megvalósít szinonimái

ige
 • beteljesít, foganatosít, valóra vált, realizál, nyélbe üt, megcsinál, elintéz, effektuál (idegen), végrehajt, véghezvisz, keresztülhajt, keresztülvisz, kivisz (bizalmas), kivitelez, létrehoz, elvégez, befejez, elér, megteremt, teljesít, megtesz, kivív, bevált, bevégez

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felsőbbség, fölsőbbs

főnév
 • vezetőség, főnökség, elöljáróság, felettes hatóság, országos főhatóság, feljebbjáró, elöljáró, uralom, hatalom, főhatalom (régies), felügyelet, ellenőrzés, kormányzás, irányítás, igazgatás, befolyás, tekintély, auktoritás (idegen)
 • fennhéjázás, gőg, büszkeség, önteltség, hivalkodás, kérkedés, dölyf, önhittség, beképzeltség, magabiztosság, elbizakodottság, presztízs (idegen)

hátrább, hátrébb

határozószó
 • hátrafelé
 • messzebb, távolabb, visszább (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megvalósít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megnyugtató

melléknév
 • biztató, derűs, bátorító, bizalmat keltő, reményteljes
 • kellemes, jóleső, kielégítő, csillapító, pihentető, mérséklő, békés, csendes

lovag

főnév
 • gavallér, udvarló, széptevő, fiú
 • hódoló
 • keresztes vitéz, vitéz, ritter (idegen), caballero (idegen), cavalier (idegen), knight (idegen)
 • (régies): lovas(régies)

letekeredik

ige
 • lecsavarodik, legombolyodik, lepereg, lejön, lehenteredik (tájnyelvi), lesodoringózik (tájnyelvi)

kritikus I.

melléknév
 • bíráló, vizsgálódó, boncolgató, gáncsoskodó, szőrszálhasogató, hiperkritikus (pejoratív)
 • vitás, vitatott, válságos
 • döntő, súlyos, meghatározó

megszív

ige
 • megszí, beleszí, beleszippant, teleszív, teleszí
 • (szleng): pórul jár
 • (megszívja magát): megnedvesedik, átnedvesedik
 • teleszívja magát
 • (megszívja magát): leissza magát, lerészegedik

modell

főnév
 • minta, mintadarab, mintapéldány, próbababa
 • ruhadarab
 • makett
 • repülőgépmodell
 • formula, képlet

zsebtolvaj

főnév
 • zsebes (szleng), zsebmetsző, zsebvágó (régies), rajzoló (régies)

kitúr

ige
 • kiás, kikapar, kikotor, kiváj, kifordít
 • (valahonnan): eltávolít, kiutál, kipiszkál, kiszorít, félreállít, mellőz, kisemmiz, elfűrészel (bizalmas), kifúr (bizalmas), aláteszi a görgőt (valakinek) (szleng), kitesz, kirak, kigolyóz (bizalmas)

kisebbrendű

melléknév
 • alacsonyabb rendű, jelentéktelenebb

hazajár

ige
 • hazalátogat, kísért, eléjár (tájnyelvi)

kompakt

melléknév
 • tömött, sűrű, szoros, vaskos, tömör
 • tápláló, laktató, tömény, kiadós, bő

motívum

főnév
 • indíték, indítóok, indok, indíttatás, hajtóerő, motiváció, rugó
 • alapelem, elem, figura (táncban), dallam (zenében), melódia
 • mintázat, rajzolat, díszítmény, díszítés, dísz, minta

néprajz

főnév
 • etnográfia (szaknyelvi), néprajztudomány
 • folklór

csíkos

melléknév
 • csíkozott, csíkmintás, sávos, sávozott, stráfos (bizalmas), zebraszerű, cirmos
 • vonalas, vonalazott

prominens

melléknév
 • kiváló, kitűnő, kiemelkedő, kimagasló, tekintélyes
 • nagyhírű, nagynevű, közismert, ünnepelt

összejár

ige
 • összejön, találkozik, meglátogat
 • barátkozik
 • bejár, végigjár
 • (bizalmas): összetapos, letapos, tönkretesz
 • összepiszkol, összesároz

megvan

ige
 • létezik, él, életben van, fennáll, egzisztál (idegen), szubszisztál (idegen)
 • fennforog, rendelkezésre áll
 • vagyogat, éldegél, megél, fenntarja magát, elvan, boldogul
 • előkerül, megkerül, fellelhető
 • véget ér, végbemegy, lezajlik, elkészül
 • létrejön, bekövetkezik
 • kitesz (valamennyit), felér (valamennyivel), kivan

megmos

ige
 • megtisztít, lemos, megfüröszt, lecsutakol (bizalmas), leöblít, megmostít (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): elver, megver, kimos

metszéspont

főnév
 • döféspont

őslakó

főnév, melléknév
 • bennszülött, őshonos, belföldi, őslakos, autochton (idegen)

mellszobor

főnév
 • büszt (idegen)

mafla

melléknév
 • ügyetlen, ügyefogyott, bamba, élettelen, mamlasz, alamuszi, balfácán (bizalmas), balfék (bizalmas), kuka (tájnyelvi), lüke (bizalmas), féleszű, balfék, málé, málészájú, mulya, együgyű, gügye, bugyuta, kusmók (tájnyelvi), maszla (tájnyelvi), tátombák (tájnyelvi), szájahűlt (tájnyelvi), bárgyú, gyámolatlan, teszetosza (bizalmas)

mindennapi

melléknév
 • naponkénti, mindennapos
 • banális, köznapi, szimpla (bizalmas), hétköznapias, lapos, szokott, szokásos, közönséges, prózai, profán (idegen), konvencionális, vulgáris, ordináré, általános, szokványos, megszokott, hétköznapi, átlag, tucat, semmitmondó, elkoptatott, közhelyszerű, elcsépelt, kicsinyes, átlagos, sablonos, elnyűtt, triviális

összehajtogat

ige
 • összegöngyölít, berétel (tájnyelvi), felrétel (tájnyelvi)