sok-sok szinonimái

számnév
 • sok, rengeteg, töméntelen, temérdek, se szeri, se száma

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pingpong

főnév
 • asztalitenisz, pinyó (szleng)

hagyományoz

ige
 • örökít, örökül hagy, testál (régies), hátrahagy, adományoz, átad, átszármaztat, átruház, juttat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sok-sok szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

satu

főnév
 • prés, sutu (tájnyelvi)
 • sajtóprés

ráakad

ige
 • rátapad, ráragad, beleakad, beleragad
 • megtalál, rátalál, rábukkan, felfedez, felkutat, belebotlik, szembekerül, meglel, föllel (régies)

prédikál

ige
 • szentbeszédet mond, igét hirdet
 • (bizalmas): szónokol, beszél, papol, lelkére köt, lelkére beszél, korhol, dorgál, prézsmitál (régies)

palántál

ige
 • ültet, palántáz, plántál (régies), dugványoz

sikkaszt

ige
 • csal, hűtlenül kezel (választékos), sikít (szleng), megfaggyúz (szleng), surint (régies)
 • (régies): lop, elvisz, eltüntet, eltulajdonít, elemel, elsinkófál (bizalmas), megcsap (szleng), elcsakliz (bizalmas), megfúj (szleng)

szárad

ige
 • aszik, aszalódik, szikkad
 • hervad, fonnyad, töpped, sorvad, senyved, zsugorodik
 • sárgul

odaerősít

ige
 • rögzít, odaköt, fölerősít, ráerősít, megerősít, megtűz, összefűz, összetűz, odaszegez, rákapcsol, fixál, odakapcsol, odaragaszt, kipányváz, odaláncol

nyír1

ige
 • vág, metsz, nyes, sarabol, kurtít, rövidít, stuccol (bizalmas)
 • borotvál (régies)
 • (szleng): pusztít, kaszabol, öl, irt
 • támad

leshely

főnév
 • búvóhely, rejtekhely
 • lesállás, magasles, les

órarend

főnév
 • tanrend, órabeosztás, időbeosztás

székrekedés

főnév
 • szorulás, dugulás, hasrekedés, bélrenyheség (szaknyelvi), obstipáció (szaknyelvi), konstipáció (idegen)

szívtelen

melléknév
 • rideg, kőszívű, keményszívű, könyörtelen, részvétlen, irgalmatlan, kíméletlen, lelketlen, érzéstelen, érzéketlen, hideg, fagyos, kegyetlen, embertelen, inhumánus (idegen)

göröngyös

melléknév
 • rögös, egyenetlen, döcögős, göcsörtös, hepehupás, buckás, hoporcsos (tájnyelvi), göröncsös (tájnyelvi), darabos (tájnyelvi), rücskös
 • (életút): nehéz, küzdelmes

ügyvédjelölt

főnév
 • ügyvédbojtár, ügyvédgyakornok, ügyvédsegéd, joggyakornok, jurátus (régies), patvarista

tesz-vesz

ige
 • tevékenykedik, dolgozgat, munkálkodik, sürög-forog, sürgölődik, foglalatoskodik (valamivel), tüsténkedik
 • matat, motoszkál, téblábol, teszeget (régies), babrál, piszmog, pepecsel, bíbelődik, szöszmötöl, bajmolkodik (tájnyelvi), mókol (tájnyelvi)

somfordál

ige
 • sompolyog, oson, oldalog, kullog, sullong (tájnyelvi), somporgyál (tájnyelvi) Sz: oldalaz, mint amelyik kutya botot lát
 • ólálkodik, settenkedik, sündörög

sárgarépa

főnév
 • karottarépa, karotta, murokrépa (tájnyelvi), murok (tájnyelvi), toparépa (tájnyelvi), pocokfarkú répa (tájnyelvi)

szájas

melléknév
 • nagyszájú, lármás, nagyhangú, szájaskodó, nyelves, csatítós (tájnyelvi), penzsi (tájnyelvi), bőbeszédű, pletykázó, szájbérc (tájnyelvi) Sz: olyan szája van, megesne benne a csengeri baromvásár
 • feleselő, pimasz, szemtelen, veszekedős, tapsiszájú

terjeng

ige
 • terjed, szálldos, szállong, tért hódít, teret nyer, terpeszkedik, tódul, árad, elharapódzik, elharapózik

spontán II.

határozószó
 • önként, szabadon
 • ösztönösen, önkéntelenül, őszintén, közvetlenül, egyenesen, rögtön

ragasztó

főnév
 • ragasztószer, ragasztóanyag, ragaszték (régies), tapasztó, enyv, csiriz, ragacs, klejszter (idegen)
 • ragasztószalag, cellux (idegen)
 • (régies): rag, toldalék, szuffixum (szaknyelvi), posztfixum (szaknyelvi)

szalonképes

melléknév
 • alkalmas, odaillő, illedelmes
 • udvarképes (régies)

testedzés

főnév
 • testgyakorlás, sport, torna, testnevelés