komikus I. szinonimái

melléknév
 • vígjátéki
 • nevetséges, kacagtató, nevettető, humoros, vicces, tréfás, mókás, muris, mulatságos, szórakoztató

komikus II. szinonimái

főnév
 • humorista, nevettető, tréfamester, viccmester

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felsőház, fölsőház

főnév
 • főrendiház, szenátus (idegen), szenátorok testülete

kulimász

főnév
 • kocsikenőcs, kalamász (régies), kerékkenő (régies)
 • kenőcs, kátrány, szurok
 • maszat, pép
 • kutyaszorító, kínos helyzet, zavaros helyzet, kalamajka, slamasztika, baj, szégyen, gyalázat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a komikus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiszáll

ige
 • kirepül, kireppen, kiröppen
 • kijön, kilép, kiugrik, lekászálódik
 • utazik, kiküldetésben van
 • abbahagy, felhagy (valamivel), otthagy, kilép (valamiből), felad, kiugrik, leköszön, visszavonul, lelécel (szleng)

keleti

melléknév
 • napkeleti, orientális (idegen)

karakter

főnév
 • jellem, hajlam, természet, alaptermészet, lelkialkat
 • jelleg, jellegzetesség, sajátosság, jellemző vonás
 • egyéniség, jellemszilárdság, lelkierő
 • (szaknyelvi): írásjel, betű, leütés

induló II.

főnév
 • mars (régies)
 • versenyző, résztvevő, nevező, pályázó, játékos

kivonszol

ige
 • kihurcol, kicibál, kihúz

középfedezet

főnév
 • centerhalf (régies)

tébolyító

melléknév
 • őrjítő, vadító, dühítő, észbontó, észvesztő, idegőrlő, idegölő, őrült Sz: az agyára megy az embernek; meg lehet tőle veszni; a falra lehet mászni tőle

hengeres

melléknév
 • gömbölyű, hengerded (régies), cilindrikus (szaknyelvi)

hazaáruló

melléknév, főnév
 • áruló, országáruló, nemzetáruló, honáruló (régies), felségsértő (régies), hazarontó (régies)

ezenfelül

határozószó
 • ezenkívül, ráadásul, emellett, továbbá, tetejében, sőt, méghozzá, mi több, plusz (bizalmas)
 • valamint

hivatalsegéd

főnév
 • pedellus (régies), altiszt, szolga, törvényszolga, kifutó, kihordó, kézbesítő, küldönc

krédó

főnév
 • hiszekegy, hitvallás
 • alapelv

légió

főnév
 • sereg, tömeg, sokaság, népség
 • (régies): csapategység

alkot

ige
 • létrehoz, teremt, kreál, csinál, készít, formál, előállít, produkál, képez, konstruál, épít, szerkeszt, összeállít
 • költ, szerez, komponál, kigondol, kitalál, kimódol, kieszel (bizalmas), kiagyal, kifundál (bizalmas)

mimika

főnév
 • arcjáték, arckifejezés
 • némajáték

megérdemelt

melléknév
 • megérdemlett (régies), méltó, jogos, igazságos, kiérdemelt, illő
 • megdolgozott

komolyság

főnév
 • megfontoltság, higgadtság, nyugodtság, megbízhatóság, józanság, érettség, méltóság, gravitás (idegen)

kiskirály

főnév
 • kényúr, zsarnok, basa, diktátor, oligarcha (idegen), potentát (régies), despota, királyka (régies)
 • (tájnyelvi): vőlegény
 • (tájnyelvi): ökörszem

köpű

főnév
 • kaptár, méhkas
 • köpülő, bödön, kelence (régies)
 • (szaknyelvi): tartály

megboldogult

melléknév, főnév
 • elhunyt, megholt, néhai, egykori, elköltözött, boldogult, Istenben boldogult, halott, üdvözült

kopik

ige
 • használódik, fogy, vásik, nyűvődik, nyúzódik, foszlik, mállik, szakadozik, ledörzsölődik, horzsolódik (régies)
 • hámlik, vedlik Sz: fogy, mint a kasza fénye

képest

névutó
 • (valakihez, valamihez): hasonlítva, viszonyítva, mérve, mérten

kötődés

főnév
 • évődés
 • civakodás, kötekedés, ugratás, bosszantás
 • kapcsolódás

megelőz

ige
 • lehagy, elhagy, leelőz, maga mögött hagy, maga mögé utasít, elébe vág, elébe kerül, leköröz (bizalmas), túlhalad, lefut, elhúz (bizalmas), meghalad
 • túlszárnyal, szuperál (bizalmas), felülmúl, lepipál (bizalmas), lefőz (bizalmas), túltesz (valakin)
 • megakadályoz, meggátol, kivéd, kikerül, meghiúsít, elhárít, elejét veszi, útját állja, gátat vet (valaminek), preveniál (idegen)