kiszolgáló I. szinonimái

melléknév
 • készséges, követő, alázatoskodó, behódoló, talpnyaló, lakájkodó, lakájtermészetű, nyalizó, csicskás (szleng), törleszkedő (szleng)

kiszolgáló II. szinonimái

főnév
 • felszolgáló, pincér
 • elárusító, eladó
 • szolga, cseléd, inas, komornyik, lakáj
 • szolgálólány, cselédlány, komorna

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

minden I.

névmás
 • mind, az egész, az összes
 • mindegyik, akármelyik, bármelyik

rubeola

főnév
 • rózsahimlő, vöröshimlő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiszolgáló szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kilábal

ige
 • kijut, kivergődik, kimenekül, kiszabadul, kievickél, kiárkódzik (tájnyelvi), kibocsolódik (tájnyelvi)
 • felgyógyul, kigyógyul, felépül, megerősödik, kiiperedik (tájnyelvi), kipendül (tájnyelvi)

kánikula

főnév
 • hőség, forróság, kutya meleg, dobbanás (tájnyelvi)

jóságos

melléknév
 • kedves, aranyos, barátságos, szíves, szívélyes, melegszívű, emberséges, humánus, jószívű, jólelkű, jóindulatú, kegyes (régies), nyájas, megértő, irgalmas, könyörületes, mennyei, tündéri, szelíd

ideg

főnév
 • húr (régies), nervus (idegen)

kirí

ige
 • elüt, különbözik, kontrasztíroz (régies), kitűnik, kilátszik, virít, feltűnik, felötlik, szembetűnik, szembeötlik, szembeszökik, rikít, kiviláglik, szemet szúr

kozmosz

főnév
 • világegyetem, világmindenség, univerzum
 • világűr

tanácsol

ige
 • ajánl, javasol, javall, indítványoz, sugall, sugalmaz, diktál

hasznosít

ige
 • felhasznál, gyümölcsöztet, értékesít (választékos), kamatoztat, kihasznál, kiaknáz, hasznát látja (valaminek), hasznát veszi (valaminek), hasznára fordít, fruktifikál (régies), tőkét kovácsol (valamiből)

hangszer

főnév
 • zeneszerszám, zeneeszköz (régies), instrumentum (régies), muzsika (tájnyelvi)

erőmű

főnév
 • erőtelep, centrálé (szaknyelvi), villanytelep
 • (régies): gép, gépezet

hellén

melléknév, főnév
 • görög

körös-körül

határozószó
 • mindenütt, mindenfelé, minden oldalon, körben, karikában, kernyesten (tájnyelvi), körödes-körül (tájnyelvi)

lakáj

főnév
 • komornyik, inas, belső inas, szolga, cseléd
 • bérenc, kiszolgáló, csatlós, talpnyaló (pejoratív)

ájulás

főnév
 • eszméletvesztés, eszméletlenség, alélás, öntudatlanság, önkívület, ájultság, aléltság, ájulat (választékos)

méltóságteljes

melléknév
 • dicső, daliás, tiszteletet parancsoló, tekintélyes, komoly, büszke, fejedelmi, emelkedett, fennkölt, patetikus, felséges, magasztos, ünnepélyes, ünnepi, impozáns, nagyszerű, méltóságos

másképp, másképpen

határozószó
 • máshogyan, másként, más módon, eltérően

kiszűr

ige
 • kiválaszt, elkülönít, kielemez, kirostál
 • megszüntet, megsemmisít
 • (régies): kiereszt

kiképzés

főnév
 • gyakorlatozás, oktatás, drill (idegen), nevelés, edzés
 • képzettség, készség, tudás
 • megformálás, kialakítás, formázás, forma, alak, külső

konkrét

melléknév
 • tényleges, kézzelfogható, érzékelhető, tapasztalható, tárgyi, tényszerű, valóságos, adatszerű
 • adott, meghatározott

manézs

főnév
 • lovarda, porond, hippodrom (idegen)
 • cirkuszporond

kivándorol

ige
 • kiköltözik, elmegy, emigrál, áttelepül

karambol

főnév
 • ütközés, közlekedési baleset, összeütközés, koccanás
 • baleset, szerencsétlenség

korlátozott

melléknév
 • korlátolt, meghatározott, behatárolt, véges, megszorított
 • mérsékelt, csökkentett, csekély
 • részleges

más

névmás
 • egyéb
 • másvalaki, másvalami
 • eltérő, elütő, különböző, másmilyen, másféle, másfajta, másforma