hengeres szinonimái

melléknév
 • gömbölyű, hengerded (régies), cilindrikus (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyomakodik

ige
 • furakodik, tolakodik, tolakszik, tolong, nyomakszik, nyomul, dúvádik (tájnyelvi), tülekedik
 • előrenyomul, előrefurakodik, előrehatol

garabonciás

melléknév
 • ördöngös, bolondos
 • jéghordozó (tájnyelvi)
 • házsártos, kötekedő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hengeres szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hasonlít

ige
 • megegyezik (valakivel, valamivel), emlékeztet (valakire, valamire), szakasztott mása (valakinek), hajaz (valakire, valamire) (tájnyelvi), formáz (valakit, valamit) (tájnyelvi), lelkedzik (valakitől, valamitől) (tájnyelvi), üt (valakire)
 • összehasonlít, összemér, hozzámér, összevet, rokonít

gimnazista

főnév
 • középiskolás, gimis (bizalmas), gimista (bizalmas)

gabonafélék

főnév
 • cereáliák (szaknyelvi), szemes termény, gabonanemű, gabonanövények, kalászosok, lisztesmagvúak

feltétlen, föltétlen II.

 • feltétlenül, föltétlenül, okvetlenül, mindenesetre, persze, természetesen, múlhatatlanul, elengedhetetlenül, mindenképpen, igazán, biztosan, bizonyosan, mindenáron, kétségkívül, kétségtelenül, ha törik, ha szakad
 • feltétel nélkül, ellenvetés nélkül

házinyúl

főnév
 • nyúl, tengerinyúl (régies), lapin (régies), tapsifüles

huszáros

melléknév
 • hetyke, nyalka, peckes, feszes, katonás, daliás, deli
 • gyors, talpraesett, határozott
 • vakmerő, merész

rács

főnév
 • rostély, rácsozat, sodrony, háló, kerítés
 • gitter (szaknyelvi), raszter (szaknyelvi)

evezés

főnév
 • csónakázás, ladikázás
 • evezőssport

érverés

főnév
 • pulzus, érlökés (régies), érszökés (régies), lüktetés

cimbora

főnév
 • társ, bajtárs, pajtás, puszipajtás (pejoratív), játszótárs, kenyeres pajtás, kutyapajtás, mulatópajtás, ivócimbora, szesztestvér (tréfás), barát, kebelbarát, koma (tájnyelvi), haver (bizalmas), sógor (bizalmas), bratyi (bizalmas), kumpán (régies), brúder (régies), téstárs (régies)
 • cinkos, cinkostárs

fátum

főnév
 • sors, végzet, eleve elrendelés, determináció (idegen), predesztináció (idegen)
 • balsors, balszerencse

idomvas

főnév
 • profilvas, rúdvas (szaknyelvi), idomacél, rúdacél

izmosodik

ige
 • erősödik, acélosodik, izmosul, köpcösödik (régies)
 • (kapcsolat): elmélyül, megszilárdul
 • erősödik, fejlődik, gazdagodik, gazdagszik

kortes

főnév
 • agitátor (régies), buzgólkodó

kiállító

főnév
 • bemutató
 • kibocsátó

heraldika

főnév
 • címertan

harmónia

főnév
 • összhangzat, összehangzás (régies), konszonancia (szaknyelvi), összhang, összecsengés, akkord (szaknyelvi)(szaknyelvi)
 • összhang, egyetértés, megértés, összehangoltság, összeillés, egyezmény (régies), egyezés
 • kiegyensúlyozottság

honvédelmi

melléknév
 • katonai, védelmi, hadügyi, nemzetvédelmi

kétszer

határozószó
 • két ízben, még egyszer, bis (idegen)

hihetetlen I.

melléknév
 • valószínűtlen, lehetetlen, képtelen, elképzelhetetlen, hiteltelen, kizárt, abszurd, irreális, meglepő, mesébe illő, mesés, inkredibilis (idegen), badar, süket (szleng), zagyva, kamu (szleng)
 • elképesztő, fantasztikus, lélegzetelállító, szédületes, szenzációs (bizalmas), szuper (bizalmas), rendkívüli, hallatlan, kimondhatatlan Sz: még a nap is megáll az égen csudájában; ilyet még a nagyapám se látott!; megáll az ember esze

gótikus

melléknév
 • csúcsíves, gót
 • (szájpadlás): boltozatos

hőemelkedés

főnév
 • láz

kiad

ige
 • kinyújt, kiszolgáltat, kézbe ad, átad, expediál (idegen)
 • kifizet
 • kioszt
 • kiállít
 • elkölt, költ, elvásárol, fordít, kifizet, kihelyez
 • bérbe ad, albérletbe ad, kikölcsönöz, kölcsönad
 • publikál, megjelentet, kinyomtat, kihoz (bizalmas)
 • kibocsát, forgalomba hoz
 • közöl, megparancsol, elrendel, elküld, utasít
 • odaenged, átenged, rendelkezésre bocsát
 • elárul, kiszolgáltat
 • kibocsát, kienged, szabadjára enged, kisugároz
 • kihány, kiokád, visszaad, kiöklendez, kirókáz, viszontlát (bizalmas), kibuk (tájnyelvi)
 • kiejt, kimond, hallat
 • kifejt, kiáraszt
 • (lelket) kilehel
 • szabadjára enged
 • elég, kitelik