karambol szinonimái

főnév
 • ütközés, közlekedési baleset, összeütközés, koccanás
 • baleset, szerencsétlenség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

érdekesség

főnév
 • furcsaság, különlegesség, kuriózum, színfolt, kuriozitás, nevezetesség, attrakció, látnivaló, látványosság

ökológia

főnév
 • (szaknyelvi): környezettan, környezettudomány
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a karambol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jóllehet

határozószó
 • bár, noha, ámbár, ámbátor, ellenben, habár, mindazonáltal, mindamellett, holott, pedig, pediglen (régies), haszinte (régies)

hozzávág

ige
 • hozzácsap, odacsap, nekiüt, nekivág, nekidob, nekilök

hízik

ige
 • kövéredik, gömbölyödik, kerekedik, telik, hájasodik, hájasul, húsosodik, testesedik, terebélyesedik, domborodik, pocakosodik, vastagodik, dalmahodik (tájnyelvi), faggyasodik (tájnyelvi), szétternyed (tájnyelvi, pejoratív)
 • gazdagszik, zsírosodik, gyarapodik, prosperál

hálálkodik

ige
 • hálát ad, megköszön, köszönetet nyilvánít, hálaistenkedik (tájnyelvi), hálistenkedik (tájnyelvi), istenkedik (tájnyelvi) Sz: a lába nyomát is csókolja

kamat

főnév
 • százalék, percent (régies), interes (régies), haszonpénz (régies)

kezdődik

ige
 • kel, indul, nyílik, támad, kezdetét veszi, elkezdődik, megkezdődik, beáll, beköszönt, születik, felmerül, ered, fakad, kiindul, kezdekedik (tájnyelvi)

számfejtés

főnév
 • könyvelés

gádor

főnév
 • bejárat, előtér (pincéhez, padláshoz)
 • folyosó, tornác

fröccs

főnév
 • spriccer (idegen)
 • (szleng): prédikáció (bizalmas), intés, intelem, dorgálás, megrovás, kioktatás, rendreutasítás

elérzékenyül

ige
 • elérzékenyedik, meghatódik, megilletődik, megindul, ellágyul, elpárodik (tájnyelvi)

golyva

főnév
 • strúma, görvély (régies), gelyva (régies), tálgyú (régies), guga (tájnyelvi), gusabegy (tájnyelvi)
 • begy

kiderül

ige
 • kitisztul, felderül, megjavul, kifényesedik, felragyog, felfeslik (tájnyelvi), kividul (tájnyelvi)
 • megvidámul
 • előtűnik, kitűnik, kiviláglik, nyilvánvalóvá lesz, nyilvánvalóvá válik, beigazolódik, kitudódik, napfényre kerül, napfényre jut, napfényre jön, fény derül (valamire), világosság derül (valamire), tisztázódik, kisül, feltárul, megoldódik, kipattan, megmutatkozik, meglátszik
 • elválik, eldől

kiszed

ige
 • kivesz, kitép, kihúz, kiszaggat, kiszakít
 • kiás, kihantol, kikapar
 • kimer, kikanalaz
 • kipiszkál, kisodorít (tájnyelvi)
 • kiválogat, kiselejtez
 • eltávolít
 • (valakiből valamit): kihúz, kicsikar, kierőszakol, kiprésel, kifacsar, kicsavar, kipisz (tájnyelvi), kisrófol (tájnyelvi), kiorvosol (tájnyelvi)

mandulafenyő

főnév
 • ernyőfenyő, pínea, píniafenyő

külső I.

melléknév
 • kinti, kívülálló, extern (idegen), kint levő, kívülről jövő, külsődleges, periferikus (idegen)

kardinális1

melléknév
 • alapvető, fontos, tényleges, meghatározó, létfontosságú, kulcsfontosságú, nagy fontosságú, lényeges, nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, fő, döntő, sarkalatos, fundamentális, szubsztanciális (szaknyelvi), szerves, konstitutív (szaknyelvi)

jódoz

ige
 • fertőtlenít, ecsetel, sterilizál

keres

ige
 • kutat, keresgél, keresget, nyomoz, kereskedik (tájnyelvi), fürkész, böngész, kutakodik, tűvé tesz, kotor (tájnyelvi), fitet (tájnyelvi)
 • hajszol, felhajt, jár (valami után), hajkurász, vizslat, kajtat, csapáz (tájnyelvi)
 • tudakozódik, érdeklődik
 • köröz, kurrentál (régies)
 • jövedelmet kap, haszonhoz jut, nyer, profitál (idegen), visz haza, vág zsebre, leakaszt (szleng), legombol (szleng), leszakít (szleng)

kun

melléknév, főnév
 • kunsági

kávéskanál

főnév
 • kiskanál, teáskanál
 • mokkáskanál

hurut

főnév
 • nátha, köhögés, katarrus (idegen)

későn

határozószó
 • utólag, elkésve, elkésetten, soká, sokára, nagy sokára, post festa (idegen), rákjártával (tájnyelvi) Sz: a mennyországba is későn fog érkezni

különben

határozószó
 • különbül, jobban, kiválóbban
 • erősebben, inkább
 • másképpen, másképp, másként, más módon
 • egyébként, egyébiránt, máskülönben, amúgy, másfelől
 • (ksz-szerűen): ellenkező esetben, ellenben
 • azaz, azazhogy, mégis