nyerges I. szinonimái

melléknév
 • (ló): fölnyergelt
 • bal oldali

nyerges II. szinonimái

főnév
 • hátasló
 • nyereggyártó, szíjgyártó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lázító

melléknév
 • izgató, felbujtó, háborító, felforgató, bajkeverő, bujtogató, bomlasztó, uszító, háborkodó (régies), dekomponáló (régies)
 • agitátor (régies)

tetemes

melléknév
 • nagy, nagyarányú, jókora, számottevő, meglehetős (tájnyelvi), csinos (összeg), szép, komoly, jelentős, jelentékeny, tekintélyes, roppant, hatalmas, óriási
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyerges szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nem1

főnév
 • nemzetség, család, törzsök (régies)
 • fajta, féle, féleség, minőség, kategória, változat, válfaj
 • (szaknyelvi): műnem, műfaj, zsáner (bizalmas)

méltatlankodás

főnév
 • elégedetlenség, nemtetszés, neheztelés, visszatetszés, ellenérzés, fölzúdulás, bosszankodás, felháborodás, indignáció (idegen), dohogás (bizalmas), böstörgés (tájnyelvi)

megterhel

ige
 • megrak, telerak, rányom (bizalmas), nyakába varr, felmálház, elnehezít, megpakol
 • (gyomrot): megfekszik, megnyom, megül
 • túlterhel
 • ráterhel, felszámít, terhére ír, számlájára ír, betábláz

máz

főnév
 • glanc (bizalmas), glazúr (tájnyelvi)
 • zománc, lakk, lakkozás, fénymáz, firnisz (tájnyelvi), firnájsz (tájnyelvi), kence, politúr (idegen)
 • cukorbevonat, cukorjég, cukormáz
 • (bizalmas): arcfesték, rúzs, kence (tréfás), vakolat (tréfás), smink, make up (idegen)
 • külszín, külcsín (választékos), kinézés, külső, megjelenés
 • hazugság, álca(választékos)

nőgyógyász

főnév
 • nőorvos, ginekológus (szaknyelvi)
 • szülész

osztatlan

melléknév
 • csonkítatlan, csorbítatlan, hiánytalan, egy, egész, egységes, tagolatlan, ép, érintetlen, teljes, tökéletes
 • általános, egyhangú, egynemű

leguggol

ige
 • lekuporodik, lekucorodik, lekutyorodik (tájnyelvi), lecsücsörödik (tájnyelvi), leguggan (tájnyelvi), lekecel (tájnyelvi), lelippen (tájnyelvi), letopik (tájnyelvi)

lázad

ige
 • támad, felkel, zendül, forrong, zavarog, revoltál (régies), rebellál (régies), pártoskodik (régies), zenebonáskodik (régies)

javában

határozószó
 • nagymértékben
 • nagyban, erősen, ugyancsak, istenigazában, jócskán

lerajzol

ige
 • leskiccel, megörökít
 • ábrázol, bemutat, leír, lefest, ecsetel, elbeszél, vázol, felvázol, körvonalaz, megörökít, kiplajbászol (tájnyelvi)

önkény

főnév
 • zsarnokság, rabiga, önkényeskedés, tekintélyuralom, hatalmaskodás, basáskodás, önkényuralom, elnyomás, erőszak, terror

paprikás I.

melléknév
 • fűszeres, fűszerezett, fűszerszámos (régies), csípős, erős, pikáns
 • ingerült, ingerlékeny, veszekedő, csípős, bosszús

elfoglal

ige
 • birtokba vesz, hatalmába kerít, bevesz, meghódít, megvív, megszáll, leigáz, bekebelez, annektál (szaknyelvi), kisajátít, megszerez
 • leül, elhelyezkedik
 • (állást) betölt
 • (helyet): betölt, kitölt

som

főnév
 • somfa

rántotta

főnév
 • tojásrántotta, sült tojás, tojáslepény, omlett, rénye (tájnyelvi), vajrénye (tájnyelvi), rottyantott (tájnyelvi)

nyikkan

ige
 • mukkan, pisszen, szól

nehezell

ige
 • nehéznek érez
 • (választékos): nehezményez, neheztel, zokon vesz

olimpia

főnév
 • ötkarikás játékok, olimpiász (régies)

rágyújt

ige
 • felgyújt, feléget, felperzsel (választékos), fejére gyújt
 • cigarettára gyújt, rácsihol (régies), rápipál (tájnyelvi), rábagózik (szleng)
 • (dalra): rákezd, belekezd, elkezd, rázendít, hozzáfog, belekap

nyugtalanság

főnév
 • nyugtalankodás, forrongás, elégedetlenség, békétlenség, türelmetlenség, háborgás, lázongás, turbulencia (idegen), ribillió, viszketegség (pejoratív), felbolydulás, fejetlenség, kalamajka, pánik, konfúzió (választékos), kavarodás, káosz
 • izgés-mozgás
 • aggodalom, aggály, aggódás, izgalom, izgatottság, dúltság, feldúltság, zaklatottság, zavar, szívszorulás, nervozitás (idegen), agitáltság (szaknyelvi), riadtság, fejvesztettség, reszketés, gyötrelem, kínlódás, rettegés

mennydörgés

főnév
 • égzengés, dörgés, égdörgés, égzörgés (tájnyelvi)
 • (választékos): robaj, moraj, morajlás, dübörgés, zengés, dördülés, csattanás, zúgás

orgonista

főnév
 • orgonaművész, orgonajátékos

rándít

ige
 • ránt, húz, megránt
 • (vállat): ránt, von, vonogat, vonít (régies)