helybenhagy szinonimái

ige
 • helyesel, jóváhagy, elfogad, megerősít, beleegyezik, hozzájárul, affirmál (szaknyelvi), approbál (szaknyelvi), belemegy (bizalmas)
 • elver, összever, elpáhol, eldönget, kiporol (bizalmas), elagyabugyál, ellátja a baját, kioszt (bizalmas), leápol (szleng), kikészít (szleng), meghirigel (szleng), elványol (tájnyelvi), körültapogat (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nehezményez

ige
 • helytelenít, kifogásol, ellenez, óvást emel, tiltakozik
 • rosszall, rossz néven vesz, sérelmez, nehezell (régies)
 • elítél

bombázás

főnév
 • bombatámadás, bombavetés, bombardírozás (régies), bombardozás (régies), légitámadás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a helybenhagy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

harmadszor

határozószó
 • harmadszorra, harmadízben (választékos), harmadjára
 • harmadsorban, pro tertio (idegen), harmadikként

gépkocsivezető

főnév
 • gépjárművezető, autóvezető, sofőr, autós, vezető, úrvezető (régies), pilóta (bizalmas)
 • (kezdő): mazsola (bizalmas)

fürdő

főnév
 • víz, mosdóvíz, csurka (tájnyelvi)
 • gyógyvíz
 • borvíz (tájnyelvi)
 • fürdés, mosdás
 • csurika (tájnyelvi), bája (tájnyelvi)
 • uszoda, strand
 • fürdőhely, gyógyhely, szanatórium
 • fürdőszoba, fürdőhelyiség, mosdó
 • (szaknyelvi): áztató

felszerel, fölszerel

ige
 • felrak, feltesz, felrögzít, odarögzít
 • ellát
 • gépesít, berendez, bebútoroz
 • felfegyverez
 • felruház
 • (szleng): öngyilkosságot követ el

hazaenged

ige
 • hazabocsát, hazaereszt, elenged
 • hazaküld

hullámsáv

főnév
 • hullámhossz, frekvenciasáv

pusztaság

főnév
 • rónaság, puszta, füves vidék, mező, mezőség
 • kopárság, kietlenség
 • ugar, parlag

esztéta

főnév
 • esztétikus
 • (régies): széplélek

erőszakoskodik

ige
 • követelődzik, nyaggat, nyúz, abajgat (tájnyelvi), zaklat, nyakára jár, ostromol, molesztál, buzerál (szleng)
 • kényszerít, hatalmaskodik, basáskodik, terrorizál, zsarnokoskodik, violál (régies), garázdálkodik

cibere

főnév
 • korpaleves, szilvaleves, keszőce (régies, tájnyelvi)

fanyalog

ige
 • fintorog, kelletlenkedik, húzódozik, idegenkedik, ódzkodik, ízetlenkedik (régies), fancsalog (tájnyelvi), fencseleg (tájnyelvi), nyavalyog

idegenkedik

ige
 • (valamitől): viszolyog, húzódozik, vonakodik, visszaborzad, visszaretten, irtózik, iszonyodik, fázik (valamitől) (bizalmas), borsódzik a háta, kerül (valamit), átall (valamit)

ítélkezik

ige
 • ítél, bíráskodik, törvénykezik, ítéletet hoz, igazságot szolgáltat, törvényt ül, igazságot tesz, törvényt lát (régies)
 • ítéletet mond, véleményt mond, véleményt alkot, dönt
 • elítél, pálcát tör (valami felett)

korlát

főnév
 • sorompó, kerítés, sövény, válaszfal
 • mellvéd, balusztrád (szaknyelvi), könyöklő, karfa, támla
 • akadály, gát, fék, béklyó
 • megkötés, megszorítás

kézelő

főnév
 • mandzsetta, kisgallér (tájnyelvi)

helyettes I.

melléknév
 • helyettesítő, kisegítő, megbízott, meghatalmazott

harakiri

főnév
 • hasfelmetszés, öngyilkosság
 • végzetes hiba

holnap I.

határozószó
 • hamarosan, másnap, maholnap, előbb-utóbb, nemsokára

késő

melléknév
 • kései, késői, késlekedő, elkésett, megkésett

hiába

határozószó
 • fölöslegesen, szükségtelenül, mindhiába, ok nélkül, indokolatlanul, habókra (szleng), linkre (szleng), lejmre (szleng), kalandjában (tájnyelvi)
 • sikertelenül, hatástalanul, hasztalan, eredménytelenül, foganatlanul (választékos), céltalanul, kárára (tájnyelvi)
 • reménytelenül
 • olcsón, ingyen, potyára (bizalmas), semmiért, potomba (tájnyelvi)

gombóc

főnév
 • galuska, nokedli, knédli (idegen), gödölény (régies), dödölle (tájnyelvi), gombóca (tájnyelvi)

hova, hová

határozószó, névmás
 • merre?, milyen irányba?, merrefelé?
 • ahová, amerre, amely helyre
 • minek?
 • (tájnyelvi): hol?

kevesebb

számnév
 • csekélyebb, kisebb számú, apróbb, kisszámú