megért szinonimái

ige
 • hall, meghall
 • észlel, érzékel
 • felfog, appercipiál (idegen), megragad, kapiskál (bizalmas), felér ésszel, belát, átlát, felismer
 • kiért, kivesz, kiszed, rájön, kihámoz, kibetűz, felfedez, tisztába jön, elért (régies), veszi a lapot (bizalmas)
 • azonosul (valakivel), átérez
 • (régies): tudomásul vesz, megtud, értesül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

félős

melléknév
 • félénk, ijedős, gyáva, aggódó, rettegő, bátortalan, riadt, félszeg, szégyenlős, visszariadó, pipogya, bizonytalan, óvatos, szorongó, tartózkodó, félékeny (tájnyelvi), félelmes (régies), majrés (szleng), beszari (durva)

kartonpapír

főnév
 • karton, papírlemez, keménypapír, kéregpapír
 • papírmasé, papundekli (bizalmas), dekli (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megért szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

másképp, másképpen

határozószó
 • máshogyan, másként, más módon, eltérően

lazaság

főnév
 • ernyedés, ernyedtség, lezserség
 • hanyagság, fegyelmezetlenség
 • engedékenység

kürtöl

ige
 • trombitál, tülköl, dudál, szirénázik, tutul (tájnyelvi)
 • híresztel, kidobol, nagydobra ver, fennen hirdet

kompánia

főnév
 • társaság, baráti kör, csapat, csoport, banda, bagázs, brancs (bizalmas), galeri (szleng)
 • (régies): század, centuria (idegen)

megbocsát

ige
 • kiengesztelődik, megbékél, megenyhül (valaki iránt), megenged (tájnyelvi)
 • pardoníroz (régies), kondonál (idegen), megamnesztiáz (régies), felment, megkegyelmez, elnéz, szemet huny, megkönyörül
 • irgalmaz, elfelejt
 • feloldoz

megszikkad

ige
 • megszárad, kiszárad, megaszik, megtöpped (tájnyelvi), megfonnyad, megszivalkodik (tájnyelvi)

vigasság

főnév
 • vidámság, vígság, öröm
 • mulatság, mulatás, dáridó, dínomdánom, muri, tivornya

kibékít

ige
 • összebékít, megbékít, összeegyeztet, összhangba hoz, összehangol, eligazít, elsimít
 • megengesztel, kiengesztel, megnyugtat, lecsendesít, olt, enyhít, csillapít

késik

ige
 • elmarad, időz, késedelmez, késedelmezik, elmulaszt, elszalaszt
 • halasztódik, húzódik, tolódik, odázódik, terjed, nyúlik, késlekedik, akadozik, késedelmeskedik, késlik (tájnyelvi), késlődik (tájnyelvi) Sz: akkor vet, mikor aratni kell; akkor vet lakatot az istállóra, mikor már a lovát kilopták; jó volna halálnak

gyülekező

főnév
 • sorakozó, létszámolvasás, mustra (régies), számbavétel, szemle

kijárat

főnév
 • kimenet, kijáró, kivezető út
 • ajtó, kapu

megvalósít

ige
 • beteljesít, foganatosít, valóra vált, realizál, nyélbe üt, megcsinál, elintéz, effektuál (idegen), végrehajt, véghezvisz, keresztülhajt, keresztülvisz, kivisz (bizalmas), kivitelez, létrehoz, elvégez, befejez, elér, megteremt, teljesít, megtesz, kivív, bevált, bevégez

mizéria

főnév
 • kellemetlenség, baj, zavar, felfordulás
 • nyomorúság, szükség, ínség, nélkülözés, nincstelenség, sínylődés, sanyarúság

búj

ige
 • (valakit): csüng (valakin), lóg (valakin), bújik (valakibe)
 • (könyvet): tanulmányoz, olvas
 • keres, látogat

passzíroz

ige
 • átnyom, áttör, pépesít
 • (régies): (vívásban) hárít

odaragaszt

ige
 • odarögzít, odaerősít, odaköt, odabiggyeszt, összeilleszt, ráragaszt, beragaszt, egybeforraszt

megfájdít

ige
 • megsajdít (tájnyelvi)

markos II.

főnév
 • marokszedő, marokvevő

megnősül

ige
 • megházasodik, házasságot köt, egybekel (választékos), megesküszik (valakivel), frigyre lép, családot alapít, feleséget vesz (tájnyelvi), megfeleségesedik (tájnyelvi) Sz: asszonyt visz a házhoz, belép a becsületes emberek sorába; igába fogja magát

nyúlkál

ige
 • (pejoratív): fogdos, tapogat, babrál, birizgál (bizalmas), motoszkál, kepedez (tájnyelvi), nyuládoz (tájnyelvi), nyulkálódzik (tájnyelvi), tapizik (szleng), taperol (szleng), lemeóz (szleng), kapkod (valamihez) (régies)

meghámoz

ige
 • megtisztít, megtisztogat, lehámoz, lehéjaz, hánt, lehánt, lehántol, meghánt (régies), meghéjaz (régies), levesz, leszed, lehúz, eltávolít, megpucol (bizalmas)
 • (tájnyelvi): megver, elegyenget, eltángál, eldönget, megrak (bizalmas), elagyabugyál, elnáspángol, elnadrágol, kioszt (bizalmas), ellátja a baját, elhegedüli a nótáját
 • (szleng): kifoszt, kirabol, kizsebel (bizalmas), levetkőztet (bizalmas), megkopaszt (bizalmas)

lefékez

ige
 • lelassít, megállít, megakaszt
 • mérsékel, csökkent, visszatart

megreped

ige
 • elpattan, megpattan, megroppan, meghasad, felhasad, eltörik, rian, rivall, kiposszan (tájnyelvi), megpercen (tájnyelvi), megcserepesedik

odajön

ige
 • odavetődik, odaér, csatlakozik, odamegy, eljön