krédó szinonimái

főnév
 • hiszekegy, hitvallás
 • alapelv

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csavarog

ige
 • csatangol, barangol, kószál, kóborol, tekereg, bolyong, kódorog, kóricál, flangál (bizalmas), flangíroz (régies), lófrál (bizalmas), strabancol, bitangol (tájnyelvi), kórász (tájnyelvi), kujtorog, csalinkázik, bódorog (tájnyelvi), csamangol (tájnyelvi), lafancol (tájnyelvi), bumlizik (bizalmas), lötyög (bizalmas), lézeng, lóg (bizalmas), őgyeleg, ődöng, cselleng, ténfereg, csámborog, járkál, császkál, mászkál, jár-kel, kalandozik, csövezik (szleng) Sz: az utcakert sövényét fonja

akarva-akaratlan

határozószó
 • akarva, nem akarva, akaratlanul
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a krédó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

körmenet

főnév
 • processzió (régies), felvonulás, menet

kikel

ige
 • felkel, kimászik
 • kisarjad, sarjad, előbújik, kibújik, kicsírázik, kihajt, kizöldül, rügyezik, bimbózik, fakad, zsendül, kipezsdül (tájnyelvi)
 • (valaki, valami ellen): felhördül, felfortyan, kitör, dühbe gurul, kifakad, kirohan

kicsordul

melléknév
 • túlcsordul, kiömlik, kifolyik, túlfolyik
 • kibuggyan, kiserken

kaján

melléknév
 • csúfondáros, kárörvendő, rosszindulatú, rosszmájú, epés, gúnyos, sanda (régies), irigy, maliciózus

középkor

főnév
 • mezozoikum (szaknyelvi)
 • mediaevum (szaknyelvi)

legott

határozószó
 • (régies): legottan (régies), azonnal, azon nyomban, rögtön, rögvest, hamar, tüstént, mindjárt, máris, nyomban, haladéktalanul, menten, egyszerre, íziben (tájnyelvi), azonhamar (régies), azonhelyt (régies), azon hevenyében (régies)

többfelé

határozószó
 • több helyütt, több helyt (tájnyelvi), sokfelé, szerte

idomvas

főnév
 • profilvas, rúdvas (szaknyelvi), idomacél, rúdacél

hullámzás

főnév
 • hullámverés, hullám
 • fluktuálás (idegen), ingadozás, zajlás

felold, fölold

ige
 • elkever, szétoszlat, feloszlat, felráz
 • (köteléket): kibont, kibogoz, meglazít
 • megszabadít, eloldoz
 • hatálytalanít, hatályon kívül helyez, érvénytelenít, annullál (szaknyelvi)
 • mentesít, felment, feloldoz, abszolvál
 • (ellentétet) megszüntet, kiegyenlít
 • dekódol (szaknyelvi), átír, megfejt

infantilis

melléknév
 • visszamaradt, fejletlen, kialakulatlan
 • éretlen, gyerekes, gyermeteg, gyermekded, naiv, zöldfülű, kiforratlan, komolytalan, felelőtlen

lélekszám

főnév
 • lakosságszám, létszám

magol2

ige
 • (bizalmas): bifláz, bebifláz (bizalmas), szajkóz, szajkol (tájnyelvi), sulykol, bevág (bizalmas), benyal (szleng), beseggel (durva)

átitat

ige
 • átáztat, átjár, szétterjed (valamiben), telít (szaknyelvi), impregnál (szaknyelvi), szaturál (szaknyelvi), degeszt (régies), átszívat (tájnyelvi)
 • benedvesít, bevizez, bemárt
 • (érzés): áthat, eltölt, átjár, elönt

nehezell

ige
 • nehéznek érez
 • (választékos): nehezményez, neheztel, zokon vesz

megülepedik, megülep

ige
 • megtisztul, leülepedik, megszáll (tájnyelvi)
 • leszáll, megsüllyed

krinolin1

főnév
 • abroncsszoknya, abroncsos szoknya

könyörtelen

melléknév
 • durva, vad, embertelen, zsarnoki, kíméletlen, irgalmatlan, kegyetlen, erőszakos, szívtelen, érzéketlen, részvéttelen, részvétlen, lelketlen, hidegvérű, jéghideg, gonosz, szánalmat nem ismerő, ádáz, állatias
 • hajthatatlan, kemény, engesztelhetetlen, keményszívű, kőszívű, kérlelhetetlen, szigorú, rideg, szívós, erélyes, vaskezű, hajlíthatatlan, eltökélt, rendületlen, szőrösszívű (bizalmas)

látens

melléknév
 • rejtett, lappangó, implicit

megszokott

melléknév
 • szokásos, szokott, szokványos, szokásszerű, rendszeres, rendes, elfogadott, bevett, általános, állandó, mindennapi, mindennapos, közönséges, normál (idegen), normális, átlagos, tipikus, habituális (idegen), unalmas, monoton, sablonos, begyakorlott, rutinszerű
 • konvencionális, bevett, közkeletű, hagyományos, bevált, régi, tradicionális, hétköznapi, profán, banális, közhelyszerű, elcsépelt
 • gépies, mechanikus (régies)

kusza

melléknév
 • szövevényes, ágas-bogas, bonyolult, összefüggéstelen, áttekinthetetlen, kaotikus, kuszált, zavaros, zűrzavaros, konfúzus (régies), obskúrus (régies), komplikált, összezavart, zagyva
 • bozontos, zilált, rendezetlen, borzas, összegabalyodott, gubancos, boglyas, torzonborz, gabalycsos (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): rövid, kurta

kimélyül

ige
 • kiszélesedik, kivájódik

lecsúszott

melléknév
 • deklasszált (idegen), lezüllött
 • elszegényedett, levitézlett, tönkrement, snassz (bizalmas), kócipor (tájnyelvi)

megtölt

ige
 • megrak, teletöm, telít
 • felönt, elönt, eláraszt, megszed, teleszed
 • megmerít, telemerít, telemer, meghúz, telehúz, feltölt
 • betölt, feltankol, teletölt
 • kitölt, elfoglal, benépesít