poloska szinonimái

főnév
 • polos (bizalmas), féreg, bodobács, csimasz (tájnyelvi), bence (régies)
 • (szleng): lehallgatókészülék

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyirokmirigy

főnév
 • nyirokcsomó, lymphoglandula (szaknyelvi)

kifundál

ige
 • kigondol, elgondol, kieszel, kiagyal, kiötöl, kiokoskodik, kitalál, kitervel, kisüt, kifőz, kiforral, tervbe vesz, kohol, kimódol, kimesterkedik, kispekulál (bizalmas), kiókumlál (bizalmas), kifineszel (tájnyelvi), kielmél (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a poloska szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pénztárnapló

főnév
 • pénztárkönyv, kasszakönyv

orvosol

ige
 • gyógyít, gyógykezel, kezel, kúrál
 • enyhít
 • jóvátesz, helyrehoz, rendez, megold, kijavít, kárpótol, kártalanít, korrigál, reparál, megszüntet

oktalan

melléknév
 • értelmetlen, esztelen, célszerűtlen, ésszerűtlen, tudatlan, értelem nélküli
 • ostoba, meggondolatlan, dőre, buta, bolond, oktondi, elővigyázatlan, botor, balga, balustyi (tájnyelvi), csacska, kótyagos, együgyű
 • alaptalan, ok nélküli, indokolatlan, megokolatlan, motiválatlan

nadír

főnév
 • (szaknyelvi): talppont, mélypont

pislákol

ige
 • pislog, ég, hunyorog, parázslik, duszilkodik (tájnyelvi), lappog (tájnyelvi), vibrál, reszket

rányom

ige
 • rátesz, feltesz, belenyom
 • rányomtat, rávisz
 • (pecsétet, bélyeget): ráüt, rásüt
 • (bizalmas): ráhárít, megterhel (valamivel)

megvakul

ige
 • megvilágtalanodik (tájnyelvi), elveszti a szeme világát

megsimogat

ige
 • megcirógat, megcirókáz (tájnyelvi), megsíkogat (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): megver, elpüföl (bizalmas), elpáhol (bizalmas), eltángál (bizalmas)

kíváncsiskodik

ige
 • érdeklődik, kérdezősködik, tudakozódik, informálódik, búvárkodik, fürkészik, kutakodik, vizsgálódik, kikérdez, kifaggat, vallat, szaglász, nyomoz, firtat, vizsgáztat, leskelődik, beleüti az orrát

mennyei

melléknév
 • paradicsomi, túlvilági, isteni, angyali, tündéri, mennybéli, édeni, szentséges, szent, földöntúli, égi, örökkévaló, üdvözítő
 • fenséges, éteri, kéjes, gyönyörűséges, gyönyörű, csodás, remek, pompás, magasztos, csodálatos, nagyszerű

reggelizik

ige
 • früstököl (régies), fölöstökömözik (régies)

rugdalódzó

főnév
 • csecsemőruha, kezeslábas, totyogó, tipegő, rugi (bizalmas)

felcserél, fölcserél

ige
 • megcserél, kicserél
 • megváltoztat, helyettesít
 • váltogat, felvált, pótol, áthelyez, áttesz
 • megmásít, módosít, megfordít, (sorrendet) felborít, összekever
 • összecserél, összetéveszt

tárgyalás

főnév
 • megbeszélés, megvitatás, tanácskozás
 • értekezés, ülés, konferencia, értekezlet, eszmecsere, konzílium
 • alku, egyezkedés

szellemes

melléknév
 • humoros, tréfás, vicces, sziporkázó, elmés, elménc (régies), találó, mulatságos, szórakoztató, eredeti, leleményes, ötletes, szellemdús, talpraesett

póni

főnév
 • törpeló, póniló

pelyhedzik

ige
 • tollasodik, pelyhesedik
 • (arcszőrzet): serked, nő

rábíz

ige
 • megbíz, átad, odaad, nekiad, ráruház, átruház, ráhagy, hagyományoz, rátestál, kiszolgáltat, átszármaztat, gondjaira bíz, őrizetére bíz

százados1

melléknév
 • évszázados, szekuláris (idegen)

pökhendi

melléknév
 • kihívó, szemtelen, fölényes, fölfújt, kevély, rátarti, dölyfös, arrogáns, felfuvalkodott, öntelt, pimasz, goromba, megvető, lekicsinylő, nyegle, pofátlan, arcátlan, kekk (bizalmas)

öblöget

ige
 • öblít, kiöblít, öblint (tájnyelvi), tisztáz (tájnyelvi), kuturáz (tájnyelvi)
 • gargalizál, gargujáz (tájnyelvi)
 • (szleng): iszik, részegeskedik, lerészegedik

ráhúz

ige
 • felhúz, behúz, beránt, beborít, betakar
 • ráad, ráborít, ráterít, rátesz, ráhelyez, rárak, felhúz, ráerőltet, rákényszerít, rátukmál, rásóz (bizalmas)
 • ráver, rávág, rácsap, rásújt, rásuhint, végigvág (valamin, valakin), setten (régies), rásuppant (régies), rácsíp (régies)
 • ráépít, megtold, kitold
 • hozzátold, hozzáad
 • alkalmaz, rávonatkoztat, rászab
 • rázendít, rákezd, ráránt (régies)

szelelőlyuk

főnév
 • léleklyuk, szellőzőnyílás
 • légakna, szellőzőakna, kürtő