másképp, másképpen szinonimái

határozószó
 • máshogyan, másként, más módon, eltérően

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vezeklés

főnév
 • bűnhődés, penitencia (idegen)
 • bűnbánat, megbánás, töredelem

ápolatlan

melléknév
 • gondozatlan, elhanyagolt, slendrián, lompos, slampos, rendetlen, mosdatlan, piszkos, koszos, kotroncos (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a másképp, másképpen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lövés

főnév
 • dörrenés, durranás, durrogás, puffantás, dirr-durr, lövet (régies)
 • lövészet

kupica

főnév
 • pálinkáspohár, stampedli (bizalmas), stamperli (idegen)

középút

főnév
 • középszer (választékos)

kiszolgáltat

ige
 • kiadat, kézre ad, felad, odadob (prédául), odavet, feláldoz, elárul

málna

főnév
 • Boldogasszony csipkéje (tájnyelvi), csipkefa, himpér (tájnyelvi), lyukasszeder (tájnyelvi)

megkínál

ige
 • megvendégel, kínál, kínálgat, ajánlgat, traktál (bizalmas), megetet (bizalmas), ajánl (régies), vendégül lát, szívesen lát, elébe ad

vegyes

melléknév
 • többféle, többfajta, különféle, különfajta, mindenféle, mindenfajta, sokféle, összetett, kombinált, kevert, elegyes, sokszínű, eltérő, heterogén, hibrid (idegen), bakavegyes (tájnyelvi), egyveleges (tájnyelvi), elegy-belegy (tájnyelvi), váltakozó, közös, tarka, keveres (tájnyelvi), abajdóc (régies), válogatás nélküli, keresztezett
 • kétes, zavaros, zagyva, kusza, homályos, bizonytalan, gyülevész, szedett-vedett

képző II.

főnév
 • szuffixum (szaknyelvi), formáns (szaknyelvi)
 • (bizalmas): tanítóképző, preparandia (régies)
 • szeminárium (régies)

kedvesség

főnév
 • szeretetreméltóság, nyájasság, báj, bűbáj, kellem, amabilitás (régies), charme (idegen), grácia (választékos), delícia (régies)
 • előzékenység, szívesség, jóindulat
 • (régies): kegy, kegyesség, kegyeltség

grund

főnév
 • (bizalmas): telek, tér

kezdve

névutó
 • (valamitől): számítva, fogva

megnyugtató

melléknév
 • biztató, derűs, bátorító, bizalmat keltő, reményteljes
 • kellemes, jóleső, kielégítő, csillapító, pihentető, mérséklő, békés, csendes

mennyország

főnév
 • menny, Isten országa, ég, paradicsom, éden, túlvilág, másvilág
 • (választékos): boldogság, gyönyörűség, gyönyör

bokréta

főnév
 • csokor, virágcsokor, csokréta (bizalmas), bukéta (régies), bokrét (tájnyelvi)
 • sisaktoll, kócsagtoll, forgó
 • (kukoricáé) címer (tájnyelvi)

ötvenéves

melléknév
 • fél évszázados

nyal

ige
 • végigsimít, végighúz
 • (láng, tűz) nyaldos
 • (bizalmas): megmosdat, kicsinosít
 • csókolgat, nyal-fal
 • (szleng): hízeleg, hajlong, alázatoskodik, csúszik-mászik, törleszkedik, nyalizik (bizalmas), gazsulál (szleng), stréberkedik (bizalmas), pedálozik (szleng)

másodlagos

melléknév
 • alárendelt, szekunder (szaknyelvi), mellékes, másodrendű, másodrangú, kiegészítő

lopó

főnév
 • lopótök, szívótök, szivornya, szívóemelő, hébér (tájnyelvi), hévér (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): huncut

megfogalmazás

főnév
 • megszerkesztés, megszövegezés, szavakba öntés, szavakba foglalás
 • kompozíció

néző II.

főnév
 • közönség, publikum
 • szemtanú, tanú
 • kibic, kívülálló, outsider (idegen)

megalkot

ige
 • elkészít, megcsinál, kialakít, megteremt, kitalál, megkonstruál, létrehoz, előállít, összehoz (bizalmas), megformál, generál (idegen), organizál (idegen), szerkeszt, nyélbe üt

külső I.

melléknév
 • kinti, kívülálló, extern (idegen), kint levő, kívülről jövő, külsődleges, periferikus (idegen)

meghonosít

ige
 • behoz, bevisz, bevezet, elterjeszt, áttelepít, betelepít, honossá tesz, letelepít, átvesz, alkalmaz, megtenyészt (régies), akklimatizál (idegen)
 • átültet, meggyökereztet, megismertet, elindít, megindít, közkeletűvé tesz, kezdeményez, életbe léptet, rászoktat, elkezd, elfogadtat

nyafog

ige
 • panaszkodik, siránkozik, pityereg, nyűgösködik, nyűglődik, nyavalyog, nyöszörög, sápítozik, sopánkodik, jajveszékel, nyafkál (tájnyelvi), vernyákol (tájnyelvi), nyávog, vinnyog, máncog (tájnyelvi)