méltóságteljes szinonimái

melléknév
 • dicső, daliás, tiszteletet parancsoló, tekintélyes, komoly, büszke, fejedelmi, emelkedett, fennkölt, patetikus, felséges, magasztos, ünnepélyes, ünnepi, impozáns, nagyszerű, méltóságos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megbüntet

ige
 • megfenyít, büntetéssel sújt, meglakoltat, megfegyelmez, körmére koppint, megver, móresre tanít, elítél, elmarasztal, büntetést szab, ad neki (szleng), megfingat (durva)
 • megostoroz, megvesszőz
 • megbírságol, lebüntet (bizalmas), megbiriz (szleng), elkaszál (szleng), megkaszál (szleng), megkínál (szleng), megküld (szleng), meghasít (szleng)

verejtékes, verítéke

melléknév
 • izzadt, izzadságos, nedves, nyirkos, vizes, loncsos (tájnyelvi)
 • fárasztó, fáradságos, izzasztó, nehéz, strapás, keserves, emberpróbáló, nyomorúságos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a méltóságteljes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megszakít

ige
 • félbehagy, megszakaszt, megakaszt
 • szüneteltet, szünetet tart, felfüggeszt, elnapol
 • megszüntet, abbahagy, felhagy (valamivel), véget vet (valaminek)
 • elválaszt (szót)
 • szétkapcsol, szétbont
 • közbevág, beleszól, félbeszakít

magol1

ige
 • (tájnyelvi): magoz, kibont, eltávolít (magot)

literatúra

főnév
 • irodalom, szépirodalom

különben

határozószó
 • különbül, jobban, kiválóbban
 • erősebben, inkább
 • másképpen, másképp, másként, más módon
 • egyébként, egyébiránt, máskülönben, amúgy, másfelől
 • (ksz-szerűen): ellenkező esetben, ellenben
 • azaz, azazhogy, mégis

megvendégel

ige
 • vendégül lát, megtraktál (bizalmas), jól tart, megkínál, megetet, megemberel (tájnyelvi)

mozdít

ige
 • elmozdít, mozgásba hoz, eltol, húz, lök, taszít, moccant
 • indít, lendít
 • (tájnyelvi): tesz, csinál
 • késztet, buzdít, bozdít (tájnyelvi), motivál, hajt, sarkall, serkent, ösztökél, ösztönöz, mozgít (tájnyelvi)

koccan

ige
 • nekiütődik, hozzáér (valamihez), nekimegy, összeütközik
 • (régies): vacog, keceg (tájnyelvi), kocog (tájnyelvi)

kiterebélyesedik

ige
 • megnövekszik, kibővül, kiszélesedik

helyreállítás

főnév
 • tatarozás, rendbehozás, rendbehozatal, felújítás, újjáépítés, rekonstrukció (szaknyelvi), renoválás, restaurálás
 • regenerálás, rehabilitáció, feljavítás, felerősítés
 • megújítás, visszaállítás, restauráció (idegen)

korhely

melléknév, főnév
 • léha, léhűtő, dologkerülő, naplopó, semmirekellő, lump (bizalmas), züllött
 • kicsapongó, éjszakázó, mulatozó, dáridózó, tivornyázó, mulatós, dorbézoló, duhaj, részeges, részegeskedő, iszákos, italozó, alkoholista, kocsmatöltelék, szeszkazán, piás (szleng), borissza Sz: oda jár, ahol üveggel harangoznak

muzikális

melléknév
 • zenekedvelő, zeneértő
 • jó hallású, jó fülű (bizalmas), vájtfülű (tréfás)

nővér

főnév
 • leánytestvér, nőtestvér, néne (tájnyelvi)
 • nővérke, ápolónő, betegápolónő, gondozónő, asszisztensnő
 • apáca, szerzetesnő, soror (régies)

csontszínű

melléknév
 • elefántcsontfehér, elefántcsontszínű, sárgásfehér, krémszínű, vajszínű, nyers színű, ekrü, ivaire-szín (idegen)

rablóbanda

főnév
 • zsiványbanda, haramiacsapat, haramiabanda, martalóccsapat, gengszterbanda, gang (idegen), galeri

ötvenéves

melléknév
 • fél évszázados

melyik

névmás
 • mely, hányadik
 • amelyik, amely

megrostál

ige
 • szitál, megszitál, átrostál, átszűr, megszűr, megtisztít
 • kiválogat, kiválaszt, válogat, osztályoz, szortíroz (bizalmas), átvizsgál, megvizsgál, ellenőriz

mintadarab

főnév
 • modell, próbadarab, áruminta, remek, prototípus
 • etalon
 • makett

összerezzen

ige
 • megrezzen, összerázkódik, megrázkódik, összerándul
 • megijed, megrémül, megriad

mérföldkő

főnév
 • kilométerkő
 • határpont, korszakhatár

mandulafenyő

főnév
 • ernyőfenyő, pínea, píniafenyő

mondogat

ige
 • hajtogat, ismételget, szajkóz, beszélél (tájnyelvi), ond-mond (tájnyelvi)
 • bizonygat, erősítget
 • híresztel, rebesget (bizalmas), regöl (régies), pelleget (tájnyelvi)

összpontosít

ige
 • (figyelmet): koncentrál, fókuszál (idegen), irányít
 • egyesít, összefog, centralizál
 • központosít, összevon
 • felhalmoz (tőkét)