keleti szinonimái

melléknév
 • napkeleti, orientális (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

visszavonulás

főnév
 • meghátrálás, retiráda (szaknyelvi)
 • takarodó
 • félreállás, visszahúzódás, elzárkózás, eltemetkezés
 • leköszönés, lemondás, távozás, búcsúzás
 • nyugdíjba menetel

felértékel, fölérték

ige
 • felbecsül, felmér, megbecsül
 • leltároz
 • feljavít (értéket), revalvál (idegen), valorizál (idegen)
 • magasztal, dicsér, dicsőít, túlértékel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a keleti szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kan

főnév
 • hím, bak, apaállat
 • vadkan, vaddisznó
 • (bizalmas): kujon (bizalmas), kéjenc, nőcsábász, nőbolond, donjuan (idegen)

idején

határozószó
 • jókor, idejében, idejekorán, időben, a kellő időben, időnek idejében (tájnyelvi)
 • előre

hozzátapad

ige
 • odatapad, rátapad, hozzásimul
 • hozzákapcsolódik, hozzáfűződik

hápog

ige
 • krakog (tájnyelvi), krápog (tájnyelvi), háphápol (tájnyelvi), rápog (tájnyelvi)
 • hebeg, levegő után kapkod, dadarog (tájnyelvi)

kastély

főnév
 • palota, vár, várkastély, várlak (régies), váracs (régies), úrlak (régies), lakomány (tájnyelvi), udvarház (régies), kúria
 • villa

kifejezés

főnév
 • fordulat, szókapcsolat, kiszólás, kitétel, közhely, szólam, frázis, sablon, klisé, frazeologizmus (idegen), frazeológiai egység, terminus, szólásmód, szólásmondás, kibeszéd (tájnyelvi)
 • megnyilvánulás, kinyilvánítás, manifesztálódás (idegen)
 • ábrázolás, megjelenítés, bemutatás, jellemzés

szekrény

főnév
 • (ruhás): gardrób, sifon, sifonér, kaszten
 • (fiókos, polcos): almárium, komód, sublód
 • (konyhai): kredenc, pohárszék, kaszni
 • (üveges): vitrin
 • (faliszekrény): téka
 • láda, doboz, postaláda, levélszekrény
 • járószék

gimnazista

főnév
 • középiskolás, gimis (bizalmas), gimista (bizalmas)

galuska

főnév
 • nokedli, csusza, nyögvenyelő (tájnyelvi), dödölle (tájnyelvi), haluska (tájnyelvi), csiszke (tájnyelvi), lélekkötő (tájnyelvi), nyukli (régies), vízenballagó (régies), gombocka (régies)

eligazodik

ige
 • kiismeri magát, tájékozódik, orientálódik

gyalázat

főnév
 • sérelem, csorba, szégyenfolt, szégyenbélyeg, szégyen, infámia (idegen), ignomínia (idegen)
 • becsületsértés, rágalmazás, mocskolás
 • meggyaláztatás, megalázás, pironság (régies)
 • botrány, disznóság, aljasság, csúfság, förtelem, abszurdum

kikel

ige
 • felkel, kimászik
 • kisarjad, sarjad, előbújik, kibújik, kicsírázik, kihajt, kizöldül, rügyezik, bimbózik, fakad, zsendül, kipezsdül (tájnyelvi)
 • (valaki, valami ellen): felhördül, felfortyan, kitör, dühbe gurul, kifakad, kirohan

kizsuppol

ige
 • kitoloncol
 • kidob, kiteszi a szűrét

medúza

főnév
 • gorgó (idegen)

látszólagos

melléknév
 • színlelt, formális, mondvacsinált, színleges (régies), névleges, fiktív, tetsző (régies)
 • képzelt, vélt, illuzórikus, kimerikus (idegen), kvázi (bizalmas), virtuális (idegen)

kelletlen

melléknév
 • kedvetlen, mogorva, kényszeredett, vonakodó, húzódozó, fanyalgó, fancsali, mísz (bizalmas), ándorodott (tájnyelvi), nyaffadt (tájnyelvi)
 • erőszakolt

kalapos

főnév
 • kalapkészítő, kalapcsináló (régies), süveggyártó (régies)
 • kalapüzlet, kalapkereskedés

kezelés

főnév
 • bánás, bánásmód, sáfárkodás, manipuláció, alkalmazás, irányítás, üzemben tartás, ellenőrzés, felügyelet, karbantartás
 • gyógykezelés, gyógyítás, terápia, kúra, ellátás, gondozás
 • (bizalmas): kézfogás, kézszorítás, parola (régies)

lakos

főnév
 • lakó, polgár, honos, helybeli, földi, lélek, fő

képző II.

főnév
 • szuffixum (szaknyelvi), formáns (szaknyelvi)
 • (bizalmas): tanítóképző, preparandia (régies)
 • szeminárium (régies)

igeidő

főnév
 • tempus (szaknyelvi)

kicsavar

ige
 • kiteker, kihajt, kisrófol, kihúz, meglazít
 • kifacsar, kinyom, kiszorít, kiprésel, kisajtol, kicsur (tájnyelvi)
 • elferdít, félremagyaráz, eltorzít, kiforgat, meghamisít, megmásít (tájnyelvi), csúsztat (bizalmas)

láthatár

főnév
 • látóhatár, horizont, szemhatár, látkör, látókör, láttávol (régies)