legott szinonimái

határozószó
 • (régies): legottan (régies), azonnal, azon nyomban, rögtön, rögvest, hamar, tüstént, mindjárt, máris, nyomban, haladéktalanul, menten, egyszerre, íziben (tájnyelvi), azonhamar (régies), azonhelyt (régies), azon hevenyében (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elegyedik

ige
 • keveredik, elegyül, vegyül, ötvöződik, összeolvad
 • (valaki valamibe): avatkozik, bonyolódik, bocsátkozik, ereszkedik, bekapcsolódik, hozzászól, közösödik (régies)

ég2

főnév
 • égbolt, égboltozat, menny, mennybolt, firmamentum (idegen), magasság, éggömb, levegőég (régies)
 • űr, világűr
 • mennyország, empireum (idegen), paradicsom, túlvilág
 • Isten
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a legott szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lajt

főnév
 • kád, hordó
 • tartálykocsi
 • hordós kocsi (régies), hordómű (régies)

klímaberendezés

főnév
 • légkondicionáló, levegőszabályozó, hőmérséklet-szabályozó

kiszól

ige
 • kikiált, kikiabál, kiüvölt, kiordít
 • (tájnyelvi): kimond, elmond, megmond
 • (tájnyelvi): kihirdet, bejelent, közöl

kérészéletű

melléknév
 • tiszavirág-életű, múlékony, mulandó, ideiglenes, tűnő, elmúló, efemer (idegen), röpke, elillanó, tovatűnő, rövid

lebeszél

ige
 • eltanácsol, eltérít (szándékától), elriaszt, eltántorít, óva int
 • lemondat
 • (régies): leszól

löveg

főnév
 • ágyú, pattantyú (régies)

újító

főnév
 • innovátor (idegen), modernizátor
 • ésszerűsítő, tökéletesítő
 • reformer, megreformáló, reformátor

izzó II.

főnév
 • izzólámpa, lámpa, villanykörte, körte, villanyégő, égő

írisz2

főnév
 • szivárvány
 • szivárványhártya (szaknyelvi)
 • (régies): fényrekesz

fogás

főnév
 • szorítás, megragadás, markolás
 • mód, módszer, mesterfogás, megoldás
 • csíny, stikli (bizalmas), cselfogás, trükk, fortély, csel, mesterkedés, manipuláció, ügyeskedés, manőver, húzás, ürügy
 • zsákmány, préda, kövér falat, martalék (régies)
 • étel, tál étel, ennivaló, étekfogás, étekfogat (régies)

jóllakik

ige
 • belakik, eltelik, teleeszi magát, degeszre eszi magát (valamivel), elveszi az éhségét, elveri az éhét, megtömi a hasát, torkig lakik (valamivel), beeszik, dugig van (bizalmas), bepakol (szleng), bepofázik (szleng), bezabál (durva), telezabálja magát, bekajál (szleng), betarisznyázik (tájnyelvi), kikenekedik (tájnyelvi), beköti a hasát Sz: úgy jóllakik, hogy majd kipukkad; úgy jóllakik, hogy a füle is kétfelé áll; jóllakik, mint a duda; elkergeti a farkasokat; kitömi a véknyát
 • (valamivel): betelik (valamivel), kielégül (valamivel), gyönyörködik, töltekezik(valamire)(valamire)
 • (valakivel, valamivel): megun, megelégel, megcsömörlik

magyarországi

melléknév
 • magyar, hazai, honi, belföldi
 • magyaros

megfoghatatlan

melléknév
 • érthetetlen, felfoghatatlan, elképzelhetetlen, titokzatos, rejtelmes, megmagyarázhatatlan, kifürkészhetetlen, megfejthetetlen, kiismerhetetlen, hihetetlen, természetfölötti, földöntúli

befuttat

ige
 • beborít, bevon

odaerősít

ige
 • rögzít, odaköt, fölerősít, ráerősít, megerősít, megtűz, összefűz, összetűz, odaszegez, rákapcsol, fixál, odakapcsol, odaragaszt, kipányváz, odaláncol

mivolta

főnév
 • lényege, minősége, belsőny (régies), sajátság, tulajdonság

legújabb

melléknév
 • legfrissebb, mostani, legmodernebb, vadonatúj, legkorszerűbb
 • legutóbbi, utolsó

kvartett

főnév
 • négyes

létszükséglet

főnév
 • életszükséglet, létfeltétel, életfeltétel
 • életkérdés, élet-halál kérdése, kulcskérdés, kardinális kérdés, létkérdés

mindamellett

határozószó
 • mégis, mindazonáltal, ámbár, noha, azonban, de

lélek

főnév
 • psziché (idegen), szufla (bizalmas), bozgó (tájnyelvi), pára
 • szentlélek, szellem, szellet (régies), spiritusz (idegen)
 • szellem, kísértet, fantom
 • érzelem, érzület, érzelemvilág, lelkivilág, szív, pszichikum
 • lelkierő, akaraterő, bátorság
 • lelkiismeret
 • átélés
 • lelkesedés, hév, ügyszeretet (régies), ügybuzgóság
 • ember, személy, egyed, lakos
 • lényeg

komisz

melléknév
 • durva, rosszindulatú, gonosz, aljas, galád, alávaló, hitvány, bitang
 • rossz, vásott, rendetlen, pimasz, szemtelen, tiszteletlen, arcátlan, haszontalan, csibész, ebadta
 • gyalázatos, szörnyű, cudar, istentelen, förtelmes, iszonyú, zord, kemény, kriminális (bizalmas), gyászos, cefet, kellemetlen

litánia

főnév
 • imádság
 • vecsernye (tájnyelvi)
 • (hosszadalmas) felsorolás, beszéd
 • panaszkodás, panaszáradat, sirám, siránkozás

mire

határozószó
 • amikorra
 • és erre