köpű szinonimái

főnév
 • kaptár, méhkas
 • köpülő, bödön, kelence (régies)
 • (szaknyelvi): tartály

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

feldörzsöl, földörzs

ige
 • feltör, felsebez, felcseszer (tájnyelvi), felhorzsol, felsért
 • (szleng): beköp (szleng), besúg (bizalmas)

elpazarol

ige
 • eltékozol, elprédál, elherdál, elkölt, elszór, szétszór, elveszteget, eldőzsöl, elfecsérel, ellumpol, megzenésít (tréfás), elkótyavetyél, eltivornyáz, elpocsékol, elver, elpotyáz (bizalmas), elpenget (szleng), elmuzsikál (szleng), eltapsol (szleng), elkecsékel (tájnyelvi), elfityol (tájnyelvi), elpacsél (tájnyelvi), elemészt (tájnyelvi) Sz: ebek harmincadjára ad; eblébe vet; farkára hág (valaminek); farkaskaszára jut (valami); kidobja a pénzt az ablakon; kimegy a vagyona a hátán; puffra ver; seggére ver (durva); végére jár (valaminek)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a köpű szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kondul

ige
 • megszólal, zendül, harsan

kezelés

főnév
 • bánás, bánásmód, sáfárkodás, manipuláció, alkalmazás, irányítás, üzemben tartás, ellenőrzés, felügyelet, karbantartás
 • gyógykezelés, gyógyítás, terápia, kúra, ellátás, gondozás
 • (bizalmas): kézfogás, kézszorítás, parola (régies)

kerékvágás

főnév
 • keréknyom, nyom, kerékróna, szekérnyom, kocsinyom, barázda, csapás (tájnyelvi), csapa (tájnyelvi)

járom

főnév
 • iga, hám, fakeret (szaknyelvi)
 • tok (tájnyelvi)
 • elnyomás, szolgaság, teher, rabság, rabszolgaság, rabiga

kosztol

ige
 • étkezik, eszik, táplálkozik, kajál (bizalmas)
 • ellát, élelmez, etet, tart

lábtörlő

főnév
 • lábszőnyeg, előke (tájnyelvi)

testedzés

főnév
 • testgyakorlás, sport, torna, testnevelés

honvédelmi

melléknév
 • katonai, védelmi, hadügyi, nemzetvédelmi

hisz

ige
 • (igaznak) elfogad, igaznak tart
 • hitelt ad (valaminek)
 • vél, gondol, gyanít, feltételez, tart, arányoz (tájnyelvi)
 • vélekedik
 • bizakodik, reménykedik, bízik, remél

félbemaradt

melléknév
 • befejezetlen, abbamaradt, abbahagyott, félbehagyott, lezáratlan, bevégzetlen, elintézetlen, függő, csonka, hiányos, töredékes

hűséges

melléknév
 • hű, hív (régies), megbízható, ragaszkodó, állhatatos, kitartó, odaadó, lojális, elmaradhatatlan, tántoríthatatlan, szilárd, rendíthetetlen

látens

melléknév
 • rejtett, lappangó, implicit

létkérdés

főnév
 • életkérdés, élet-halál kérdése, sorsdöntő kérdés, kulcskérdés, kardinális kérdés, sorskérdés, létfontosságú kérdés, életbe vágó kérdés, lét vagy nemlét kérdése
 • létszükséglet, életszükséglet, létfeltétel, életfeltétel

aranyeső

főnév
 • aranyzápor, sárgaakác

munkásság

főnév
 • munkásosztály, proletariátus (idegen)
 • működés, tevékenység, fáradozás
 • életmű, oeuvre (idegen)

megmozdulás

főnév
 • megindulás, belendülés
 • akció, támadás, játék
 • felkelés, felbolydulás, tüntetés, sztrájk, népgyűlés, demonstráció, forrongás, zavargás

kőrisbogár

főnév
 • spanyollégy (régies)

komolyan

határozószó
 • igazán, valóban, tényleg, persze, csakugyan, igazában
 • megfontoltan, higgadtan

kucsma

főnév
 • prémsapka, szőrmesapka, süveg (régies), csalma (régies), bundasapka (tájnyelvi)

megkeserít

ige
 • elront, megront, megnehezít, megmérgez, megmételyez
 • elkeserít, nekikeserít, elszomorít, elbúsít, elkedvetlenít, keserűséggel tölt el, keserűséget okoz

követelés

főnév
 • parancs, elvárás, sürgetés, kikényszerítés, kierőszakolás, vindikálás (idegen)
 • járandóság, tartozás

kibújik

ige
 • kinő, kicsírázik, kikel, kifakad, kihajt
 • előbújik, kibukkan, kijön, kimozdul, kikászálódik, kikecmereg, kivergődik, kivackolódik (tájnyelvi)
 • kihúzza magát (valami alól), kisiklik, megkerül, kitér (valami elől), kivonja magát, elhárít
 • bliccel (bizalmas)

kutyafáját

indulatszó
 • a mindenét, a mindenségét, teremtettét, teringettét, ejha, a teremtését, az iskoláját, az istállóját, az angyalát, a teremburáját (bizalmas), azt a hét meg a nyolcát (bizalmas), azt a kiskésit (bizalmas), azt a leborult szivarvégét (bizalmas), az áldóját (tájnyelvi), az irgalmát (tájnyelvi), az ántiját (tájnyelvi), az árgyélusát (tájnyelvi), a nemjóját (tájnyelvi), a herkópáterét (tájnyelvi)

megmelegít

ige
 • fölmelegít, hevít, langyosít, előmelegít, tüzesít