polémia szinonimái

főnév
 • vita, nézeteltérés, nézetkülönbség, véleménykülönbség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zsebel

ige
 • fosztogat, rabol, eloroz, elsinkófál, ellop

praxis

főnév
 • gyakorlat, tapasztalat, jártasság, tapasztalás
 • joggyakorlat
 • pacientúra, klientúra
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a polémia szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pénzéhes

melléknév
 • pénzsóvár, pénzszomjas (régies), mohó, harácsoló, haszonleső, nyereségvágyó, kapzsi, észér (tájnyelvi), telhetetlen, nyereséghajhász

orrvitorla

főnév
 • repülővitorla

óhajt

ige
 • kíván, áhít, szeretne, remél, kér, liheg (valamiért) (pejoratív), les, sóvárog, vágyakozik, ácsingózik, örömest lát, eped, fohászkodik, eseng (választékos)
 • számít (valamire), szomjúhozik (választékos)(valamitől)
 • akar, szándékozik, készül, törekszik, igényel, megkövetel, sürget, parancsol

művelődik

ige
 • tanul, képezi magát, tökéletesedik, nemesedik, pallérozódik (régies), csiszolódik, gyarapodik, fejlődik, kupálódik (bizalmas), kulturálódik(bizalmas)

pipiskedik

ige
 • lábujjhegyre áll, ágaskodik, nyújtózik, nyújtózkodik, gebeszkedik (tájnyelvi), ácsingózik (tájnyelvi)
 • kényeskedik, affektál (idegen), szenveleg, páváskodik, finomkodik, negédeskedik, drágalátoskodik

rándul

ige
 • összehúzódik, szorul
 • ficamodik, kimarjul (tájnyelvi)
 • (valahova): kirándul, kiruccan, ugrik, megy

megtüzesít

ige
 • átizzít, hevít, izzít, meghevesít (tájnyelvi)

megrövidít

ige
 • megkurtít, lerövidít, csorbít, levág (szleng), felhajt (szoknyát), megnyirbál
 • meghúz, kivonatol (szöveget)
 • megkárosít, megkisebbít (tájnyelvi), becsap, rászed, palira vesz (szleng), átver (bizalmas), átcsesz (szleng), átráz (bizalmas)
 • csökkent, korlátoz, redukál, megfoszt (jogtól)

kivág

ige
 • kidönt, kifűrészel, kiás, kiszed
 • kinyír, kivagdos, kivagdal, kiszab, kinyisszant (tájnyelvi), kimetsz, kinyes, kiszakít, kihasít
 • (ruhát): dekoltál
 • kidob, kihajít, kilök, kiutasít, kiebrudal, eltávolít, kicsap, kipenderít, kipaterol (bizalmas), elbocsát, kirúg (bizalmas) Sz: kivágja, mint a huszonegyet
 • (valakiből valamit): kicsikar, kivasal

mentesül

ige
 • felszabadul, megszabadul, mentessé válik, kibújik (pejoratív)

reflex

főnév
 • visszahatás
 • visszfény, fényvisszaverődés, tükröződés, tükörkép

rövidítés

főnév
 • kevesbítés, csökkentés, kurtítás, elvétel, kisebbítés, kicsinyítés, mérséklés, megnyirbálás, leszállítás, redukció, kivonatolás
 • abbreviatúra (idegen), összevonás

felboncol, fölboncol

ige
 • felbont, kibont, kinyit, szétdarabol
 • elemez, analizál, ízekre szed, szétszed

tapogat

ige
 • fogdos, meg-megérint, meg-megfog, meg-megtapint, babirkál (tájnyelvi), baszkurál (tájnyelvi), gögyörész (tájnyelvi), macál (tájnyelvi), mancsol (tájnyelvi), bögyörészik (bizalmas), cicizik (bizalmas), lemeózik (tréfás), taperol (szleng), nyúlkál (szleng), tapizik (szleng), kézimunkázik (szleng), masszíroz (szleng), mértéket vesz (szleng), grejfol (régies)

szelelőlyuk

főnév
 • léleklyuk, szellőzőnyílás
 • légakna, szellőzőakna, kürtő

políroz

ige
 • fényesít, fényez
 • csiszol, dörzsöl, dörgöl

pék

főnév
 • sütő (régies), zsemlyés (régies), pereces (régies), pistor (régies), sütőipari szakmunkás

püffed

ige
 • dagad, duzzad, puffad

szatirikus II.

főnév
 • szatíraíró

pótvizsga

főnév
 • osztályvizsga
 • javítóvizsga, utóvizsga, uvé (bizalmas), bakugrató (szleng), éretlenségi (szleng), utolsó összecsapás (szleng)

ottmarad

ige
 • elesik, elvész, odavész, elpusztul, meghal Sz: otthagyja a fogát; fűbe harap (szleng)

rágódik

ige
 • rág, rágcsál, eszik, rágicsál, harapdál, kérődzik (bizalmas), csócsál (bizalmas), őröl (választékos)
 • gondolkodik, átgondol, megfontol, fontolgat, mérlegel, tanakodik, meditál, töpreng (választékos), latolgat, tűnődik, morfondíroz, filózik (szleng), gógyizik (szleng)
 • gyötrődik, emészti magát, tépelődik, emésztődik, kínlódik, szenved, kesereg, őrlődik (választékos), evődik (tájnyelvi)
 • (pejoratív): kibeszél, kitárgyal, pletykál, kiveséz

szekér

főnév
 • kocsi, igáskocsi, parasztkocsi, fogat, országos jármű (régies), kordé, ekhós kocsi
 • taliga