papírzacskó szinonimái

főnév
 • zacskó, tasak, stanicli (bizalmas), stanecli (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

heveredik

ige
 • telepedik, fekszik, hencserkedik (tájnyelvi)

piperecikk

főnév
 • illatszer, toalettcikk
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a papírzacskó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összehangol

ige
 • összhangba hoz, egybehangol, harmonizál
 • egyeztet, koordinál, összeigazít, szinkronba hoz, szinkronizál (idegen), egységesít, szabályoz
 • arányosít, arányít, hozzáigazít

nőtartás

főnév
 • tartásdíj

nekivadul

ige
 • nekiszilajodik, belelovalja magát, bevadul (szleng), beindul (szleng)

merőleges

melléknév
 • derékszögű, függőleges, vertikális (szaknyelvi)

pacskol

ige
 • paskol, ütöget, csapkod, csapdos
 • pancsol, lubickol, pocskol (tájnyelvi), pamacsol (tájnyelvi)

pliszíroz

ige
 • berak, ráncol, ráncba rak, ráncba szed, redőz, redőbe von

megfoghatatlan

melléknév
 • érthetetlen, felfoghatatlan, elképzelhetetlen, titokzatos, rejtelmes, megmagyarázhatatlan, kifürkészhetetlen, megfejthetetlen, kiismerhetetlen, hihetetlen, természetfölötti, földöntúli

megbolondít

ige
 • megőrjít, elszédít (bizalmas), elkábít, örületbe kerget, elveszi az eszét, meghibbant, megvadít

kiengesztelődik

ige
 • megbocsát, kibékül, lecsillapul, megenyhül

meglazít

ige
 • lazít, enged, kienged, kiereszt, megold, kioldoz, kibont, kibogoz, megbont, kitágít, elernyeszt, megereszt, megenged, borzít (tájnyelvi)
 • (kapcsolatot): gyengít, felbont, elhanyagol

portré

főnév
 • arckép, képmás, ábrázolás
 • kép
 • jellemrajz, jellemkép

rátermettség

főnév
 • alkalmasság, arravalóság, érzék, hivatás, hivatottság, adottság, képesség, tehetség, talentum (régies), ügyesség, talpraesettség, jártasság

érvelés

főnév
 • okoskodás, okvetés (régies), okfejtés, argumentáció (idegen), megokolás, bizonyítás

szívtelen

melléknév
 • rideg, kőszívű, keményszívű, könyörtelen, részvétlen, irgalmatlan, kíméletlen, lelketlen, érzéstelen, érzéketlen, hideg, fagyos, kegyetlen, embertelen, inhumánus (idegen)

spanyolviasz

főnév
 • pecsétviasz

paprikás II.

főnév
 • pörkölt, gulyás

összeegyeztethetetle

melléknév
 • kibékíthetetlen, összeférhetetlen, inkompatíbilis (idegen), diszparát (idegen), ellentétes(idegen)

pergő II.

főnév
 • (tájnyelvi): rokka
 • orsó
 • (tájnyelvi): kolomp, csengő

sokan

határozószó
 • számosan, többen, nagy számmal, nagy számban, tömegesen, tömegével, százával, ezrével

pártember

főnév
 • párttag, pártfunkcionárius

nyelves

melléknév
 • feleselő, szájaskodó, szájas, éles nyelvű, pergő nyelvű, csataráló (tájnyelvi), pampula (tájnyelvi)
 • beszédes, cserfes, locsogó, csacska, csácsogó

pint

főnév
 • ejtel (régies)

sőt

kötőszó
 • azonfelül, inkább, azonkívül, ráadásul, mégpedig, mi több, egyébként, még hozzá, tetejében, fejében
 • ellenkezőleg, hanem, de