mimika szinonimái

főnév
 • arcjáték, arckifejezés
 • némajáték

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

semmiség

főnév
 • nemlét, semmi
 • világűr, űr, levegő
 • csekélység, apróság, csip-csup dolog, haszontalanság, jelentéktelenség, batagell (idegen), bliktri (régies), mütyürke, kacat, bizbasz (durva), kutyagumi
 • gyerekjáték, smafu (szleng)
 • (bizalmas): katonadolog (bizalmas) Sz: ebcsont beforr

ifjonc

főnév
 • suhanc, siheder, fickó, süvölvény
 • fiatalember, legény, gyermekifjú, srác, kamasz, tizenéves, tinédzser, serdülő
 • ficsúr
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mimika szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

melltű

főnév
 • bross, brosstű, mellcsat, dísztű, kitűző
 • fibula (idegen)

medúza

főnév
 • gorgó (idegen)

mamusz

főnév
 • papucs, házicipő, tutyi (tájnyelvi)

lecsap

ige
 • levág, lemetsz, leüt, lesújt, letaglóz
 • lever, ledob
 • támad, rácsap, ráront, rátör, rajtaüt
 • elhódít, lecsikkant (tájnyelvi), lecsillent (tájnyelvi), levillángzik (tájnyelvi)
 • (szleng): leüt, kifektet (szleng), megborít (szleng)
 • (szleng): megszerez, lenyúl (szleng)

merthogy

kötőszó
 • mivel, mivelhogy, minthogy, ugyanis

nagyrészt

határozószó
 • nagyrészben, nagyobbrészt, legnagyobbrészt, nagyobbára, javarészt, jórészben, jórészt, főképp, főként, túlnyomórészt, zömmel, jobbára, jobbadán (régies), jószerint (tájnyelvi), leginkább, többnyire, többségében
 • nagyjából

kortes

főnév
 • agitátor (régies), buzgólkodó

koncentrál

ige
 • (tőkét): felhalmoz
 • összevon, tömörít, összegyűjt
 • összpontosít
 • sűrít, töményít, telít

hódol

ige
 • megalázkodik, engedelmeskedik, szolgál, térdre esik, aláveti magát (valakinek), arcra borul (valaki előtt)
 • tisztel, respektál, méltányol, csodál, bálványoz, ad, leborul (valaki előtt), meghajol (valaki előtt), tiszteleg
 • (szokásnak, szenvedélynek) enged, teret ad, szabad folyást enged

kötelességtudó

melléknév
 • becsületes, megbízható, tisztességes, lelkiismeretes, jóravaló

nehezell

ige
 • nehéznek érez
 • (választékos): nehezményez, neheztel, zokon vesz

odaadó

melléknév
 • lelkes, buzgó, önfeláldozó, áldozatos, áldozatkész, rajongó, szenvedélyes, segítőkész, bőkezű, adakozó, önzetlen, ragaszkodó, hűséges, testi-lelki, megbízható, állhatatos, bizalmas

derengés

főnév
 • hajnalodás, hajnalfény, hajnalpír, pirkadat, napkelte, napkelet (tájnyelvi), pitymallat (tájnyelvi), félhomály

reccsenés

főnév
 • roppanás, recsegés, csattanás, csikorgás

parttalan

melléknév
 • végeláthatatlan, végtelen, határtalan
 • terjengős, hosszadalmas, se vége, se hossza

mindegyik

névmás
 • mindenik (tájnyelvi), minden egyes, mind, ki-ki, valamennyi, valahány, minden

melegség

főnév
 • meleg, hő, hőség, forróság, kánikula, hévség (régies)
 • gyengédség, szívélyesség, bensőség, bizalmasság, meghittség

munkásság

főnév
 • munkásosztály, proletariátus (idegen)
 • működés, tevékenység, fáradozás
 • életmű, oeuvre (idegen)

parány I.

melléknév
 • parányi, pirinyó, apró, pici, szemernyi

mód

főnév
 • rend, forma, módszer, metódus, út, eljárás, modor, szokás, processzus (idegen), szer (tájnyelvi), csízió
 • mérték
 • lehetőség, alkalom
 • igemód

megbocsát

ige
 • kiengesztelődik, megbékél, megenyhül (valaki iránt), megenged (tájnyelvi)
 • pardoníroz (régies), kondonál (idegen), megamnesztiáz (régies), felment, megkegyelmez, elnéz, szemet huny, megkönyörül
 • irgalmaz, elfelejt
 • feloldoz

művelt

melléknév
 • tanult, képzett, jártas, iskolázott, intelligens, nagy tudású, kitanult, olvasott, kiművelt, csiszolt, literátus (régies), tudós (választékos)
 • kulturált, civilizált, pallérozott, finom, kifinomult

pártfogás

főnév
 • pártolás, támogatás, protezsálás (bizalmas), protekció, jóindulat, kegy (választékos), fávor (régies), patronátus (régies), patronázs (régies)(bizalmas)(választékos)(bizalmas)
 • védelem, oltalom, gondviselés, égisz (választékos), védőszárny (választékos), védőpajzs
 • védnökség