megszikkad szinonimái

ige
 • megszárad, kiszárad, megaszik, megtöpped (tájnyelvi), megfonnyad, megszivalkodik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gonosztett

főnév
 • gaztett, bűntett, bűn, bűntény, bűncselekmény, jogtiprás, gazemberség, gonoszság

basszus

főnév
 • basszista
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megszikkad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megkínál

ige
 • megvendégel, kínál, kínálgat, ajánlgat, traktál (bizalmas), megetet (bizalmas), ajánl (régies), vendégül lát, szívesen lát, elébe ad

leveses

melléknév
 • lédús, leves, nedvdús, zaftos, lecses (tájnyelvi), lüccsedt (tájnyelvi), succulens (idegen)(tájnyelvi)

lenget

ige
 • ingat, himbál, lóbál, lobogtat, lengeszt (tájnyelvi), limbál (tájnyelvi), luhajgat (tájnyelvi), billeget (régies), csóvál

közérdek

főnév
 • társadalmi érdek, közösségi érdek, közjó

megpuhul

ige
 • meglágyul, megfő, megnyúlósodik, megereszkedik (tájnyelvi), megköved (tájnyelvi)
 • megérik, meglottyad (tájnyelvi), megszotyósodik (tájnyelvi)
 • meghatódik, ellágyul, enged, elgyengül

milliomos

főnév
 • tőkepénzes, pénzeszsák
 • (szleng): újonc, kopasz

zeneszekrény

főnév
 • zenegép, wurlitzer

kisminkel

ige
 • (arcot): kifest, kikészít, bemeszel (tájnyelvi), kendőz (régies)

kincstáros

főnév
 • kincstárnok, tárnok (régies), kamarás (régies)

használt

melléknév
 • elhasznált, elhasználódott, elkopott, kopott, viseltes, elnyűtt, uraságtól levetett, elhordott, ócska, vásott

kizökkent

ige
 • megzavar, zavarba ejt
 • kimozdít, kitérít

modell

főnév
 • minta, mintadarab, mintapéldány, próbababa
 • ruhadarab
 • makett
 • repülőgépmodell
 • formula, képlet

négyéves

melléknév
 • negyedfű (régies)

cselekedet

főnév
 • cselekvés, tett, faktum (régies), aktus, akció, működés, művelet, eljárás, cselekmény, ténykedés, viselkedés, lépés, erőfeszítés, erőkifejtés, fáradság, törekvés, mutatvány, remeklés, bravúr, véghezvitel, cselekvény (régies), tétemény (régies), tét (régies), tétel (régies)

pótolhatatlan

melléknév
 • nélkülözhetetlen, fontos, elemi, létfontosságú, elengedhetetlen
 • helyrehozhatatlan, orvosolhatatlan, jóvátehetetlen

őrs

főnév
 • raj, szakasz, osztag, csoport
 • egység, alegység

megszólal

ige
 • szóra nyitja a száját, szóra fakad, megszólamlik (tájnyelvi), megszólamodik (tájnyelvi), megtöri a csendet, szólásra emelkedik, megmukkan (bizalmas), megnyikkan (bizalmas), megkukkan (tájnyelvi), rákezdi
 • felbúg, felzúg, felharsan, felhangzik, megkondul, megcsendül, megzendül, felzendül (választékos), felsír, megpendül
 • megnyilatkozik, megnyilvánul

megjavít

ige
 • helyrehoz, megcsinál, kijavít, rendbe hoz, helyreállít, visszaállít, megreparál (régies), megéklécel (tájnyelvi), megtákol (tájnyelvi), kireparál (tájnyelvi), megadjusztál (tájnyelvi), rendbe szed (bizalmas), helyrepofoz (bizalmas), talpra állít (bizalmas), regenerál
 • feljavít, megújít, újjáalakít, átdolgoz, megigazít, újít, újjászervez, jobbá tesz, megreformál, összhangba hoz, megjobbít (választékos), fellendít, felvirágoztat, felfrissít, kipofoz (bizalmas), kiigazgat (tájnyelvi)
 • megnevel, jobbít, korrigál, gazdagít, épít (választékos), megnemesít
 • jóvátesz

mennyi

névmás
 • hány
 • amennyi

önmegtagadás

főnév
 • önmegtartóztatás, önmérséklet, önfeláldozás, önuralom, önsanyargatás, önkínzás, aszkézis (idegen)
 • lemondás

megvakul

ige
 • megvilágtalanodik (tájnyelvi), elveszti a szeme világát

lóg

ige
 • függ, csüng, csügg, fityeg, ityeg-fityeg, lötyög (bizalmas), leng, ing, billangózik (tájnyelvi), cafog (tájnyelvi), colonkol (tájnyelvi), leffeg (tájnyelvi)
 • kapaszkodik, függeszkedik, csimpaszkodik
 • lézeng, lófrál (bizalmas), tekereg, csavarog, kószál, őgyeleg, teng-leng, ténfereg, lődörög
 • (titokban): szökik, illan, menekül, menekedik (régies), menekszik (tájnyelvi), menti az irháját, viszi a bőrét, fut, pucol (szleng)
 • teng-leng, amerikázik (szleng), lazsál (bizalmas), lazsukál (idegen)
 • a napnál dolgozik (szleng), a napnál fűtő (szleng), laufol (szleng), lazít (szleng), mereszti a seggét (durva), summant (szleng), nyaral (szleng), szimulál, táppénzen van (szleng)
 • (szleng): bliccel (bizalmas)
 • kibújik (valami alól)
 • (szleng): jár (valakivel), fut (szleng), hajt (szleng), lötyög (bizalmas), mászkál, pörget (szleng)
 • (szleng): tartozik (valakinek), jön (valakinek) (bizalmas)

meszel

ige
 • bemeszel, sikárol (tájnyelvi), fehérít
 • (szleng): stoppol (szleng), leint, megállít

örökletes

melléknév
 • örökölhető, átöröklődő, öröklött, örökölt, veleszületett, genetikus, családi