kilábal szinonimái

ige
 • kijut, kivergődik, kimenekül, kiszabadul, kievickél, kiárkódzik (tájnyelvi), kibocsolódik (tájnyelvi)
 • felgyógyul, kigyógyul, felépül, megerősödik, kiiperedik (tájnyelvi), kipendül (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alkalmazható

melléknév
 • alkalmas, használható, felhasználható, gyakorolható, átvehető, érvényes, hasznavehető, applikábilis

kiránt2

ige
 • kisüt, megsüt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kilábal szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiátkoz

ige
 • kiközösít, átokkal sújt, exkommunikál (idegen), egyházból kivet, kirekeszt, kiűz, indexre tesz
 • kitaszít, kizár

jellegzetesség

főnév
 • sajátság, ismertetőjel, ismertetőjegy, ismérv, alapvonás, különlegesség
 • specifikum (idegen), karakterisztikum

itteni

melléknév
 • helyi, helybeli, helybeni
 • közeli, szomszédos, szomszéd

hólyagos

melléknév
 • felhólyagzott, duzzadt, hupolykás (tájnyelvi)

kigördül

ige
 • kigurul, kimozdul
 • (könny): kicseppen, lecseppen

koholt

melléknév
 • kiagyalt, kieszelt, kitalált, költött, csinált, kifundált (bizalmas), fiktív, valótlan, fals (bizalmas), hamis, ál, színlelt, alaptalan, hazug

szöszmötöl

ige
 • piszmog, pepecsel, babrál, tesz-vesz, tötyörészik, totojázik, möszötöl (tájnyelvi), szöszmörög (tájnyelvi), gatyázik (szleng), vakarózik, tetvészkedik (durva)

halászat

főnév
 • halfogás, halászás, horgászat, pákászat, pecázás (bizalmas)

hadikórház

főnév
 • tábori kórház, katonakórház

elviselhetetlen

melléknév
 • tűrhetetlen, kibírhatatlan, fölháborító, szenvedhetetlen (régies), utálatos, őrjítő, lehetetlen, kiállhatatlan, tarthatatlan

harmadikos

melléknév, főnév
 • harmadik osztályos, harmadéves

kontroll

főnév
 • ellenőrzés, felülvizsgálat, kontrolléria (régies)

közösködik

ige
 • osztozkodik, közösen használ, közösen végez
 • (régies): szeretkezik, paráználkodik, ölelkezik, egyesül, közösül, közölködik (tájnyelvi), nemileg érintkezik (valakivel)

megszakít

ige
 • félbehagy, megszakaszt, megakaszt
 • szüneteltet, szünetet tart, felfüggeszt, elnapol
 • megszüntet, abbahagy, felhagy (valamivel), véget vet (valaminek)
 • elválaszt (szót)
 • szétkapcsol, szétbont
 • közbevág, beleszól, félbeszakít

lövés

főnév
 • dörrenés, durranás, durrogás, puffantás, dirr-durr, lövet (régies)
 • lövészet

kilép

ige
 • előrelép, előlép
 • kiválik, elkülönül, különválik, elszakad, előáll (régies)
 • kiszáll, kiugrik, abbahagy, felhagy (valamivel), otthagy, elmegy, felmond, kiválik, visszatáncol
 • leveti a csuhát, kiugrik (papi rendből) (bizalmas)
 • elindul, nekiindul
 • siet, gyorsan halad, lépéseit meggyorsítja
 • (kilép a medréből): kiárad, elönt, kiönt, eláraszt, elnyel, elborít, elmerít, túlfolyik

kézjegy

főnév
 • aláírás, szignó (bizalmas), szignatúra (idegen), manu propria (idegen), m. p., névjel, paraf (régies), monogram, kézjel, névjelzés, firma (régies)

kitérő I.

melléknév
 • kerülő, kerülgető, elterelő, kanyargós, eltérítő, elvezető, tekervényes
 • kertelő, körülményes, hosszadalmas, terjengős, köntörfalazó, csavaros, nyakatekert, közvetett, indirekt

link

melléknév
 • megbízhatatlan, szélhámos, szélhámoskodó, széltoló (bizalmas), hazudós, simlis, könnyelmű, linkóci (bizalmas)
 • komolytalan, jelentéktelen, értéktelen, hitvány

kioson

ige
 • kimegy, kilopódzik, kiszökik, kisurran, kisuhan, kisettenkedik, kisompolyog, kisunnyog (bizalmas), kiorozkodik (tájnyelvi), kifirren (tájnyelvi), kisajdul (tájnyelvi), kisuttyan (tájnyelvi)

jóllehet

határozószó
 • bár, noha, ámbár, ámbátor, ellenben, habár, mindazonáltal, mindamellett, holott, pedig, pediglen (régies), haszinte (régies)

kivisz

ige
 • kihord, kicipel, kihurcol, kivonszol, kivezet
 • kiszállít, kicsempész, exportál
 • (könyvet): kikölcsönöz, kölcsönvesz, kivesz
 • (foltot): eltávolít, eltüntet, kitisztít, kimos, kivesz
 • véghezvisz, megvalósít, valóra vált, teljesít, kivitelez, végrehajt, elér, kiharcol, kieszközöl

lőcsláb

főnév
 • ó-láb, karikaláb, görbe láb