késik szinonimái

ige
 • elmarad, időz, késedelmez, késedelmezik, elmulaszt, elszalaszt
 • halasztódik, húzódik, tolódik, odázódik, terjed, nyúlik, késlekedik, akadozik, késedelmeskedik, késlik (tájnyelvi), késlődik (tájnyelvi) Sz: akkor vet, mikor aratni kell; akkor vet lakatot az istállóra, mikor már a lovát kilopták; jó volna halálnak

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

legyintés

főnév
 • csapintás (tájnyelvi), nyakleves, pofon, pof (régies)
 • (régies): illetés, érintés

talaj

főnév
 • termőtalaj, termőföld, termőréteg (szaknyelvi), táptalaj, föld, terep
 • (bizalmas): talajtorna
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a késik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kedvesség

főnév
 • szeretetreméltóság, nyájasság, báj, bűbáj, kellem, amabilitás (régies), charme (idegen), grácia (választékos), delícia (régies)
 • előzékenység, szívesség, jóindulat
 • (régies): kegy, kegyesség, kegyeltség

indokolatlan

melléknév
 • alaptalan, megokolatlan, megalapozatlan, felesleges, jogosulatlan, jogalap nélküli (szaknyelvi), motiválatlan, igazságtalan, igaztalan, méltánytalan, tarthatatlan
 • szükségtelen, túlzott, túlságos, mértéktelen, aránytalan, érdemtelen

időzik

ige
 • tartózkodik, tanyázik, időt tölt, vesztegel, mulat (tájnyelvi)
 • várakozik, marad, lakik

hazárd

melléknév
 • kockázatos, vakmerő, merész, rizikós

kérdezősködik

ige
 • kérdez, kérdezget, kérdedzkedik (tájnyelvi), érdeklődik, informálódik, tudakozódik, tudakol, tudakolódik, megtudakoz, kíváncsiskodik, kurkász (tájnyelvi), horgászódik (régies), értekeződik, puhatolódzik, faggatózik, puhatolózik, vizsgálódik, kémlelődik, tapogatózik, nyomozgat

kincstáros

főnév
 • kincstárnok, tárnok (régies), kamarás (régies)

szeretet

főnév
 • vonzalom, vonzódás, rokonszenv, jóindulat, ragaszkodás, gyengédség, hajlandóság, szerelem, amor (idegen), odaadás, rajongás, imádat
 • kedvelés, élvezet

gyámkodik

ige
 • támogat, gyámolít
 • védelmez
 • rátelepedik (valakire)

gordonkás

főnév
 • csellista, csellós, kisbőgős (tájnyelvi)

elnyom

ige
 • szétnyom, agyonnyom
 • kizsákmányol, leigáz, nyomorgat, sanyargat, zsarnokoskodik (valakin), hatalmaskodik (valakin), basáskodik (valakin)
 • elfojt, elsimít, (felkelést) vérbe fojt
 • (hangot, fényt, szagot): elnyel

gyümölcsfa

főnév
 • csemegefa (tájnyelvi)

kisebbrendű

melléknév
 • alacsonyabb rendű, jelentéktelenebb

korcsolyázik

ige
 • korizik (bizalmas), csúszkál, iringál (tájnyelvi)

megfigyelés

főnév
 • megnézés, szemügyre vétel, szemlélés, szemrevételezés, obszerváció (régies), empíria (választékos)
 • vizsgálódás, vizsgálat, búvárkodás, tanulmányozás
 • törődés, felügyelet, inspekció (idegen)

lejárat2

főnév
 • lejáró, lemenet
 • határidő, exspiráció (szaknyelvi)
 • terminus

keszeg

melléknév
 • (bizalmas): vézna, sovány, vékony, cingár, vékonydongájú, ösztövér, csontos, girhes, nyurga, ványadt, elaszott, silány, gyatra

katonaság

főnév
 • hadsereg, sereg (bizalmas), had, hadnép (régies), haderő, hadirend (régies), honvédség, harchatalom (régies)
 • legénység
 • katonaélet, katonáskodás
 • katonai szolgálat

kígyóvonal

főnév
 • hullámvonal, szerpentin (idegen)
 • meander (idegen)

léghajó

főnév
 • zeppelin (idegen), aerosztát (idegen), léggömb (régies), fellengér (régies)

kézírás

főnév
 • kézvonás, írásmód, betűvetés
 • firka, macskakaparás
 • folyóírás, szépírás, kalligráfia (idegen)
 • (régies): kézirat, manuscriptum (idegen)

intimbetét

főnév
 • tisztasági betét, betét

kikötő

főnév
 • kikötőhely, kikötőváros, rév, hajórév, révhely, tengeröböl, hajóállomás, horgonyzóhely, rakpart, rakodópart, kirakodóállomás, kirakodóhely, kiszálló (régies), móló, dokk, stég
 • repülőtér, reptér
 • menedék, enyhely (régies), búvóhely
 • nyugalom, béke

lehorgaszt

ige
 • leszeg, lehajt, lesuny