búj szinonimái

ige
 • (valakit): csüng (valakin), lóg (valakin), bújik (valakibe)
 • (könyvet): tanulmányoz, olvas
 • keres, látogat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jéghideg

melléknév
 • dermesztő, fogcsikorgató, farkasordító, zimankós, zord, fagyos
 • rideg, fagyos, hűvös, kemény, visszautasító, barátságtalan, könyörtelen, irgalmatlan, keményszívű, kimért

vitat

ige
 • vitatkozik, megbeszél, megtárgyal
 • érvel, allegál (régies)
 • kétségbe von, kételkedik (valamiben), megkérdőjelez
 • tiltakozik, ellentmond, megóv, bizalmatlankodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a búj szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bokréta

főnév
 • csokor, virágcsokor, csokréta (bizalmas), bukéta (régies), bokrét (tájnyelvi)
 • sisaktoll, kócsagtoll, forgó
 • (kukoricáé) címer (tájnyelvi)

bármely

névmás
 • akármely
 • bármelyik, akármelyik
 • bármilyen, akármilyen

azonnal

határozószó
 • hamarosan, mindjárt, gyorsan, nyomban, haladéktalanul, sietve, máris, express, tüstént, sürgősen, sürgősséggel, rögvest, egyszeriben, rögtön, jókor, késlekedés nélkül, menten, azonmód, azon melegében, legott (régies), prompt (bizalmas), stante pede (idegen), íziben (tájnyelvi), üstöllést (tájnyelvi), ahajt (tájnyelvi), mindjáron (tájnyelvi)

államapparátus

főnév
 • államszervezet, államigazgatás, közigazgatás

bődül

ige
 • felbőg, harsog, ordít, bömböl, kiált

cselekedet

főnév
 • cselekvés, tett, faktum (régies), aktus, akció, működés, művelet, eljárás, cselekmény, ténykedés, viselkedés, lépés, erőfeszítés, erőkifejtés, fáradság, törekvés, mutatvány, remeklés, bravúr, véghezvitel, cselekvény (régies), tétemény (régies), tét (régies), tétel (régies)

kóbor

melléknév
 • vándorló, csavargó, bolyongó, kósza, lődörgő, lődör (régies), kujtorgó, peregrinus (régies), vagabundus (régies)
 • gazdátlan, eltévedt, elszabadult, tekergő, bitang (régies)

csíkos

melléknév
 • csíkozott, csíkmintás, sávos, sávozott, stráfos (bizalmas), zebraszerű, cirmos
 • vonalas, vonalazott

diplomamunka

főnév
 • szakdolgozat, disszertáció

ettől

névmás
 • innen
 • ezóta
 • erről

ellenérv

főnév
 • visszavágás, riport, replika (régies), tromf (régies), ellenargumentum (régies), ellenvetés, cáfolat

bujtogat

ige
 • bujt, uszít, izgat, biztat, tüzel, lázít, loval, bőszít, provokál, piszkál, heccel, hergel, ingerel

bódulat

főnév
 • bódultság, kábultság, kábulat, mámor, szédület, zsibbadtság
 • eszméletlenség

civódik

ige
 • civakodik, veszekedik, marakodik, összekap, pöröl, torzsalkodik

eljár

ige
 • ellátogat, felkeres, frekventál (választékos)
 • (ügyben): intézkedik, képvisel, cselekszik, utánajár (valaminek), intéz
 • eltáncol, elrop
 • (idő): elmúlik, eltelik, elszalad, elfolyik, halad, lejár

bűnöző

főnév
 • bűnös, vétkes, bűnelkövető, törvényszegő, gonosztevő, tettes, gazember, zsivány (régies), betyár (régies), ganef (szleng), haramia, gengszter, maffiózó, játékos (szleng)

becsomagol

ige
 • beburkol, begöngyöl, bebugyolál, bebagyulál (tájnyelvi), bepólyál, bepólyáz, becsavar, beteker, betakar, bebónyál (tájnyelvi), bebókáz (tájnyelvi), bebongyol (tájnyelvi), bepongyolál (tájnyelvi)
 • berak, bepakol, összecsomagol

csapadék

főnév
 • permet, permeteg (választékos), precipitátum (szaknyelvi), csapadékvíz (szaknyelvi)
 • eső, zápor, hó, hódara
 • lecsapódás, kicsapódás, üledék, reziduum (szaknyelvi), borseprő, alj
 • iszap, salak

ellankad

ige
 • elfárad, elgyengül, elpilled (tájnyelvi), elbágyad, eltikkad, kimerül, elcsügged (régies), ellanyhul (tájnyelvi), elszundikál (bizalmas), elernyed, elerőtlenedik
 • (virág): lekókad, hervadozik, fonnyad, lekonyul
 • (érdeklődés): megcsappan, lelohad