passzíroz szinonimái

ige
 • átnyom, áttör, pépesít
 • (régies): (vívásban) hárít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiizzad

ige
 • megizzad, verítékezik, verejtékezik, kiveri a víz
 • kiválaszt
 • kierőlködik, létrehoz
 • előteremt, kiprésel, kifizet

állóképesség

főnév
 • erőnlét, erő, kondíció, kondi (bizalmas)
 • kitartás, szívósság, lelkierő, elszántság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a passzíroz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ötvenéves

melléknév
 • fél évszázados

nyolc

számnév
 • (bizalmas): mindegy, egykutya

nívó

főnév
 • szint, vízszint, szintvonal
 • minőség
 • színvonal
 • életszínvonal

mindenfelé

határozószó
 • mindenüvé, minden irányban, mindenhova, erre is, arra is
 • mindenütt, mindenhol, körös-körül, sokfelé, úton-útfélen, széltében-hosszában, jobbra-balra, országszerte, szerteszerint (régies)

parancsol

ige
 • rendel, elrendel, utasít, meghagy, kötelez, intézkedik, vezényel, diktál, rendelkezik, kommandírozik (tájnyelvi), hagyakol (tájnyelvi), osztja a lapot (bizalmas)
 • uralkodik, kézben tartja a gyeplőt, dirigál
 • (választékos): kér, kíván, óhajt

pótolhatatlan

melléknév
 • nélkülözhetetlen, fontos, elemi, létfontosságú, elengedhetetlen
 • helyrehozhatatlan, orvosolhatatlan, jóvátehetetlen

megjön

ige
 • megérkezik, befut, visszatér, megjelenik, hazajön, hazatér, odaér, belép, eljön, visszajön, visszaérkezik, ideérkezik, betoppan, bevetődik, elfárad (választékos)
 • bekövetkezik, beáll, megtörténik, elérkezik, beköszönt (választékos), bevág (bizalmas), beüt (tájnyelvi)

megfigyelés

főnév
 • megnézés, szemügyre vétel, szemlélés, szemrevételezés, obszerváció (régies), empíria (választékos)
 • vizsgálódás, vizsgálat, búvárkodás, tanulmányozás
 • törődés, felügyelet, inspekció (idegen)

kikerül

ige
 • megkerül, elkerül, kitér, elhajlik, (sugár) megtörik
 • kivéd, kitér, felfog, elhárít, kisiklik, kihúzza magát, elejét veszi, megelőz, megakadályoz, hatástalanít
 • elnéz, elkerüli a figyelmét, elmellőz (tájnyelvi)
 • túljut, kijut, megmenekül, megúszik (bizalmas), kikecmereg, kievickél, kivergődik, kivacáholódik (tájnyelvi), kivackolódik (tájnyelvi)
 • kitelik, futja, kijön
 • összeáll, összetevődik, származik, összejön, áll (valamiből)

megremeg

ige
 • megborzong, megrezdül, megrázkódik, meginog, megrezzen
 • megijed, elborzad, irtózik, iszonyodik, fél

prominens

melléknév
 • kiváló, kitűnő, kiemelkedő, kimagasló, tekintélyes
 • nagyhírű, nagynevű, közismert, ünnepelt

rendbontó

melléknév
 • rendzavaró, csendháborító, zavargó, engedetlen, renitens (idegen), rendetlenkedő, bujtogató, zavarkeltő, felforgató, zendülő, fölkelő, lázadó, rebellis (idegen)

ettől

névmás
 • innen
 • ezóta
 • erről

szökken

ige
 • szökik, szökell, ugrik, pattan
 • (valahol): terem, odaugrik, odapattan
 • (vér): felszökik, lövell
 • (ár): felmegy, felszökik

sült I.

melléknév
 • pirított, barnított, ropogós, sütött
 • lebarnult, napbarnított, lesült
 • (bizalmas): igazi, valódi, letagadhatatlan, eredeti, jellegzetes, virtigli (idegen)

pasztinák

főnév
 • paszternák, mohrépa, olaszrépa

összever

ige
 • elver, megver, elpáhol, összevissza ver, agyba-főbe ver, agyonver, tönkrever, megrak (bizalmas), elagyabugyál, elnáspángol, eltángál, helybenhagy, ellátja a baját, összecsépel (tájnyelvi), összezöcsköl (tájnyelvi), leápol (szleng), meghirigel (szleng), kikészít (szleng), betakar (szleng)
 • (bizalmas): összeüt, összecsap, összevág, összeütöget, összecsapkod

pitvar

főnév
 • előház, tornác, előtér, előterem, pitar (tájnyelvi)
 • szívüreg, átrium (szaknyelvi)

stampedli

főnév
 • pohárka, kispohár, kupica, stramperli (tájnyelvi)

penge

főnév
 • él, pilinga (tájnyelvi), vaskó (tájnyelvi)
 • kard, vas, kés, borotva, borotvapenge, zsilett
 • (szleng) (jelzőként): jó, remek, tökéletes, profi (bizalmas), hozzáértő, rátermett, spíler (szleng), menő (szleng), nagymenő (szleng)
 • (szleng) (jelzőként): kemény, fölényes, éles nyelvű, sziklás (szleng)

nyúlánk

melléknév
 • hosszú, karcsú, magas, sudár (választékos), nyurga, vékony, cingár, gindár (tájnyelvi), szúnyogderekú (tájnyelvi)

poloska

főnév
 • polos (bizalmas), féreg, bodobács, csimasz (tájnyelvi), bence (régies)
 • (szleng): lehallgatókészülék

súrolókefe

főnév
 • sikálókefe, gyökérkefe, csatakolóseprű (tájnyelvi)