odaragaszt szinonimái

ige
 • odarögzít, odaerősít, odaköt, odabiggyeszt, összeilleszt, ráragaszt, beragaszt, egybeforraszt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cseresznye

főnév
 • cseri (bizalmas), cserkó (bizalmas), piros páponya (régies)
 • (bizalmas): cseresznyepálinka

megüzen

ige
 • tudtul ad, hírül ad, értesít
 • megír
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a odaragaszt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyal

ige
 • végigsimít, végighúz
 • (láng, tűz) nyaldos
 • (bizalmas): megmosdat, kicsinosít
 • csókolgat, nyal-fal
 • (szleng): hízeleg, hajlong, alázatoskodik, csúszik-mászik, törleszkedik, nyalizik (bizalmas), gazsulál (szleng), stréberkedik (bizalmas), pedálozik (szleng)

mezőgazdasági

melléknév
 • földművelési, földművelői, gazdálkodói, agrár (idegen), agrikulturális (idegen)

menekült

főnév
 • emigráns, hontalan, számkivetett, kibujdosott, kivándorolt, bujdosó, bevándorló

megértet

ige
 • megmagyaráz, megokol, felnyitja a szemét (valakinek), érthetővé tesz, felvilágosít, illusztrál, értelmez, interpretál

nyugtalankodik

ige
 • fészkelődik, mozgolódik, hánykolódik, izeg-mozog, sürög-forog, mocorog, bozsorog (tájnyelvi), fancsalog (tájnyelvi), rühelődik (tájnyelvi), fonyolódik (tájnyelvi), feszeleg (tájnyelvi)
 • aggódik, aggodalmaskodik, aggályoskodik, idegeskedik, tépelődik, szorong, izgul, gyötrődik, emészti magát, eszi magát, zsabrádik (tájnyelvi)
 • forrong, lázong, mozgolódik

őrs

főnév
 • raj, szakasz, osztag, csoport
 • egység, alegység

leró

ige
 • kiegyenlít, letud (bizalmas), törleszt, letörleszt, kifizet, lefizet, leszurkol (szleng), rendez, lekvittel (bizalmas)

lejárat2

főnév
 • lejáró, lemenet
 • határidő, exspiráció (szaknyelvi)
 • terminus

juhar, juharfa

főnév
 • jávor, jávorfa, iharfa (tájnyelvi), ihar (tájnyelvi)

logarléc

főnév
 • számolóléc, léc, tolóka, logarlőcs (tréfás)

összejár

ige
 • összejön, találkozik, meglátogat
 • barátkozik
 • bejár, végigjár
 • (bizalmas): összetapos, letapos, tönkretesz
 • összepiszkol, összesároz

pékség

főnév
 • sütöde, péküzem, pékműhely, sütőház (régies), bekeráj (tájnyelvi)
 • péküzlet, kenyeresbolt, kenyeres, pékbolt
 • pékipar, pékmesterség, sütőipar

ellenérv

főnév
 • visszavágás, riport, replika (régies), tromf (régies), ellenargumentum (régies), ellenvetés, cáfolat

sült I.

melléknév
 • pirított, barnított, ropogós, sütött
 • lebarnult, napbarnított, lesült
 • (bizalmas): igazi, valódi, letagadhatatlan, eredeti, jellegzetes, virtigli (idegen)

rendre

határozószó
 • egymás után, sorjában, sorban, sorrendben, sorra
 • lassanként

odatalál

ige
 • eljut, odatanál (tájnyelvi), eltalál

növényevő

melléknév
 • vegetáriánus, vegetárius (régies), vega (bizalmas), vedzsi (bizalmas), kecske (tréfás)
 • fűevő, fitofág (szaknyelvi)

öcs

főnév
 • testvéröcs, öcskös (bizalmas), öcsi (bizalmas)
 • férfi testvér, fitestvér, fivér, egytestvér, testvér szerint való atyafi (régies)
 • unokaöcs
 • (tájnyelvi): húg

rehabilitál

ige
 • jóvátesz, helyrehoz
 • felment, tisztáz, mentesít, igazol, elégtételt szolgáltat
 • visszahelyez, helyreállít

olt1

ige
 • megszüntet
 • csillapít, enyhít, csendesít, mérsékel, csökkent, gyengít, tompít

mindinkább

határozószó
 • mindjobban, egyre, mind, hovatovább, mindegyre, mindig

önszántából

határozószó
 • önként, szabadon, készakarva, kéretlenül, magánszorgalomból, magamagától, magától, benevolenter (idegen)

rendez

ige
 • rendezget, rendbe rak, rendbe szed, rendbe hoz, rendszerez, szabályoz, igazít, pakol, rámol, összeszed, eligazgat
 • párosít
 • csoportosít, rangsorol, szortíroz (bizalmas), válogat, kategorizál, osztályoz, beskatulyáz (pejoratív)
 • besoroz, sorba tesz, sorba állít, felállít
 • megold, orvosol, tisztáz, elintéz
 • kifizet, kiegyenlít, törleszt, leró, kompenzál
 • szervez, menedzsel, organizál
 • tart, csap, produkál
 • színre visz, szceníroz (idegen)