kiszáll szinonimái

ige
 • kirepül, kireppen, kiröppen
 • kijön, kilép, kiugrik, lekászálódik
 • utazik, kiküldetésben van
 • abbahagy, felhagy (valamivel), otthagy, kilép (valamiből), felad, kiugrik, leköszön, visszavonul, lelécel (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

értelmetlen

melléknév
 • nehéz felfogású, nehézfejű, fafejű, oktalan, értetlen, korlátolt, buta, tahó (bizalmas), mucsai (durva), bunkó
 • céltalan, tartalmatlan, ostoba, oktalan, esztelen, hiábavaló, fölösleges, hiú (remény), illuzórikus, képtelen, abszurd, irracionális, badar
 • érthetetlen, zagyva, artikulálatlan (idegen), összefüggéstelen, se füle, se farka, zűrzavaros

becs

főnév
 • érték, ár, ázsió
 • megbecsülés, tisztelet, respektus (idegen)
 • (becsben tart): tisztel, becsül, nagyra tart, sokra tart, respektál (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiszáll szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiköt

ige
 • rögzít, odaerősít, odaköt, béklyóz, kipányváz, kikötöz, láncra köt, kicövekel (tájnyelvi)
 • partot ér, partra száll, behajózik, lehorgonyoz, kihorgonyoz (régies)
 • megállapodik (valahol), megszáll, megalszik, lecövekel (tájnyelvi)
 • büntet, megszégyenít, kipellengérez
 • (csomót): kibont, kiold, szétbont, felfejt, elválaszt
 • fenntart, megszab, feltételt szab, meghatároz, előír, megad, kialkuszik, alkuba foglal, kiszegődik (tájnyelvi), lefixál (idegen), stipulál (idegen)

kan

főnév
 • hím, bak, apaállat
 • vadkan, vaddisznó
 • (bizalmas): kujon (bizalmas), kéjenc, nőcsábász, nőbolond, donjuan (idegen)

jólelkű

melléknév
 • jóságos, jószívű, jóindulatú, jóakaratú, irgalmas, könyörületes, kegyes (régies), emberszerető, emberséges, humánus, segítő, önzetlen, nemes szívű, melegszívű, altruista (választékos)
 • megértő, együtt érző, részvétteljes, szolidáris
 • jótékony, adakozó, bőkezű

icce

főnév
 • meszely

kirakodik

ige
 • kirak, szétrak, kitesz, kipakol, kirámol, kirakoszik (tájnyelvi), kivonszolkodik (tájnyelvi)
 • kiürít

kotta

főnév
 • hangjegy
 • hangjegyírás
 • kottalap
 • (tájnyelvi): dallam
 • partitúra (szaknyelvi)

tambur

főnév
 • nagydob, dob
 • (régies): dobos
 • (szaknyelvi): kötéldob, kerékdob
 • (szaknyelvi): kupoladob

hasonlít

ige
 • megegyezik (valakivel, valamivel), emlékeztet (valakire, valamire), szakasztott mása (valakinek), hajaz (valakire, valamire) (tájnyelvi), formáz (valakit, valamit) (tájnyelvi), lelkedzik (valakitől, valamitől) (tájnyelvi), üt (valakire)
 • összehasonlít, összemér, hozzámér, összevet, rokonít

hangjáték

főnév
 • rádiójáték, rádiódráma, rádiódarab

erkölcstelen

melléknév
 • tisztességtelen, etikátlan, becstelen, aljas, alávaló, hitvány, megvesztegethető, lefizethető, megvásárolható, korrupt, korrumpált (pejoratív), jellemtelen, immorális, amorális, azsagos (tájnyelvi)
 • feslett, ledér, léha, könnyűvérű, kicsapongó, laza erkölcsű, tisztátalan, szemérmetlen, szégyentelen, parázna, frivol, romlott, züllött, kesely lábú (nő) (tájnyelvi)
 • szabados, erkölcsromboló, erkölcsrontó, szeméremsértő

hegyi

melléknév
 • hegyvidéki, montán (idegen), alpesi, havasi

körmenet

főnév
 • processzió (régies), felvonulás, menet

ladik

főnév
 • csónak, dereglye, lajka (tájnyelvi), hajócska (régies)
 • (szleng): cipő

ajakrúzs

főnév
 • szájrúzs, szájfesték, ajakpirosító, rúzs

melltű

főnév
 • bross, brosstű, mellcsat, dísztű, kitűző
 • fibula (idegen)

masamód

főnév
 • (régies): varrólány, varrónő
 • (régies): kalaposlány, divatáruslány

kiszínez

ige
 • kifest, kimázol, kipingál (bizalmas), kidekorál, cifráz (tájnyelvi)
 • szépít, élénkít, tarkít, kibővít, kiegészít, hozzátesz, árnyal, részletez, felnagyít, eltúloz, felfúj, feltupíroz, túlhangsúlyoz, sarkít, kiemel

kijön

ige
 • kibújik, előbújik, előjön, előmászik, kilép, kicammog, kitántorog, kivánszorog, kisétál, kiballag, kimászik, kikecmereg, kitámolyog, kivonul, kisiet, kiszalad, kiugrik
 • kigyalogol, kinéz, kilátogat
 • előtűnik, kifolyik, kiömlik, kiárad, kiáramlik
 • kijár, ki-kiesik
 • érzékelhetővé válik, kiütközik
 • kinő
 • nyilvánosságra kerül, forgalomba kerül, kikerül
 • (kártyalapot) hív
 • (gyakorlatból): elszokik, kitanul (valamiből), kizökken
 • sikerül, összejön (bizalmas)
 • megél
 • kikerül, kitelik, futja (valamiből), elég (valamire)
 • (valakivel): megfér, összefér, egyezik, megvan
 • kiveszi magát

kondul

ige
 • megszólal, zendül, harsan

malteroskanál

főnév
 • habarcsos kanál, vakolókanál, fándli (bizalmas), merítőkanál (szaknyelvi), serpenyő (szaknyelvi)

kiválasztott

melléknév, főnév
 • kiszemelt, kijelölt, hivatott, elhivatott

kapufélfa

főnév
 • kapufa, kapubálvány, kapuszobor, zábé (régies), kapuzábé (régies)

kordon

főnév
 • kötél, záróvonal
 • sorfal

maró

melléknév
 • égő, égető, csípős, szúrós, eszős (tájnyelvi), borsos
 • gyötrő, emésztő (bánat)
 • sértő, gúnyos, bántó, harapós, metsző, fullánkos, epés, éles, bisszig (bizalmas), rosszmájú, maliciózus, vitriolos