nádas szinonimái

főnév
 • ingovány, mocsár, láp, turján (tájnyelvi), nádló (tájnyelvi), bringó (tájnyelvi), cseret (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fröcsköl

ige
 • spriccel, fröcsög, fröccsent, fecskendez, permetez, locskol (tájnyelvi)

megtört

melléknév
 • törődött, levert, csüggedt, lesújtott, megviselt, elcsigázott, letört, vigasztalhatatlan, fájdalmas, reményvesztett, fásult, kétségbeesett
 • töredelmes, bűnbánó, vezeklő, alázatos
 • (tekintet): fénytelen, üveges, zavaros
 • (tájnyelvi): gyűrött
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nádas szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mondogat

ige
 • hajtogat, ismételget, szajkóz, beszélél (tájnyelvi), ond-mond (tájnyelvi)
 • bizonygat, erősítget
 • híresztel, rebesget (bizalmas), regöl (régies), pelleget (tájnyelvi)

megköszön

ige
 • köszön, hálálkodik, meghálál, hálát ad, köszönetet mond

megfontolt

melléknév
 • meggondolt, céltudatos, ésszerű, átgondolt, higgadt, bölcs, józan, komoly, előrelátó, körültekintő, érett, alapos, óvatos, elővigyázatos, fontolva haladó, kiszámított, kimért, éber, okos, értelmes, belátó, eszélyes (régies), józan ítéletű Sz: kétszer mér, egyszer vág; méri a vizet maga előtt

levegőtlen

melléknév
 • szellőzetlen, fülledt, dohos, áporodott, fojtott, pállott, állott
 • zsúfolt, tömött, áttekinthetetlen

munkás I.

melléknév
 • szorgalmas, szorgos, dolgos, serény, tevékeny, aktív, munkálkodó, energikus
 • nehéz, hajszás, strapás

nyerges II.

főnév
 • hátasló
 • nyereggyártó, szíjgyártó

krinolin1

főnév
 • abroncsszoknya, abroncsos szoknya

közbevet

ige
 • megemlít, megjegyez, beszúr, betold, közbetold
 • beleszól, közbeszól, szavába vág, megakaszt, félbeszakít, megszakít

igencsak

határozószó
 • ugyancsak, nagyon

lajhár

főnév
 • dologkerülő, naplopó, csavargó
 • (jelzőként): aluszékony, álmos, rest, tohonya, tunya, lanyha

nyugvópont

főnév
 • holtpont
 • nyugalom

önfeláldozás

főnév
 • odaadás, önmegtagadás, áldozatkészség, önzetlenség, áldozat, lemondás, altruizmus (idegen)

egészségtelen

melléknév
 • káros, kártékony, kóros, ártalmas, egészségrontó, veszélyes, veszélyeztető, fertőző, ragályos, dögletes (régies), mérges, miazmás (régies), mérgező, toxikus (szaknyelvi), antihigiénikus (idegen)
 • beteges, sápadt
 • romboló, bomlasztó

rosszhiszemű

melléknév
 • rosszindulatú, rosszakaratú, rossz szándékú, rosszmájú, komisz, gonosz, kaján, álnok, perfid (idegen)
 • maliciózus

poloska

főnév
 • polos (bizalmas), féreg, bodobács, csimasz (tájnyelvi), bence (régies)
 • (szleng): lehallgatókészülék

nagyágyú

főnév
 • (bizalmas): érv, bizonyíték, adu
 • (szleng): fejes, főmufti, nagykutya (bizalmas)
 • (bizalmas): szakember, profi (bizalmas), menő (bizalmas), nagymenő (bizalmas), penge (szleng)

modifikáció

főnév
 • módosítás, változtatás, átalakítás
 • módosulás, megváltozás, elváltozás
 • (szaknyelvi): módosulat, változat

neves

melléknév
 • híres, hírneves, ismert, nevezetes, jó nevű, nagynevű, nagyhírű, népszerű, közismert, elismert, ünnepelt, illusztris (választékos), jeles, menő (szleng), ász (szleng)

pitvar

főnév
 • előház, tornác, előtér, előterem, pitar (tájnyelvi)
 • szívüreg, átrium (szaknyelvi)

napközben

főnév
 • nappal, egész nap, a nap folyamán, reggeltől estig

megnevez

ige
 • megszólít, felszólít, fordul (valakihez)
 • hivatkozik, említ, fölemlít, előnevez (régies), nevén nevez
 • nevet ad, elnevez, elkeresztel
 • megjelöl, meghatároz, közöl, szóba hoz, előhozakodik (valamivel), előszámlál

nudli

főnév
 • krumplinudli, angyalbögyörő (tájnyelvi), angyalbögyöllő (tájnyelvi), cicinka (tájnyelvi)
 • (szleng): semmi, nulla (bizalmas), túró (szleng)

polémia

főnév
 • vita, nézeteltérés, nézetkülönbség, véleménykülönbség