játékos I. szinonimái

melléknév
 • szertelen, csintalan, rakoncátlan, eleven, virgonc, ugribugri, bohó, huncut, mókás, tréfás, pajkos
 • könnyed, derűs, játszi, vidám
 • (régies): cinkos, álnok, alakos, szemfényvesztő

játékos II. szinonimái

főnév
 • sportoló, versenyző, induló, résztvevő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

égbolt

főnév
 • ég, égboltozat, éggömb, firmamentum (idegen), mennybolt, égív (régies), égség (tájnyelvi), levegőég (régies)

őszül

ige
 • fehéredik, deresedik (választékos), szürkül, őszbe csavarodik (választékos)
 • öregszik, vénül
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a játékos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

internátus

főnév
 • diákotthon, tanulóotthon, kollégium, konviktus (régies)
 • nevelőintézet, intézet
 • szeminárium (régies), papnevelde
 • (szleng): börtön, dutyi (bizalmas), karcer (szleng)

helyettesít

ige
 • képvisel, felvált, beszáll, beugrik, helyébe lép, szubsztituál (idegen), szupleál (idegen), pótol

hatékony

melléknév
 • hatásos, hathatós, eredményes, hasznos, célravezető, efficiens (szaknyelvi), gyümölcsöző

gyakorló II.

főnév
 • gyakorlóruha, angyalbőr
 • (bizalmas): gyakorlóiskola

itat

ige
 • inni ad
 • leitat, lerészegít, eláztat (szleng)
 • felitat, felszív
 • (csapadék talajt): öntöz, eláraszt
 • (itatja magát): ízlik, tetszik

kartográfia

főnév
 • térképészet, térképírás, térképrajzolás

sokféle

melléknév
 • sokfajta, különféle, mindenfajta, többféle, százféle, százfajta, ezerféle, ezerarcú, ezernyi, számos, változatos, sokrétű, különb-különbféle (régies)
 • vegyes, heterogén, mindenféle

fogás

főnév
 • szorítás, megragadás, markolás
 • mód, módszer, mesterfogás, megoldás
 • csíny, stikli (bizalmas), cselfogás, trükk, fortély, csel, mesterkedés, manipuláció, ügyeskedés, manőver, húzás, ürügy
 • zsákmány, préda, kövér falat, martalék (régies)
 • étel, tál étel, ennivaló, étekfogás, étekfogat (régies)

fésületlen

melléknév
 • kócos, borzas, boglyas, gubancos, kuszált, bozontos, zilált, torzonborz, csapzott, bócéros (tájnyelvi), tollaboglyas (tájnyelvi)
 • hanyag, összetákolt, trehány, összecsapott, felületes

ég1

ige
 • lángol, lángban áll, lángba borul, izzik, lobog, fellobog, fellobban, lobbot vet, lohog (tájnyelvi), rohog (tájnyelvi), parázslik, pislog, langallik (tájnyelvi), pislákol, senyved, ropog, kojtol (tájnyelvi), égdegél (tájnyelvi), (kályha) duruzsol Sz: megeszi a vörös bika; felszáll a vörös kakas (tájnyelvi)
 • világít, melegít, fűt, fűl (tájnyelvi), ragyog, tündöklik, fénylik, csillog, villódzik, vakít, villog, sugárzik
 • (hőségtől): perzselődik, fonnyad
 • (arc): pirul, piroslik, tüzel
 • sajog, fáj, lüktet, mar, szúr, csíp, hasogat, mardos, gyötör, marcangol, emészt
 • (valamiért): hevül, buzdul, lelkesül, felbuzdul, buzog, buzgólkodik, lelkesedik, rajong, él-hal (valakiért, valamiért), imád, felgerjed
 • (szleng): szégyelli magát, pironkodik
 • (szleng): felsül, kudarcot vall, lebőg (szleng), leszerepel

földmunkás

főnév
 • kubikos, kubukos (tájnyelvi)

kelepce

főnév
 • csapda, hurok, háló, egérfogó, tőrvetés (régies), cselvetés

kiengesztelődik

ige
 • megbocsát, kibékül, lecsillapul, megenyhül

leshely

főnév
 • búvóhely, rejtekhely
 • lesállás, magasles, les

körkérdés

főnév
 • kikérdezés, ankét

javadalmazás

főnév
 • juttatás, fizetés, fizetség, járandóság, bér, munkabér, munkadíj, illetmény, díjazás, dotálás, dotáció, tiszteletdíj, honorárium, stallum (régies)
 • jutalmazás, megajándékozás

ingerlékeny

melléknév
 • harapós, ideges, nyugtalan, lobbanékony, hörcsögtermészetű, labilis, ingerült, indulatos, neurotikus (idegen) Sz: mindenkivel tengelyt akaszt

kaloda

főnév
 • szégyenpad, szégyenoszlop (régies), szégyenkő (régies), kalafa (régies), hegedű (régies)
 • (szaknyelvi): keretléc

köcsög

főnév
 • kancsó, korsó, csupor, szilke (tájnyelvi), bokály (régies), bumó (tájnyelvi)
 • fazék (régies)
 • (szleng): vagina (szaknyelvi)
 • (szleng): homoszexuális, homokos (szleng), buzi (durva)
 • (szleng): hülye, buta, agyalágyult, nyúlagyú (szleng), gyökér (szleng)

jelzőtábla

főnév
 • KRESZ-tábla, indikátor (szaknyelvi)

heveder

főnév
 • szíj, szalag, kötél, öv, tartószíj, gurtni (bizalmas)
 • (szaknyelvi): gerenda, párkány, pánt, híd, pallódeszka
 • tartólemez
 • (régies): szorító, kötő, póla (régies), hasszorító, haskötő
 • hajtószíj, gépszíj, futószalag

kapocs

főnév
 • csat, boglár (régies), kösöntyű (régies), fibula (szaknyelvi), agraffe (idegen)
 • összefüggés, kapcsolat, viszony
 • híd
 • kötőtag, kötelék, kopula (idegen), nexus

köpeny

főnév
 • köpönyeg, felsőkabát, felöltő, lebernyeg, körgallér, pelerin, vállravető, palást, tóga (régies), plundra (régies), malaclopó (tréfás), mantil (régies), ebenlógó (tájnyelvi), kacagány (régies)
 • (szaknyelvi): gumiabroncs, autógumiburok, autógumi
 • köntös