rosszhiszemű szinonimái

melléknév
 • rosszindulatú, rosszakaratú, rossz szándékú, rosszmájú, komisz, gonosz, kaján, álnok, perfid (idegen)
 • maliciózus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hadművelet

főnév
 • hadmozdulat, harcmozdulat, hadjárat, manőver
 • beavatkozás, bevetés, operáció, akció

domb

főnév
 • domborulat, kiemelkedés, emelkedés, magaslat, halom, garmada, hegyecske, hányó, emelkedő, kaptató, ponk (tájnyelvi), dombolag (tájnyelvi), döngöleg (tájnyelvi), dörömb (tájnyelvi)
 • földhányás, kupac, bucka, túrás, töltés, rakás, garmada (szaknyelvi), föld
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rosszhiszemű szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

reparál

ige
 • megjavít, rendbe hoz, megcsinál, megszerel
 • helyrehoz, jóvátesz, orvosol, helyesbít, korrigál, kijavít

piktor

főnév
 • festő, festőművész
 • mázoló, szobafestő

pazarló

melléknév
 • tékozló, könnyelmű, költekező, pénzpocsékoló, fecsérlő, tobzódó (régies), bőköltő (tájnyelvi), préda (tájnyelvi), pazar (régies), kihányó (tájnyelvi), kordé (tájnyelvi)
 • bőkezű

ottmarad

ige
 • elesik, elvész, odavész, elpusztul, meghal Sz: otthagyja a fogát; fűbe harap (szleng)

ritkul

ige
 • gyérül, szétszóródik, (tömeg) szétoszlik, szétszéled
 • hígul

somfordál

ige
 • sompolyog, oson, oldalog, kullog, sullong (tájnyelvi), somporgyál (tájnyelvi) Sz: oldalaz, mint amelyik kutya botot lát
 • ólálkodik, settenkedik, sündörög

nekiáll

ige
 • nekikezd, nekifog, nekilát, hozzálát, hozzákezd, munkához lát, nekibuzdul, belefog, belekap, megteszi az első lépést
 • (tájnyelvi): nekiesik, nekitámad

nagyítás

főnév
 • túlzás, nagyzás, túljátszás
 • felértékelés
 • fokozás, túlbecslés
 • nagyobbítás, kitágítás, terjesztés
 • növelés, gyarapítás, emelés, fokozás, nyújtás

lakos

főnév
 • lakó, polgár, honos, helybeli, földi, lélek, fő

növénygyűjtemény

főnév
 • herbárium (szaknyelvi)

srófol

ige
 • csavar, becsavaroz, csavarol (régies)
 • (árat): emel, felemel

székhely

főnév
 • székház, rezidencia, központ, centrum
 • lakóhely, szálláshely, domicilium (régies)

főzelék

főnév
 • csuszpájz (bizalmas), vastagétel (tájnyelvi), ázalék (régies), mártó (tájnyelvi), mártogató (tájnyelvi), főzemény (régies)
 • (tájnyelvi): (nyers) zöldség

tudat1

ige
 • közöl, bejelent, hírül ad, közhírré tesz, kihirdet, jelez, tájékoztat, tudomására hoz, tudtára ad, előad, beszámol, elhíresztel, napvilágra hoz

tárgyalás

főnév
 • megbeszélés, megvitatás, tanácskozás
 • értekezés, ülés, konferencia, értekezlet, eszmecsere, konzílium
 • alku, egyezkedés

rothadt

melléknév
 • poshadt, nyálkás, korhadt, redves, reves (tájnyelvi), megrohadt, romlott, erjedt, penészes, pimpós (tájnyelvi), dohos, avas, dögös (tájnyelvi)
 • (durva): hitvány, aljas, elaljasodott, züllött, alávaló, mocskos, galád, tetves (durva), szemét (durva)
 • felbomló, széthulló

rendezkedik

ige
 • rakosgat, rámol, rendet csinál, helyére rak, gúgyál (tájnyelvi)
 • intézkedik, parancsol, rendelkezik, utasítgat

sereglik

ige
 • gyűlik, gyülekezik, csoportosul, összejön (bizalmas), összeverődik
 • tódul, csődül, özönlik, árad, ömlik

tanfelügyelő

főnév
 • szakfelügyelő, iskolafelügyelő (régies)

rühell

ige
 • restell, szégyell, derogál (valakinek)
 • (szleng): utál

piti

melléknév
 • (szleng): kisszerű, csekély, kicsi, jelentéktelen, lényegtelen, nevetséges, piszlicsáré (bizalmas), apró-cseprő, csip-csup, dibdáb, bagatell, snassz (bizalmas)

siralmas

melléknév
 • lesújtó, elcsüggesztő, elszomorító, fájdalmas, keserves, gyászos, jajos (régies), lehangoló
 • szánalomra méltó, sajnálatra méltó, lamentábilis (idegen), nyomorúságos, nyomorult, boldogtalan, mizerábilis (régies), istenverte Sz: a pogány is megszánná
 • szegényes, kopottas, nyomorúságos
 • (pejoratív): hitvány, silány, szánalmas, lesújtó, pocsék

tapogat

ige
 • fogdos, meg-megérint, meg-megfog, meg-megtapint, babirkál (tájnyelvi), baszkurál (tájnyelvi), gögyörész (tájnyelvi), macál (tájnyelvi), mancsol (tájnyelvi), bögyörészik (bizalmas), cicizik (bizalmas), lemeózik (tréfás), taperol (szleng), nyúlkál (szleng), tapizik (szleng), kézimunkázik (szleng), masszíroz (szleng), mértéket vesz (szleng), grejfol (régies)