megfájdít szinonimái

ige
 • megsajdít (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kaláka

főnév
 • (tájnyelvi): munkaközösség
 • munkacsapat, bijak (tájnyelvi)
 • (régies): közmunka
 • táncmulatság, vigalom
 • ajándék
 • (tájnyelvi): bevádolás

köré

névutó, határozószó
 • körül, köréje
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megfájdít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

másodlagos

melléknév
 • alárendelt, szekunder (szaknyelvi), mellékes, másodrendű, másodrangú, kiegészítő

főnév
 • folyadék, nedv, nedű (választékos), facsarék (régies), moncs (régies)
 • lötty (pejoratív)
 • oldat
 • ital
 • leves, mártás, szaft (bizalmas), szósz, létyó (tájnyelvi), lötyke (tájnyelvi), lötykő (tájnyelvi)
 • (szleng): pénz, dohány (szleng), dudva (szleng)

kvártély

főnév
 • szállás, lakás, tanya, szálláshely, kégli (szleng)

komplikál

ige
 • bonyolít, nehezít, összekuszál, összezavar, összegabalyít, összegubancol (bizalmas)

megborzong

ige
 • borzad, megremeg, megdöbben, libabőrös lesz, végigfut a hátán a hideg, borzonkodik (tájnyelvi), összerázkódik, vargát ránt (tájnyelvi)

megszólal

ige
 • szóra nyitja a száját, szóra fakad, megszólamlik (tájnyelvi), megszólamodik (tájnyelvi), megtöri a csendet, szólásra emelkedik, megmukkan (bizalmas), megnyikkan (bizalmas), megkukkan (tájnyelvi), rákezdi
 • felbúg, felzúg, felharsan, felhangzik, megkondul, megcsendül, megzendül, felzendül (választékos), felsír, megpendül
 • megnyilatkozik, megnyilvánul

vigyáz

ige
 • ügyel (valamire), kímél, óv, félt
 • virraszt (régies), vigilál (idegen)
 • figyel, fülel, fürkész, les, résen van
 • óvakodik
 • felügyel, szemmel tart, őrködik, őriz, strázsál, véd

kibogoz

ige
 • kibont, szétbont, kiold, felold, kicsomóz, kigabalyít, megbont, kioldoz, felfejt, kiköt, kifűz, kiboncol (tájnyelvi)
 • megold, megfejt, kiderít, kinyomoz, kibonyolít, tisztáz

keszeg

melléknév
 • (bizalmas): vézna, sovány, vékony, cingár, vékonydongájú, ösztövér, csontos, girhes, nyurga, ványadt, elaszott, silány, gyatra

gyümölcsíz

főnév
 • íz, lekvár, dzsem, marmelád (régies), liktárium (régies)
 • (szleng): gépzsír

kikacag

ige
 • kinevet, kiröhög (durva)
 • kigúnyol, nevetségessé tesz

megvan

ige
 • létezik, él, életben van, fennáll, egzisztál (idegen), szubszisztál (idegen)
 • fennforog, rendelkezésre áll
 • vagyogat, éldegél, megél, fenntarja magát, elvan, boldogul
 • előkerül, megkerül, fellelhető
 • véget ér, végbemegy, lezajlik, elkészül
 • létrejön, bekövetkezik
 • kitesz (valamennyit), felér (valamennyivel), kivan

mocsok

főnév
 • piszok, szenny, kosz, sár, cirom (régies), maszat, szurt (régies), szutyok, retek (bizalmas), drekk (szleng), gyeket (tájnyelvi), paszat (tájnyelvi)
 • szennyfolt(idegen)
 • gyalázat, szégyen
 • aljasság, kivetnivaló
 • gyalázkodás, szidás
 • (jelzőként is): alávaló, becstelen, gazember

bujtogat

ige
 • bujt, uszít, izgat, biztat, tüzel, lázít, loval, bőszít, provokál, piszkál, heccel, hergel, ingerel

pasztinák

főnév
 • paszternák, mohrépa, olaszrépa

odatalál

ige
 • eljut, odatanál (tájnyelvi), eltalál

megfelel

ige
 • felel, válaszol, befelel (tájnyelvi)
 • visszafelel, visszavág, replikáz
 • állja a próbát, állja a versenyt, állja a sarat
 • megüti a mértéket, eleget tesz (valaminek), kielégít (valakit valami), fekszik (bizalmas), konveniál (idegen), beválik
 • tetszik, jó, kielégítő
 • illik, beillik, összevág, összhangban áll, egybeesik, egyezik, egyenlő, harmonizál, stimmel (bizalmas), passzol (bizalmas)

mars I.

főnév
 • menetelés
 • induló

megnyitás

főnév
 • átadás, fölavatás, fölszentelés, megkezdés, kezdet
 • (szaknyelvi): kezdés, szerva (idegen), adogatás

nyű2

főnév
 • féreg, tetű, lárva, pondró, szú, pajor, kukac

meghatároz

ige
 • megállapít, rögzít, leír, részletez, értékel, felállít
 • megbecsül, kikalkulál, precizíroz (régies), fixál, körülmér (régies)
 • rendszerez, besorol, elhatárol, definiál, értelmez, körülír, megnevez, kifejez, körvonalaz, megjelöl, jellemez, érteményez (régies)
 • befolyásol, minősít, eldönt, megalapoz, leszögez, megerősít, predesztinál (régies), determinál
 • megad, megszab, előír, előirányoz, kijelöl, kiköt, kitűz, szabályoz, utasít, elrendel, kiszemel (régies), fixíroz (régies), preliminál (régies), értélyez (régies)

lefogy

ige
 • lesoványodik, lead (bizalmas), megcsappan, lecsökken, megvékonyodik, megkarcsúsodik, leapad, elcsünik (tájnyelvi), elszakaszkodik (tájnyelvi), lecsepülődik (tájnyelvi), megposzkul (tájnyelvi), megszigorodik (tájnyelvi)

megromlik

ige
 • megrohad, megbüdösödik, megavasodik, megbuggyan, megzápul, megposhad, megerjed, megsavanyodik, megecetesedik, megpenészedik, megcsiccsed (tájnyelvi), megtörik, megpimpósodik (tájnyelvi), megzákányosodik (tájnyelvi)
 • elromlik, csődöt mond, tönkremegy

odalesz

ige
 • elpusztul, meghal, kimúlik
 • megsemmisül, tönkremegy, meghiúsul
 • eltűnik, elvész, elúszik (bizalmas), elenyészik, ugrik (szleng), fuccsba megy (bizalmas), kárba vész, veszik (szleng)
 • (szleng): elkeseredik, tanácstalanná válik, csalódik, letörik (bizalmas)
 • meglepődik, elámul
 • (bizalmas): elutazik, távol lesz