nekivadul szinonimái

ige
 • nekiszilajodik, belelovalja magát, bevadul (szleng), beindul (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bortermő

melléknév
 • szőlőtermő

fazekas

főnév
 • agyagműves, cserepes, edényesmester (tájnyelvi), tálasmester (tájnyelvi), csupros (tájnyelvi), fazokas (tájnyelvi), gerencsér (tájnyelvi), gölöncsér (tájnyelvi), boda (régies), sárvarga (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nekivadul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

műértő I.

melléknév
 • hozzáértő, szakavatott, szakképzett

megsimogat

ige
 • megcirógat, megcirókáz (tájnyelvi), megsíkogat (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): megver, elpüföl (bizalmas), elpáhol (bizalmas), eltángál (bizalmas)

meglepődik

ige
 • elcsodálkozik, meghökken, megdöbben, ledöbben (bizalmas), elképed, megütközik, megütődik (régies), elámul, álmélkodik, elbámul, hüledezik, elhűl (bizalmas), nagyot néz, fennakad, frappírozva van (régies), meghőköl (tájnyelvi), meglebben (tájnyelvi), meglepetődik (tájnyelvi) Sz: földbe gyökerezik a lába; szeme-szája eláll a csodálkozástól; egyik ámulatból a másikba esik; leesik az álla; eláll a lélegzete; tátva marad a szája; sóbálvánnyá válik

madárijesztő

főnév
 • ijesztőbáb (tájnyelvi), seregélyijesztő (tájnyelvi), maskara (régies), váz (tájnyelvi), szalmatörök (tájnyelvi)

napihír

főnév
 • újsághír, rövidhír

odamond

ige
 • visszavág, beolvas (valakinek), megmondja a magáét, odavág, kifakad, nekimegy, megmossa a fejét, lerak (tájnyelvi), szemére vet, szapul (bizalmas), fedd, dorgál, leszedi a keresztvizet (valakiről)

lajt

főnév
 • kád, hordó
 • tartálykocsi
 • hordós kocsi (régies), hordómű (régies)

kulturális

melléknév
 • művelődési, műveltségi, szellemi

internátus

főnév
 • diákotthon, tanulóotthon, kollégium, konviktus (régies)
 • nevelőintézet, intézet
 • szeminárium (régies), papnevelde
 • (szleng): börtön, dutyi (bizalmas), karcer (szleng)

leértékel

ige
 • lebecsül, lekicsinyel, devalvál (idegen)
 • alábecsül, aláértékel
 • csökkent, leszállít, kisebbít, mérsékel
 • leáraz, olcsóbbít

olt2

ige
 • szemez, nemesít, ojt, plántál (régies)
 • injekcióz, befecskendez

összehangol

ige
 • összhangba hoz, egybehangol, harmonizál
 • egyeztet, koordinál, összeigazít, szinkronba hoz, szinkronizál (idegen), egységesít, szabályoz
 • arányosít, arányít, hozzáigazít

ejnye

indulatszó
 • ejnye-bejnye, ej, irgum-burgum, ejha, ugyan, nono

satu

főnév
 • prés, sutu (tájnyelvi)
 • sajtóprés

protektor

főnév
 • védnök, pártfogó, jóakaró, jótevő, támogató, mecénás, patrónus

nem2

módosítószó
 • dehogy, semmiképpen

munkavállaló

főnév
 • dolgozó, alkalmazott, munkaerő, munkás

nyit

ige
 • tár, kiterjeszt
 • tát
 • bont
 • megkezd, megindít, felállít, alapít, létesít, létrehoz
 • lehetőséget nyújt
 • (választékos): nyílik, feslik

praktikus

melléknév
 • célszerű, célravezető, célirányos, kivihető, keresztülvihető, végrehajtható, megvalósítható
 • gyakorlatias, ötletes, életrevaló, józan, ügyes
 • hasznos, előnyös, használható, megfelelő, alkalmatos, ésszerű

nevet

ige
 • kacag, kacarászik, nevetgél, kuncog, gurgulázik, hahotázik, heherészik, rötyög (bizalmas), röcög (tájnyelvi), göcög (régies), röhög (durva), vihog, nyerít (pejoratív), lepetézik (szleng)
 • mosolyog, somolyog, vigyorog, derül, bazsalyog Sz: gurul a nevetéstől; a hasát fogja a nevetéstől; majd kicsordul a könnye a nevetéstől; majd kipukkan a nevetéstől; mind a harminckét foga kilátszik; két fülre nevet

megtámadhatatlan

melléknév
 • bevehetetlen, legyőzhetetlen
 • feddhetetlen, sérthetetlen, erkölcsös(bizalmas)(tájnyelvi)
 • biztos, vitán felül álló
 • megfellebbezhetetlen, jogerős, végérvényes

nyúltagy

főnév
 • hátsó agy, nyúltvelő

proletár

főnév
 • bérmunkás, bérrabszolga, munkás
 • proli (pejoratív), szegényember, nincstelen, kisember