kompánia szinonimái

főnév
 • társaság, baráti kör, csapat, csoport, banda, bagázs, brancs (bizalmas), galeri (szleng)
 • (régies): század, centuria (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hajkenőcs

főnév
 • hajzselé, brillantin (régies), pomádé (régies)

datolya

főnév
 • törökszilva (régies), pálmaszilva (régies)
 • datolyapálma, datolyafa, főnixpálma (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kompánia szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiszolgáltat

ige
 • kiadat, kézre ad, felad, odadob (prédául), odavet, feláldoz, elárul

kelvirág

főnév
 • karfiol

kardoskodik

ige
 • kiáll (valami mellett), erősködik, szívózik (szleng), szívóskodik (szleng)
 • erőszakoskodik
 • (régies): veszekedik, viaskodik, villong, pörlekedik, éleskedik (tájnyelvi), kapcáskodik (tájnyelvi), viszálykodik (valamivel)

ingázó

főnév
 • bejáró, beutazó

kizsigerel

ige
 • kibelez, megtisztít
 • kimerít, kifáraszt, igénybe vesz, kiszipolyoz, kizsákmányol, tönkretesz
 • megbírál, megkritizál, kiveséz

közérdek

főnév
 • társadalmi érdek, közösségi érdek, közjó

tehenészet

főnév
 • tejgazdaság

here2

főnév
 • (pejoratív): naplopó, ingyenélő, könnyenélő, semmirekellő, mihaszna, léhűtő, élősdi, élősködő, parazita, potyaleső, kapa-kaszakerülő (tájnyelvi), napnál fűtő (bizalmas), semmittevő, dologtalan, munkakerülő

hazárd

melléknév
 • kockázatos, vakmerő, merész, rizikós

ezrével

határozószó
 • ezerszámra, tömegesen, seregestül, csapatostul, halomszámra, százával, csőstül
 • ezrenként

1

főnév
 • hópehely, hópihe, hókristály
 • hóréteg
 • (jelzőként): hófehér, fehér
 • ősz
 • (szleng): kokain, kábítószer

kritikus I.

melléknév
 • bíráló, vizsgálódó, boncolgató, gáncsoskodó, szőrszálhasogató, hiperkritikus (pejoratív)
 • vitás, vitatott, válságos
 • döntő, súlyos, meghatározó

légsúlymérő

főnév
 • légnyomásmérő, légmérő (régies), barométer, légnyomásíró (régies), aneroid (régies), storm-glass (régies)

államapparátus

főnév
 • államszervezet, államigazgatás, közigazgatás

mindenfelé

határozószó
 • mindenüvé, minden irányban, mindenhova, erre is, arra is
 • mindenütt, mindenhol, körös-körül, sokfelé, úton-útfélen, széltében-hosszában, jobbra-balra, országszerte, szerteszerint (régies)

megértet

ige
 • megmagyaráz, megokol, felnyitja a szemét (valakinek), érthetővé tesz, felvilágosít, illusztrál, értelmez, interpretál

komplikál

ige
 • bonyolít, nehezít, összekuszál, összezavar, összegabalyít, összegubancol (bizalmas)

kispolgár

főnév
 • nyárspolgár, filiszter (idegen)

körmondat

főnév
 • periódus (szaknyelvi)

megbűnhődik

ige
 • megfizet, meglakol, elveszi méltó büntetését, megszenved, megkeserül (valamit), lakol, levezekel, expiál (régies) Sz: megissza a fekete levest; fejére esett a sulyok; nem viszi el szárazon; nagy árat fizet

korabeli

melléknév
 • egykorú, kortárs, egyidejű, szinkrón (idegen)
 • korhű, stílszerű, stílusos

képzavar

főnév
 • katakrézis (szaknyelvi)

követel

ige
 • parancsol, megkíván, igényel, elvár, sürget, igényt tart, jogot tart (valamire), vindikál (idegen), kikényszerít, kierőszakol (valamitől)

megérdemel

ige
 • rászolgál, kiérdemel, megszolgál, méltó (valamire)(valamire)