modifikáció szinonimái

főnév
 • módosítás, változtatás, átalakítás
 • módosulás, megváltozás, elváltozás
 • (szaknyelvi): módosulat, változat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lapszéli

melléknév
 • marginális (idegen)

kínlódás

főnév
 • fájdalom, szenvedés, nyavalygás, gyötrődés, gyötrelem, vergődés, vívódás, keserv, bánkódás, szorongás, szívfájdalom
 • vesződség, erőlködés, küszködés, küzdelem, fáradság, baj
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a modifikáció szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

merész

melléknév
 • bátor, vakmerő, elszánt, talpraesett, rettenthetetlen, halálmegvető, hősies, belevaló (bizalmas), vagány (bizalmas)
 • arcátlan, hetyke, szemtelen, emberkedő
 • kockázatos, bravúros, kalandos, hazárd, rizikós, esztelen, nyaktörő, meredek (szleng)
 • meglepő, újféle, modern
 • kihívó, szeméremsértő, szégyentelen

megcsontosodott

melléknév
 • megmeszesedett, megrögződött, megrögzött, merev, begyepesedett, meggyökerezett, megmerevedett, maradi, régimódi, vaskalapos, idejétmúlt
 • beleivódott, beleevődött, bevett

másolat

főnév
 • kópia, másodpéldány, levonat, másodlat (régies)
 • hasonmás, fakszimile, reprint
 • xerox, fénymásolat, stencil
 • utánzat, reprodukció, repró, poszter
 • hamisítvány

legyező

főnév
 • légkavaró, szellőző, ogi (idegen), facher (idegen)
 • (szleng): fül, lapát (szleng), kagyló (szleng), vitorla (szleng), takaró (szleng)

mindannyian

névmás
 • mindnyájan, valamennyien, mindenki, mind egy szálig, csapatosan

nehezen

határozószó
 • üggyel-bajjal, fogcsikorgatva, bajosan, alig, éppen csak, nem könnyen, bajjal (tájnyelvi), fáradsággal, keservesen, vesződve, alighogy, aligha, nehézségek árán, küzdelemmel, erőlködéssel, nehézkesen, fáradságosan, nagy nehezen, jajjal-bajjal, aligsághogy (tájnyelvi), késleg (tájnyelvi), ínnal-kínnal (tájnyelvi), szívszakadva (tájnyelvi), szenvedve

könyvkereskedő

főnév
 • könyvárus, könyvbizományos, antikvárius (idegen)

korlátozott

melléknév
 • korlátolt, meghatározott, behatárolt, véges, megszorított
 • mérsékelt, csökkentett, csekély
 • részleges

hortyog

ige
 • horkol, durmol, fűrészel (bizalmas), húzza a lóbőrt (bizalmas), horputál (tájnyelvi), horsog (tájnyelvi), hörtyög (tájnyelvi), szuszog
 • alszik

közétkeztetés

főnév
 • üzemi étkezés, menza

nesztelen II.

határozószó
 • nesztelenül, zaj nélkül, csöndben, lábujjhegyen, halkan, hangtalanul

okvetlen, okvetetlen I.

melléknév
 • (régies): feltétlen, szükséges, szükségszerű, óhatatlan, kényszerű
 • határozott

díszítőelem

főnév
 • dísz, díszítés, díszítmény, díszítőmotívum, ékítmény, cifrázat, ciráda, ornamens (idegen), ornamentum (szaknyelvi), (zenében) fioritura (szaknyelvi)

rendezkedik

ige
 • rakosgat, rámol, rendet csinál, helyére rak, gúgyál (tájnyelvi)
 • intézkedik, parancsol, rendelkezik, utasítgat

pelyhedzik

ige
 • tollasodik, pelyhesedik
 • (arcszőrzet): serked, nő

mogorva

melléknév
 • rosszkedvű, barátságtalan, morózus, harapós, mord (választékos), morcos, morc, komor, kedvetlen, bosszús, morgós, zsémbes, zsörtölődő, haragos, zord, tüskés (bizalmas), szúrós, marcona Sz: olyan, mintha az orra vére folyna; öreg kutya kedvében van; bal lábbal kelt fel; tövis közt hagyta a kedvét; minden szava egy égiháború

mentő II.

főnév
 • életmentő, segítő, jótevő
 • mentős (bizalmas)
 • mentőautó, betegszállító autó

nagy III.

főnév
 • felnőtt(bizalmas)
 • híresség, nagyság
 • főúr

pasztilla

főnév
 • gyógyszer, pirula, tabletta, labdacs (régies), pilula (régies)

motivált

melléknév
 • megokolt, indokolt, jogos, megalapozott, alapos
 • elfogadható, elhihető, érthető

megesz, megeszik

ige
 • elharapdál, lerág, eleszik (tájnyelvi), bekajál (szleng), befal, behabzsol, felzabál, felfal, elfogyaszt, elkölt (választékos), beharap (tájnyelvi), beteper (tájnyelvi), megkajol, megkajál (szleng), lenyel, elpusztít, megpapiz (bizalmas), bekap (bizalmas), bedob (bizalmas), behajít (bizalmas), bevág (bizalmas), bekebelez, bepakol (szleng), megzabál, beburkol, bezabál (durva)
 • megemészt, tönkretesz, elpusztít
 • eláraszt, ellep
 • (szleng): elhisz, becsapódik, bekajál (szleng), becumiz (szleng)

napi

melléknév
 • mai, mostani, jelen
 • aktuális, napirenden lévő, ez idő szerinti, folyamatban levő
 • naponkénti, egynapi, szokásos, mindennapi, rutin, napról napra történő, diurnális (szaknyelvi)

pék

főnév
 • sütő (régies), zsemlyés (régies), pereces (régies), pistor (régies), sütőipari szakmunkás