hangszer szinonimái

főnév
 • zeneszerszám, zeneeszköz (régies), instrumentum (régies), muzsika (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

átnéz

ige
 • keresztülnéz, átkukucskál, átles, átpillant
 • átmegy, átugrik
 • felügyel (valakire), vigyáz (valakire), ellenőriz, figyelemmel kísér, szemmel tart
 • (valakin): keresztülnéz, semmibe vesz, levegőnek néz
 • végignéz, elolvas, átolvas, átismétel, átböngész, átlapoz, végigpásztáz, végigfut, megnéz, áttekint, átfut, átvizsgál, megvizsgál, ellenőriz, átkutat, kontrollál, tanulmányoz, szemrevételez, revideál, átszámol, átgusztál (tájnyelvi), átnézel (tájnyelvi), átnyálaz (szleng)

bekeretez

ige
 • berámáz, keretbe foglal, rámába foglal
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hangszer szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hadikórház

főnév
 • tábori kórház, katonakórház

földgömb

főnév
 • földgolyó, földteke, földkerekség, sárgolyó, sárteke (pejoratív)
 • glóbusz (régies)

foglalkozásszerűen

határozószó
 • hivatásszerűen, hivatalból

feldobál, földobál

ige
 • felhajigál, felszór (bizalmas), felhány, felgór (tájnyelvi), felgórál (tájnyelvi)

haldokló I.

melléknév
 • kihaló, kivesző, kimúló, végét járó, agonizáló (idegen), halált vonó (tájnyelvi), döglődő (durva)
 • halódó

híd

főnév
 • átjáró, felüljáró, összeköttetés, palló, völgyhíd, viadukt, bürü (tájnyelvi)
 • (hajón): állás, dobogó, emelvény
 • (szaknyelvi): fogpótlás, protézis (szaknyelvi)

platán

főnév
 • boglárfa (régies)

emigráció

főnév
 • kivándorlás, száműzetés, számkivetés, számkivetettség

eltökél

ige
 • elhatároz, eldönt, feltesz, fejébe vesz, megfogad

bortermelés

főnév
 • szőlőtermelés, szőlőművelés, szőlészet

erősödik

ige
 • erősbödik (választékos), edződik, izmosodik, izmosul, acélosodik, erőre kap, tagosodik (tájnyelvi), vállasodik (tájnyelvi)
 • fokozódik, nő, növekszik, gyarapodik, fejlődik, föllendül, emelkedik
 • (kapcsolat) elmélyül
 • (iram) gyorsul

hiú

melléknév
 • elbizakodott, beképzelt, nagyképű, öntelt, önelégült, önhitt, kérkedő, dicsekvő, magahitt (régies), magakellő
 • tetszelgő, piperkőc, tetsző, cicomázó, páváskodó
 • hiábavaló, üres, tartalmatlan, fölösleges, improduktív, haszontalan, céltalan

igéző

melléknév
 • elbűvölő, elbájoló, lenyűgöző, elragadó, bűbájos, mámorító, csábító, csábos, kacér, hódító, vonzó, megejtő, magával ragadó, varázslatos
 • bűvölő, megrontó, boszorkányos, bűvös-bájos, ráolvasó, ördögűző, varázsló

kiterebélyesedik

ige
 • megnövekszik, kibővül, kiszélesedik

kedvesség

főnév
 • szeretetreméltóság, nyájasság, báj, bűbáj, kellem, amabilitás (régies), charme (idegen), grácia (választékos), delícia (régies)
 • előzékenység, szívesség, jóindulat
 • (régies): kegy, kegyesség, kegyeltség

hangvétel

főnév
 • stílus
 • hangnem

habcsók

főnév
 • habsütemény

hazug

melléknév
 • hazudozó, hazudós, szavahitetlen, hazugó (tájnyelvi), macskaszalajtott (tájnyelvi), csempe (tájnyelvi), szavajátszó (régies), messziről jött (tájnyelvi), két nyelvet ért (régies) Sz: beillene vajdának a cigányok között; botlékony szájú; dézsmálni kell a szavait; elhagyta az országútját; félreállt a lőccsel; fillent regimentjében tisztet viselhet; fodor a haja, sík a szája; foltos szájú; füst árán szelet ád; szája se áll arra, hogy igazat mondjon; horgasan esik-e, vagy egyenesen; kenyere a hazugság; Krisztust is letagadná a keresztfáról; letagadná a napot az égről; olyan egyenes a beszéde, mint a kasza; sima a szája; sokat ráncigálják a mentéje ujját; szája sem áll arra, hogy igazat mond; tizedeld a szavait
 • álnok, csalárd, kétszínű, képmutató, csaló
 • színlelt, tettetett, megjátszott, őszintétlen, hiteltelen, hamis, koholt

karöltő

főnév
 • karkivágás, karlyuk (tájnyelvi)

háromszög

főnév
 • trigónum (régies), háromszeglet (régies), csegely (régies)
 • triangulum (szaknyelvi)

fröccs

főnév
 • spriccer (idegen)
 • (szleng): prédikáció (bizalmas), intés, intelem, dorgálás, megrovás, kioktatás, rendreutasítás

hengerel

ige
 • simít, lenyomat, egyenget, lapít, laposít, mángorol
 • győz, arat, tarol

kazetta

főnév
 • doboz, ládika, ládikó, szelence, skatulya, szekrényke
 • rekesz
 • magnószalag, hangszalag
 • videókazetta