kiszűr szinonimái

ige
 • kiválaszt, elkülönít, kielemez, kirostál
 • megszüntet, megsemmisít
 • (régies): kiereszt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

leteremt

ige
 • leszid, lehord (bizalmas), lekap (bizalmas), lebaltáz (szleng), lemar, megszapul (régies), összeszid, megszid, megdorgál, letol (bizalmas), legorombít (bizalmas), orcáz (tájnyelvi), simfel (bizalmas), lepocskol (tájnyelvi), lerudal (tájnyelvi), megpupáz (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): földhöz vág, leterít, legyűr, legyőz, lefektet, lebír, ledönt, kinyújtóztat, maga alá gyűr, két vállra fektet, földre visz, földre penderít (tájnyelvi), elgyűr (tájnyelvi), lecsombolyít (tájnyelvi)

ezüstműves

főnév
 • ötvös, ékszerész, filigránkészítő (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiszűr szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kilép

ige
 • előrelép, előlép
 • kiválik, elkülönül, különválik, elszakad, előáll (régies)
 • kiszáll, kiugrik, abbahagy, felhagy (valamivel), otthagy, elmegy, felmond, kiválik, visszatáncol
 • leveti a csuhát, kiugrik (papi rendből) (bizalmas)
 • elindul, nekiindul
 • siet, gyorsan halad, lépéseit meggyorsítja
 • (kilép a medréből): kiárad, elönt, kiönt, eláraszt, elnyel, elborít, elmerít, túlfolyik

kántor

főnév
 • (egyházi) énekes, hangász (tájnyelvi), elöléneklő (régies)
 • (régies): diák

jótálló

melléknév
 • kezes, szavatos, garantáló
 • túsz

kirukkol

ige
 • előhozakodik, előáll (valamivel), előlép (valamivel)
 • (katonaság): kivonul, kisereglik, kirajzik

ködösít

ige
 • leplez, takargat
 • homályosít, megtéveszt, félrevezet, mellébeszél, elken (szleng), misztifikál (választékos), rizsázik (szleng)

táncegyüttes

főnév
 • tánccsoport

hát II.

kötőszó
 • tehát, azért, egyszóval, röviden szólva, következésképpen

hangvétel

főnév
 • stílus
 • hangnem

erőszak

főnév
 • kényszer, kényszerítés, kény (régies), erőhatalom (régies), agresszió, erőszakolás, erőszakoskodás, erőszakosság, agresszivitás, violencia (idegen), ököljog, hatalmaskodás, basáskodás, törvénytiprás, jogtiprás
 • terrorcselekmény, robbantás, robbantgatás
 • nemi erőszak, megerőszakolás, liliomtiprás, megbecstelenítés, meggyalázás, megrontás
 • terror, rémuralom, zsarnokság, önkény, önkényuralom

helyesel

ige
 • egyetért, bólint, rábólint, igenel, jóváhagy, approbál (régies), helybenhagy, beleegyezik, akceptál (idegen), hozzájárul
 • javasol, javall, tanácsol, helyt ad, ajánl, pártol, támogat

körülír

ige
 • értelmez, meghatároz, kifejt, körvonalaz, leír, ecsetel, ábrázol, megrajzol, érzékeltet, körülhatárol

lakhely

főnév
 • lakóhely, székhely, tartózkodási hely, otthon
 • lakcím, cím

akadékoskodó

melléknév
 • kötözködő, kötekedő, gáncsoskodó, tudálékos, okoskodó, háklis, bakafántos (régies), akadékos, akadékvető (régies), kicsinyeskedő, kukackodó, szőrszálhasogató, szőröző (bizalmas), fontoskodó, okvetetlenkedő, kukacoskodó, hepciás (bizalmas), szekánt (bizalmas), szekáns (bizalmas), bojtorjános (tájnyelvi), hapciás (tájnyelvi), hapciáskodó (tájnyelvi)

melyik

névmás
 • mely, hányadik
 • amelyik, amely

másodlagos

melléknév
 • alárendelt, szekunder (szaknyelvi), mellékes, másodrendű, másodrangú, kiegészítő

kitalált

melléknév
 • kieszelt, kitervelt, kiagyalt, költött, koholt, alaptalan, mondvacsinált, kifundált (bizalmas), elképzelt, képzeletbeli
 • mondai, mitikus, legendás
 • megtévesztő, félrevezető, légből kapott, fals, fiktív, illuzórikus, abszurd, utópisztikus

kikever

ige
 • elkever, összekever, feltrájbol (tájnyelvi)

kontaktus

főnév
 • érintkezés, kapcsolat, viszony

manó

főnév
 • kobold, törpe, gnóm (idegen), dzsinn (idegen), mumus, bókuska (tájnyelvi)

kiveséz

ige
 • ízekre szed, megbírál, kritizál, elemez, analizál, kizsigerel

kardinális1

melléknév
 • alapvető, fontos, tényleges, meghatározó, létfontosságú, kulcsfontosságú, nagy fontosságú, lényeges, nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, fő, döntő, sarkalatos, fundamentális, szubsztanciális (szaknyelvi), szerves, konstitutív (szaknyelvi)

kormányzó I.

melléknév
 • vezető, irányító

máshonnan

határozószó
 • másfelől, egyebünnen (választékos), egyebünnét (tájnyelvi), máshonnét, másunnan (tájnyelvi)