kozmosz szinonimái

főnév
 • világegyetem, világmindenség, univerzum
 • világűr

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gurigázik

ige
 • ide-oda görget, karikázik

éppenséggel

határozószó
 • éppen
 • tulajdonképpen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kozmosz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

koholt

melléknév
 • kiagyalt, kieszelt, kitalált, költött, csinált, kifundált (bizalmas), fiktív, valótlan, fals (bizalmas), hamis, ál, színlelt, alaptalan, hazug

keszeg

melléknév
 • (bizalmas): vézna, sovány, vékony, cingár, vékonydongájú, ösztövér, csontos, girhes, nyurga, ványadt, elaszott, silány, gyatra

kenyérmorzsa

főnév
 • kenyérmorzsalék, kenyérzsurma, prézli, darabuca (tájnyelvi), hulladék

itt-ott

határozószó
 • néhol, helyenként, elszórtan, szórványosan, egyes helyeken, imitt-amott, tél-túl (tájnyelvi)
 • néha, hébe-hóba, olykor-olykor, hellyel-közzel, elvétve, elütve-vétve (tájnyelvi)

korán

határozószó
 • idő előtt, hamar, előbb, jókor (régies), idejekorán, koránt (tájnyelvi)
 • hajnalban, kora reggel, reggel, istennapkor (tájnyelvi)

kutyafuttában

határozószó
 • gyorsan, sietősen, kapkodva, felületesen, rohanva, lihegve, futólag, hevenyészve, elhamarkodottan(bizalmas)

térhódítás

főnév
 • térfoglalás, terjeszkedés, behatolás, invázió

hódító

melléknév, főnév
 • leigázó, erőszakos, annexiós (idegen), agresszív, támadó, terjeszkedő, rabló
 • megnyerő, vonzó, csábító, népszerű, nőcsábász, szoknyapecér (bizalmas)

híd

főnév
 • átjáró, felüljáró, összeköttetés, palló, völgyhíd, viadukt, bürü (tájnyelvi)
 • (hajón): állás, dobogó, emelvény
 • (szaknyelvi): fogpótlás, protézis (szaknyelvi)

fejállomás

főnév
 • (szaknyelvi): fejpályaudvar, végállomás, hálózati végpont(szaknyelvi)(szaknyelvi)

hullaház

főnév
 • halottasház, ravatalozó

lakkoz

ige
 • fényez, lazúroz (szaknyelvi), fénymázol, politúroz (idegen), firnájszol (tájnyelvi)

lerészegedik

ige
 • berúg, leissza magát, beiszik (bizalmas), betintázik (szleng), beálmélkodik (tájnyelvi), bepiál (szleng), beseggel (szleng), elázik, leszopja magát (durva), beásít (szleng), bekáfol (szleng) Sz: a sárga földig leissza magát

antológia

főnév
 • gyűjtemény, szöveggyűjtemény, versgyűjtemény, szemelvénygyűjtemény, florilegium (választékos), válogatás, összeállítás, verscsokor (választékos), versfüzér (régies), kresztomátia (szaknyelvi)

mozdít

ige
 • elmozdít, mozgásba hoz, eltol, húz, lök, taszít, moccant
 • indít, lendít
 • (tájnyelvi): tesz, csinál
 • késztet, buzdít, bozdít (tájnyelvi), motivál, hajt, sarkall, serkent, ösztökél, ösztönöz, mozgít (tájnyelvi)

megkínál

ige
 • megvendégel, kínál, kínálgat, ajánlgat, traktál (bizalmas), megetet (bizalmas), ajánl (régies), vendégül lát, szívesen lát, elébe ad

ködösít

ige
 • leplez, takargat
 • homályosít, megtéveszt, félrevezet, mellébeszél, elken (szleng), misztifikál (választékos), rizsázik (szleng)

klór

főnév
 • fojtany (régies)

közöny

főnév
 • nemtörődömség, közömbösség, érdektelenség, egykedvűség, közönyösség, flegma, érzéketlenség, apátia, tompultság, fásultság, szenvtelenség, részvétlenség, indifferencia (idegen), impasszibilitás (idegen), letargia, indolencia (idegen), tespedtség, nembánomság (tájnyelvi)

meghiúsít

ige
 • meggátol, megakadályoz, megbuktat, megzavar, keresztülhúz, keresztez, felborít, tönkretesz, lehetetlenné tesz, útjába áll, megakaszt, elfojt, leszerel, megfékez, megtorpedóz, romba dönt, gátat vet (valaminek), akadályt gördít (vmi elé) (választékos), kivéd (valamit), visszaver, semmivé tesz, halomra dönt, zátonyra futtat (bizalmas), elgáncsol, megfúr (bizalmas), elfűrészel (bizalmas), kontrakaríroz (régies), elsinkófál (tájnyelvi) Sz: beleköp a levesébe (valakinek); beteszi az ajtót (valaminek)

körömágy

főnév
 • körömház

kezdődik

ige
 • kel, indul, nyílik, támad, kezdetét veszi, elkezdődik, megkezdődik, beáll, beköszönt, születik, felmerül, ered, fakad, kiindul, kezdekedik (tájnyelvi)

kuka2

főnév
 • szeméttartály, szeméttartó, szemeteskuka
 • szemeteskocsi, kukáskocsi

megkegyelmez2

ige
 • (tájnyelvi): önöz, magáz