, stuccol (bizalmas)
 • borotvál (régies)
 • (szleng): pusztít, kaszabol, öl, irt
 • támad

metszőfog

főnév
 • harapófog (régies), kapafog (bizalmas)

lázadás

főnév
 • felkelés, zendülés, inszurrekció (idegen), lázulás (régies)
 • zavargás, ellenkezés, villongás, pártütés, láz (régies), riadal (régies), rebellió (régies), puccs

kuckó

főnév
 • zug, zugoly (tájnyelvi), sarok, szöglet, odú, vacok, szuszkó (régies), sut (tájnyelvi), szurdik (tájnyelvi), kutli (tájnyelvi), kucik (tájnyelvi)

lendítőkerék

főnév
 • lendkerék

merev

melléknév
 • dermedt, feszes, rugalmatlan, sprőd (bizalmas), kemény, meredt, megmerevedett, mozdulatlan, rigid (idegen), stejf (idegen), hajlíthatatlan, meggémberedett
 • nehézkes, megrögzött, megcsontosodott, bénult, szokott, meggyökeresedett, hajthatatlan, vaskalapos, sztereotip (idegen)
 • kimért, szertartásos, előírásos, formális, hivatalos, rideg, lélektelen, szigorú, zord, katonás, dogmatikus, rigorózus (idegen)

lefolytat

ige
 • levezet, lebonyolít, megtart, végrehajt

kíváncsi

melléknév
 • érdeklődő, kíváncsiskodó, kérdezősködő, tudakozó, fürkésző, búvárkodó, ég a kíváncsiságtól, leskelődő, kémlelő, kukkoló (szleng), indiszkrét (választékos), kotnyeles, minden lében kanál, kandi (tájnyelvi), bámészkodó Sz: mindenbe beleüti az orrát; fúrja az oldalát (valami); majd kifúrja az oldalát a kíváncsiság

leszállópálya

főnév
 • kifutópálya

messziről

határozószó
 • távolról, messzinnen (tájnyelvi)